Mācību literatūra

 

RĪKOJUMS

Madonas novada Bērzaunes pagastā

30.05.2022.                                                                                                             Nr.1-23/11/2022

Par mācību grāmatu un mācību līdzekļu sarakstu 2022./2023. mācību gadam

 1. klase
Izmantojamā mācību grāmata un mācību līdzeklis
Vilkārse, I., Čerpinska, I. Mūzika 1. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
Valtasa, I. Matemātika 1. klasei. 1., 2. d. Rīga: Pētergailis, 2007.
Valtasa, I. Darbi matemātikā 1. klasei. Rīga: Pētergailis.
Valtasa, I. Uzdevumi matemātisko spēju attīstībai 1. klasei.
Valtasa, I. Matemātika 1. klasei. Darba burtnīca 1., 2, 3., 4. daļa.
Ansone, G. Dabaszinības 1. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2020.
Jonušaite, Z. Dabaszinības 1. klasei. Darba burtnīca. 2020.
Purēns, V. Sociālās zinības 1. klasei. Rīga: RaKa, 2020.
Cheryl Palin. Bright Ideas Class book 1. Oxford. 2020.
Cheryl Palin, Tamzin Thompson. Aktivity book 1. Oxford. Univ. press.
Ptičkina, Ā. Zīle. Ābecīte 1. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.
Andersone, G. Sociālās zinības 1. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Andersone, G., Golubova, V., Ikale, I. Latviešu valoda 1. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Andersone, G., Golubova, V., Ikale, I. Latviešu valoda 2. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Latviešu valodas burtnīca 1. klasei. 1., 2. daļa. Sērijā Raibā pasaule. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
 1. klase
Izmantojamā mācību grāmata un mācību līdzeklis
Stabulniece, A. Mūzika 2. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Valtasa, I. Matemātika 2. klasei. 1., 2. d. Rīga: Pētergailis, 2008.
Valtasa, I. Testi matemātikā 2. klasei. Rīga: Pētergailis
Valtasa, I. Matemātika 2. klasei. Darba burtnīca. 1., 2., 3., 4. d. Rīga: Pētergailis
Valtasa, I. Darbi matemātikā 2. klasei. Rīga: Pētergailis
Valtasa, I. Uzdevumi matemātisko spēju attīstībai 2. klasei. Rīga: Pētergailis
Andersone, G., Golubova, V., Ikale, I. Latviešu valoda 1., 2. d. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Latviešu valodas burtnīca 1. klasei. 1., 2. daļa. Sērijā Raibā pasaule. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.
Andersone, G. Sociālās zinības 2. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016
Vilks, I., Gribuste, R., Vilciņa, S. Dabaszinības 2. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2008.
Irbe, I., Zēberga, D. Dabaszinības 2. klasei. Rīga: RaKa, 2021.
Cheryl Palin. Bright Ideas Class book 1. Oxford. 2020.
Cheryl Palin, Tamzin Thompson. Aktivity book 1. Oxford. Univ. press.
 1. klase
Izmantojamā mācību grāmata un mācību līdzeklis
 Stabulniece, A., Siliņš, Ē. Mūzika 3. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Golubova, V., Ikale, I., Lanka, A.  Latviešu valoda 1. d. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.
Golubova, V., Ikale, I., Lanka, A. Latviešu valoda 2. d. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.
Latviešu valodas burtnīca 3. klasei. 1., 2.daļa. Sērijā Raibā pasaule. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.
Ansone, G., Vilks, I. Dabaszinības 3. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2022.
Valtasa, I. Matemātika 3. klasei. 1., 2. d. Rīga: Pētergailis, 2009.
Valtasa, I. Matemātika 3. klasei. Kontroldarbi. Rīga: Pētergailis, 2009.
Valtasa, I. Matemātika 3. klasei. Darba burtnīca. 1., 2., 3., 4. d. Rīga: Pētergailis
Gita Andersone. Sociālās zinības 3. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.
Family and Friends 1. (2 nd Edition). Class Book with Multi Rom. Oxford University Press.
 1. klase
Izmantojamā mācību grāmata un mācību līdzeklis
Aīda Stabulniece, Ēvalds Siliņš. Mūzika 4. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
Andersone, G., Filatova, M., Ptičkina, Ā. Zīle. Latviešu valoda 4. klasei. Valodas gudrības grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
Ērgle, D., Golubova, V., Ikale, I. Zīle. Latviešu valoda 4. klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
Vilks, I., Ansone, G., Gribuste, M. Dabaszinības 4. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2020.
Vilks, I., Ansone, G., Gribuste, M. Dabaszinības 4. klasei. Darba burtnīca. Lielvārde: Lielvārds, 2020.
Purēns, V. Sociālās zinības un vēsture 4. klasei. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.
Arhangeļska, E. Просто по-русски: mācību grāmata 4. klasei. Rīga: Retorika A, 2020.
Brasnujeva, S., Lāce, S. Просто по-русски. Darba burtnīca iesācējam. Rīga: Retorika A, 2020.
