Pulciņi

Bērzaunes pamatskolas
interešu izglītības programmu, nodarbību,
nodarbību ciklu grafiks
2022./2023.m. g.  

Nr. p.k. Nodarbība Diena Laiks Skolotājs Telpa
1.         1.-2. klašu koris Pirmdiena
Trešdiena
6. stunda Artūrs Grandāns Mūzikas kabinets
2.         4.-9.klašu koris Pirmdiena 7:30 – 8:10
7. stunda
Artūrs Grandāns Mūzikas kabinets
Piektdiena  7:30 – 8:10
7. stunda
3.         Vokālais ansamblis
(2. – 3. kl)
Trešdiena 7:30 – 8:10 Artūrs Grandāns Mūzikas kabinets
Piektdiena 6. stunda
4.         Instrumentālais ansamblis
(1. – 9. kl)
Trešdiena 7:30 – 8:10 Artūrs Grandāns Mūzikas kabinets
5.         Mazpulki
(1. – 5. kl.)
Ceturtdiena 5./ 6. stunda Gita Bondare Bibliotēka
6.         „Atspole” sports (1.-9. kl.) Pirmdiena 7. stunda Helmuts Polis Sporta laukums
7.         “Rodi prieku darot!”
(5. – 9. kl.)
Trešdiena 7./ 8. stunda Tamāra Dzenovska Mājturības kab.
8.         “Dari, jo vari!” (1. – 4. kl.) Otrdiena 7./ 8. stunda Rigonda Pinka 4. klase
9.         Mazā biznesa skola
(1.-4. kl. / 5.-6. kl. )
Ceturtdiena 5.-8. stunda Gunta Beloraga Mājturības kab.
10.     Mazā veselības skola
(1. – 5. kl.)
Otrdiena
Ceturtdiena
7./ 8. stunda Gunita Miķelsone Sporta laukums
11.     „Medijpratība” (5. – 9. kl.) Piektdiena 7:30 – 8:10 Gita Bondare Bibliotēka
12.      “WeDo roboti”* Ceturtdiena 5. stunda Ilga Gailuma Informātikas kabinets
13.     Skolēnu mācību uzņēmumi
(7. – 9. kl.)
Ceturtdiena 7./ 8. stunda Dace Saliņa 9. klase
14.     Dambrete (1. – 4. kl.) Otrdiena 6. stunda Solveiga Purviņa 6. klase
15.     LEGO Robotika
(3. kl.)
Pirmdiena 6./7. stunda Dace Saliņa 9. klase
(2. kl.) Otrdiena 6./ 7. stunda 9. klase
(4. – 9. kl.) Trešdiena 6. stunda Informātikas kabinets
16.     Jaunsardze** Trešdiena Sporta laukums

 * VISC ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes

** Jaunsardzes centra pulciņš