Konsultāciju saraksts

Konsultāciju saraksts no 31.01.2023.

Nr. Skolotājs Diena Plkst. Telpa
1.         INĀRA TOMAŠEVIČA Pirmdiena 1315 Datorklase
2.         GUNTA GRĪVA Trešdiena 750 – 805 1. klase
1140 – 1235
3.         GUNA VUCĀNE Otrdiena 730 – 805 2. klase
8. stunda
4.         DAINA BRIEDE Otrdiena 7. stunda 8. klase
Piektdiena 7. stunda
5.         INA JAUNDĀLDERE Trešdiena 735 – 810 Datorklase
Ceturtdiena 735 – 810
6.         HELMUTS POLIS Pirmdiena 8. stunda Sporta laukums
Otrdiena 8. stunda Mājturības kab.
7.         DACE SALIŅA Piektdiena 7. stunda 9. klase
8.         INTA OZOLA Pirmdiena 800 – 815 Dabaszin. kab.
Ceturtdiena 800 – 815 Dabaszin. kab.
9.         ARTŪRS GRANDĀNS Pirmdiena 730 – 810 Mūzikas kab.
10.     RIGONDA PINKA Pirmdiena 7. stunda 4. klase
Ceturtdiena 730 – 810
11.     SOLVEIGA PURVIŅA Ceturtdiena 7. un 8. st. 6. klase
12. VERONIKA CAUNE Trešdiena 7. stunda 7. klase
13. ZANDA CĪRULE Otrdiena 730 – 801 Dabaszin. kab.
14. GITA BONDARE Pirmdiena 8. stunda Bibliotēka
15. GUNITA MIĶELSONE Otrdiena 8. stunda Sporta laukums
16. ILGA GAILUMA Trešdiena 7. stunda Datorklase
17. TAMÅRA DZENOVSKA Ceturtdiena 6. stunda 3. klase