Brasnujeva, S., Lāce, S. Просто по-русски. Pārbaudes darbi 4. klasei. Rīga: Retorika A, 2020.
Valtasa, I. Uzdevumi matemātisko spēju attīstībai 4. klasei. Rīga: Pētergailis.
Valtasa, I. Darbi matemātikā 4. klasei. Rīga: Pētergailis
Valtasa, I. Soļo uz matemātikas olimpiādi. 1. Rīga: Pētergailis
Valtasa, I. Matemātika 4. klasei. Darba burtnīca. Rīga: Pētergailis, 2005.
Valtasa, I. Matemātika 4. klasei. Uzdevumu krājums. Rīga: Pētergailis,
Lude, I., Valtasa, I. Matemātika 4. klasei. 1., 2. d. Rīga: Pētergailis, 2005.
Andersone, G. Sociālās zinības 4. klasei 1., 2. burtnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
Sālījuma, G.,Valtere, V. Literatūra 4. klasei + CD. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Family and Friends 2. (2nd Edition). Class Book with Multi Rom.
 1. klase
Izmantojamā mācību grāmata un mācību līdzeklis
Siliņš, Ē., Stabulniece, A. Mūzika 5. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Vilks, I., Gribuste, R., Vilciņa, S. Dabaszinības 5. klasei. Lielvārds, 2006.
Vilks, I., Ansone, G., Gribuste, M. Dabaszinības 5. klasei. Lielvārds, 2021.
France, I., Lāce, G. Matemātika 5. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2013
Romanovska, G., Purēns, V. Sociālās zinības un vēsture 5. klasei. RaKa, 2021.
Dzērve, I., Mencis, J. Uzdevumu krājums matemātikā 5. un 6. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.
Veckāgana, V. Latviešu valoda 5. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2004.
Ābola, S., Zemīte, I. Literatūra 5. klasei 1., 2. daļa + CD. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Ābola, S., Zemīte, I., Literatūra 5. klasei, 1., 2. d. Kompetenču pieeja. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021.
Karpenko, I. Pārbaudes darbi 5. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
Kulakova, M., Marksa, M., Stare, M. Mājturība zēniem un meitenēm. 5. klase. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
Rubana, I. M. Sociālās zinības 5. klasei. Rīga: Raka, 2006.
Family and Friends 3. (2 nd Edition). Class Book with Multi Rom.
 1. klase
Izmantojamā mācību grāmata un mācību līdzeklis
France, I., Lāce, G. Matemātika 6. klasei. Lielvārde: Lielvārds
Siliņš, Ē. Mūzika 6. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Vilks, I., Gribuste, R.,Vilciņa, S. Dabaszinības 6. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2007.
Ivanovna, I., Pestune, J. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 6. klasei. Zvaigzne ABC, 2007.
Ivanovna, I., Pestune, J.  Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 6. klasei.  Darba burtnīca. Zvaigzne ABC, 2007.
Ivanovna, I., Pestune, J. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 6. klasei.  Pārbaudes darbi. Zvaigzne ABC, 2007.
Strēle, I., Strēlis, J. Literatūra 6. klasei 1., 2. daļa+ CD. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Strēle, I., Strēlis, J. Literatūra 6. klasei 1., 2. d. Kompetenču pieeja. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021.
Veckāgana, V. Latviešu valoda 6. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2005.
Kulakova, M., Marksa, M., Stare, M. Mājturība  zēniem un meitenēm. 6. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.
Alkimionoks, R., Falka, S. Jozus, A., Purēns, V. Sociālās zinības 6. klasei.  Rīga: RaKa, 2007.
Family and Friends 4. (2nd Edition). Class Book with Multi Rom. Oxford University Press
Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I. Latvijas vēsture I. Vēsture pamatskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I. Pasaules vēsture I. pamatskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
 1. klase
Izmantojamā mācību grāmata un mācību līdzeklis
Štokmane, D., Vīduša, I. Literatūra 7. klasei 1., 2. daļa. Zvaigzne ABC, 2015.
Karpenko, I. Pārbaudes darbi 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Veckāgana, V. Latviešu valoda 7. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2006.
Ivanovna, I., Pestune, J.  Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 7. klasei.  Darba burtnīca. Zvaigzne ABC, 2008.
Ivanovna, I., Pestune, J.  Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 7. klasei.  Zvaigzne ABC, 2008.
Ivanovna, I., Pestune, J.  Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 7. klasei. Pārbaudes darbi. Zvaigzne ABC, 2008.
France, I., Lāce, G., Pickaine, L., Miķelsone, A. Matemātika 7. klasei. Lielvārde: Lielvārds 2007.
Siliņš, Ē. Mūzika 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
Aizpure, A. Bioloģija. Botānika 7. klasei. Rīga : Zvaigzne ABC, 2012.
Sausiņa, L. Bioloģija 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020.
