Aktuāli

  MAIJA aktualitātes:

03.05. –  LR Neatkarības atjaunošanas svētku pusdienas
08.05. – Eiropas eksāmens
09.05. – Eiropas diena
12.05. – Māmiņdienas koncerts pansionātos Barkavā un Mārcienā 1.-3. klase (sk. Artūrs, Veronika)
16.05. –  žonglieru izrāde 1.-4. klasei “Soliņš” (4.st.), žonglēšanas nodarbība 5., 6., 7., 8. klasei (5.st.)
19.05. – ekskursija uz Brakiem 2.,3.,4. klase
20.05. – projekta “Esam šeit” nodarbība “Izaugsmes treniņš” 6., 7., 8. klasei
20.05. – ekskursija 1. klasei
22.05. – izliek gala vērtējumus
24.05. – Angļu valodas eksāmens 9. klasei
25. 05. – projekta “Esam šeit” tikšanās ar jauniešus iedvesmojošu personību  6., 7., 8. klasei plkst.12.30
25.05. – mēģinājums Sauleskalna KN plkst. 9.00
26.05. – Konkursa “Zini, vari, dari” noslēguma pasākums plkst.13.00 (skolēni un skolotāji ierodas 12.00)
29.05. – Latviešu valodas eksāmens 9. klasei
29.05. – Priekuļu peldbaseina apmeklējums (9.00-16.00) 47 skolēni, sk, Dace, Guna, Artūrs
30.05. – Ekskursija konkursa “Zini, vari, dari” uzvarētājiem
01.06. – 1.-3. klašu korim koppasākums “Dzintaros” (sk. Artūrs, Gunta, Rigonda) plkst.11.00
06.06. – matemātikas eksāmens 9. klasei
16.06. – Skolas nobeiguma pasākums 9. klasei plkst.14.00
22.06. – dokumentu izsniegšana 9. klasei


Jaunumi bibliotēkā SKATĪT ŠEIT>>

“Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Bērzaunes pamatskolā” SKATĪT ŠEIT>>>

*** Jauna karjeras izaugsmes platforma – profolio.lv.
Piereģistrējieties un  IEPAZĪSTIETIES ar to, 7., 8., 9. klašu skolēni!

Karjeras jaunumi ŠEIT>>

***  Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ir izveidota digitāli interaktīva karjeras spēle 1.-6.klasēm “Kļūšu par profesionāli”.  Tā pieejama tiešsaistē http://www.parprof.lv/ Lasi  VAIRĀK INFO>>

*** AKTUĀLA INFORMĀCIJA  par diagnosticējošajiem darbiem no uzdevumi.lv  SKATĪT ŠEIT>>

PPP    Pirmā psiholoģiskā palīdzība INFORMĀCIJA >>

VIDEO  materiāli, ko piedāvā  Guntis Jansons – sporta psiholoģiskās sagatavošanas treneris, 1)  “Soli pa solimŠEIT>> 
2) Spēles simulācija – Darīt vai Slinkot?ŠEIT>>

DROŠS INTERNETS 

Noderīgi digitālie rīki bērniem gan mācībām, gan brīvam brīdim ŠEIT>>

*** Individuālās karjeras konsultācijas 7.- 9. klašu skolēniem (pieteikšanās pie pedagoga karjeras konsultanta  Jolantas  Pabērzas, tālr. 29382304, e-pasts – jolanta_paberza@inbox.lv ) VAIRĀK INFO>>

** Latvijas Nacionālās bibliotēkas bezmaksas  tiešsaistes nodarbību un darbnīcu piedāvājumu ŠEIT>>


 Bērnu tiesību aizsardzības likums (jauniešiem draudzīgā valodā) Lasīt >>> 


Bērzaunes pamatskolas direktores apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Otrdienās 7.30 – 10. 00
Trešdienās 15.30 – 17.00


 Projekta iecere Bērzaunes pamatskolas pārcelšana uz Sauleskalnu PII “Vārpiņa” pārbūvētajām un skolas vajadzībām pielāgotām telpām. SKATĪT…


Mūsu skola IR PIESLĒGTA digitālajam zinību resursam letonika.lv.
LAI VARĒTU IZMANTOT VISUS RESURSUS, ATVEROT WWW.LETONIKA.LV [1],
JĀIELOGOJAS TAJĀ ar savu E-klase pieeju ŠEIT:
http://www.letonika.lv/Login.aspx [2]
Skolotājiem ar savu, skolēniem – ar savu (nederēs vecāku pieejas).

www.uzdevumi.lv

e-klase.lv


Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Informācija par pilnveidoto mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā. SKATĪT ŠEIT >>>

Ārpusstundu aktivitāšu plāns 2022./2023.