Purēns, V. Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei. Rīga : Raka, 2020.
Alhimionoks, R., Falka, S., Romanovska, G., Ūdre, A. Sociālās zinības 7. klasei. Rīga: RaKa, 2006.
Romanovska, G.  Sociālās zinības 7. klasei. Rīga : RaKa, 2020.
Lipsberga, A. Ģeogrāfija 7. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2020.
Markota, D., Šustere, G. Ģeogrāfija 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020.
Šustere, G. Ģeogrāfija 7. klasei: darba burtnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021.
Kulakova, M., Marksa, M., Stare, M. Mājturība  zēniem un meitenēm. 7. klase. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Pasaules vēsture 2.
Ben Wetz, Diana Pye. English Plus 2 (second edition)
Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I. Latvijas vēsture II. Vēsture pamatskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
 1. klase
Izmantojamā mācību grāmata un mācību līdzeklis
Vilks, I. Fizika 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Drille, M., Kakse, V. Ķīmija 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Lipsberga. A. Ģeogrāfija 8. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2022.
Siliņš, Ē. Mūzika 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
France, I., Lāce, G., Pickaine, L. Matemātika 8. klasei. Lielvārde: Lielvārds 2007.
Sausiņa, L. Bioloģija 8. klasei. Kompetenču pieeja. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021.
Karpenko, I., Milzere, M. Literatūra 8. klasei 1., 2. d. + CD. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Karpenko, I., Milzere, M. Literatūra 8. klasei 1., 2. Kompetenču pieeja. Zvaigzne ABC, 2021.
Karpenko, I. Pārbaudes darbi literatūrā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Veckāgana, V. Latviešu valoda 8. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2007.
Alhimionoks, R. Sociālās zinības 8. klasei. Rīga: RaKa, 2007.
Siņicins, M. Sociālās zinības 8. klasei. Rīga: RaKa, 2021.
Kulakova, M., Marksa, M., Stare, M. Mājturība  zēniem un meitenēm. 8. klase. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
Ivanovna, I., Pestune, J. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 8. klasei. Zvaigzne ABC, 2009.
Ivanovna, I., Pestune, J. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 8. klasei. Pārbaudes darbi. Zvaigzne ABC, 2009.
Ivanovna, I., Pestune, J. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 8. klasei.  Darba burtnīca. Zvaigzne ABC, 2009.
Ben Wetz, Katrina Gormley. English Plus 3 (second editions).
Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Pasaules vēsture 3.
Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I. Latvijas vēsture III. Vēsture pamatskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
 1. klase
Izmantojamā mācību grāmata un mācību līdzeklis
Vilks, I. Fizika 9. klasei.  Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Vilks I., Daņiloha E. Fizika 9. klasei. Darba burtnīca. Rīga: Zvaigzne ABC.
Drille, M., Kakse, V. Ķīmija 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Šustere, G. Latvijas ģeogrāfija 9. klasei. Mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
Siliņš, Ē. Mūzika 9. – 12. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Purēns, V. Pasaules vēsture. 4. daļa. Mūsu laikmets. Rīga: RaKa, 2005.
France, I., Lāce, G., Pickaine, L., Miķelsone, A. Matemātika 9. klasei. Lielvārde: Lielvārds 2007.
Kusiņa, M., Āboliņa, L. Bioloģija 9. klasei. Cilvēks. Rīga: Zvaigzne ABC
Silova, L., Vanaga, A. Literatūra 9. klasei. 1.daļa+CD. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Silova, L., Vanaga, A. Literatūra 9. klasei. 2. daļa+CD. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Karpenko, I. Pārbaudes darbi 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Veckāgana, V. Latviešu valoda 9. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2008.
Purēns, V. Sociālās zinības 9. klasei. Rīga: RaKa, 2022.
Kulakova, M., Marksa, M., Stare, M. Mājturība  zēniem un meitenēm. 9. klase. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012
Ivanovna, I., Pestune, J., Saratova, T. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 9. klasei. Zvaigzne ABC, 2009.
Ivanovna, I., Pestune, J. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 9. klasei. Pārbaudes darbi. Zvaigzne ABC, 2009.
Ivanovna, I., Pestune, J. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 9. klasei. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC, 2009.
Ben Wetz, Diana Pye. English Plus 4 (second edition)
Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I. Latvijas vēsture IV. Vēsture pamatskolai.  Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.

Papildliteratūra

Lude, I. Matemātika 5. klasei. Rīga: Pētergailis, 2002.
Lude, I. Matemātika 6. klasei. Rīga: Pētergailis, 2003.
Grunsberga, S. Standartuzdevumi algebrā ar risinājumu piemēriem 7. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2002.
Grunsberga, S. Standartuzdevumi algebrā ar risinājumu piemēriem 8. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2003.
Grunsberga, S. Standartuzdevumi algebrā ar risinājumu piemēriem 9. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2005.
Mini testi matemātikā 5. un 6. klasei. Rīga: Pētergailis.
Problēmuzdevumi un pētnieciskie darbi matemātikā pamatskolā.  Rīga: Pētergailis.
Rakēviča, I. Mācies rakstīt skaisti! Glītraksti 1. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC
Ķēniņš, I. Seno laiku vēsture I, II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
Pāvulāne, V. Aizvēsture un seno laiku vēsture I, II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.
Misāns, I., Pāvulāns, V. Viduslaiku vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
Kļava, V. Eiropa jauno laiku sākumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Freibergs, J. Jaunāko laiku vēsture. 20. gadsimts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.
Purēns, V. Pasaules vēsture pamatskolai. 1. daļa. Rīga: RaKa, 2005.
Purēns, V. Pasaules vēsture pamatskolai 2. daļa. Rīga: RaKa, 2006.
Purēns, V. Pasaules vēsture pamatskolai 3. daļa. Rīga: RaKa, 2007.
Veckāgana, V. Latviešu valoda 8. un 9. klasei. Uzdevumu krājums. Lielvārde: Lielvārds, 1997.
Veckāgana, V. Latviešu valoda 8. un 9. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 1997.
Vilkārse, I., Čerpinska, I. Mūzika 2. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.
Sīmane, Z. Zīmēšana un krāsu mācība 1. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 1996.
Sīmane, Z. Zīmēšana un krāsu mācība 2. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 1997.
Sīmane, Z. Zīmēšana un krāsu mācība 3. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 1998.
Sīmane, Z. Zīmēšana un krāsu mācība 4. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 1999.

Pamatojums:

 1. Ministru kabineta noteikumi Nr.894, 2013.gada 17.septembra, “Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam”
 2. Ministru kabineta noteikumi Nr.530, 2013.gada 6.augusta, “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”
 3. 2022. gada 27. maija Pedagoģiskās sēdes Nr.2 lēmums Nr. 1

 

Bērzaunes pamatskolas direktore                                                                                 Ilga Gailuma