Sasniegumi

2020./ 2021. m.g.

PATEICĪBA PEDAGOGIEM

par izturību, sadarbību, pielāgošanos pārmaiņām,
jaunu pieeju un tehnoloģisku risinājumu izmantošanu mācību procesā,
radošumu gan mācību procesā, gan ārpusklases darbā.

Skolas vadība

2020./2021. mācību gada Bērzaunes pamatskolas skolēnu konkurss „Zini, vari, dari labāk!”

 Atzinības rakstu Bērzaunes pamatskolas skolēnu konkursā „Zini, vari, dari labāk!” par labām un teicamām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu nodarbībās, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs saņem  ARTA PINKA, iegūstot titulu “GADA SKOLĒNS” un balvu 100 Eiro. Balvas mecenāts: MĀRIS ŠTROMBERGS – uzņēmējs, Bērzaunes pamatskolas absolvents.

Konkursa uzvarētāji 1. – 4. klašu grupā

  Vārds, uzvārds Klase Punkti Sasniegumi
1.       Sabīne  Valtere 3. 236 * Aktīvi darbojas SMU „Zumzums” – nominēts Latvijas mēroga pasākumā „Cits Bazārs” Ziemā un Pavasarī – „Labākā pārdošanas komanda” un „Labākais reklāmas video”
*Neklātienes zīmējumu konkursos „Mana svētku egle” un „Šāda maska, tāda maska”, “Apsveikums Latvijas sportistiem Tokijas olimpiskajās spēlēs” iegūta iegūtas pirmās vietas
*Radošo darbu konkursos „Kopīga padarīšana” un „Es vēroju putnus” iegūta 2. vieta
*Konkursos „Katram putnam savu barotu”, „Vasals kai pyupols”, „Mācos pats!” iegūta atzinība
*Radošo darbu (dzejoļu) konkursā „Garā pupa” – atzinība
*Aktīvi darbojās  4 skolas pulciņos
*Iesaistās Karatē pulciņā Pļaviņās
*Mācās Madonas mākslas skolā
2.       Kristers Sviridenko 3. 210 *Pasākuma “Kalpaka kauss – 2021” Erudīcijas konkursā iegūta 1. vieta
*Zīmējumu konkursā „Esmu redzams – Esmu drošs!”-1. vieta
*Finanšu pratības konkursā „Mana vārdnīciņa” – 2. vieta
*Aktīvi darbojās  5 skolas pulciņos
*Iesaistījās tautisko deju pulciņā pagastā
3.       Līva Vanaga 3. 200 * Aktīvi darbojas SMU „Zumzums” – nominēts Latvijas mēroga pasākumā „Cits Bazārs” Ziemā un Pavasarī – „Labākā pārdošanas komanda” un „Labākais reklāmas video”
*Konkursā „Katram putnam savu barotu” – atzinība
*Radošo darbu (dzejoļu) konkursā „Garā pupa” – atzinība
*Aktīvi iesaistījusies 5 skolas pulciņos
4.       Everts Bekasovs 4. 163 *Pasākuma “Kalpaka kauss – 2021” Erudīcijas konkursā iegūta 1. vieta
*Aktīvi iesaistījies 2 skolas pulciņos
*Pilnveidojas Madonas sporta skolā un gūst atzīstamus panākumus Latvijas mērogā
5.       Emīlija Lange 2. 156 *Pasākuma “Kalpaka kauss – 2021” Erudīcijas konkursā iegūta 1. vieta
*Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Aktīvi iesaistījusies 5 skolas pulciņos
6.       Adrians Meržvinskis 4. 148 *Zīmējumu konkursā „Esmu redzams – Esmu drošs!”- 3. vieta
*Aktīvi iesaistījies 4 skolas pulciņos
*Piedalījies radošo darbu konkursos
*Pilnveidojas Madonas sporta skolā
7.       Alekss Ābolkalns 2. 129 *Darbojies 6 skolas pulciņos
*Piedalījies radošo darbu konkursos
8.       Adriāna Zariņa 4. 129 *Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Aktīvi iesaistījās 4 skolas pulciņos
9.       Eduards Saulītis 2. 128 *Piedalījies radošo darbu konkursos
*Dzied skolas korī, darbojas sporta pulciņos
*Pilnveidojas Madonas mākslas skolā
10.    Gusts Purvietis 3. 125 *Piedalījies radošo darbu konkursos
*Iesaistījies 6 skolas pulciņos
11.    Sabīne Grudule 4. 124 *Neklātienes zīmējumu konkursā „Šāda maska, tāda maska” iegūta 3. vieta
*Aktīvi iesaistījusies 4 skolas pulciņos
*Pilnveidojas Madonas sporta skolā
12.    Artūrs Kalniņš 2. 114 *Piedalījies radošo darbu konkursā „Radi gaismu Madonā”
*Iesaistījies 2 skolas pulciņos: korī un „Mazajā veselības skolā”
13.    Līga Dauguļe 3. 108 * Aktīvi darbojas SMU „Zumzums” – nominēts Latvijas mēroga pasākumā „Cits Bazārs” Ziemā un Pavasarī – „Labākā pārdošanas komanda” un „Labākais reklāmas video”
*Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Radošo darbu (dzejoļu) konkursā „Garā pupa” – atzinība
*Iesaistījusies 4 skolas pulciņos, Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā
14.    Kristiāns Priede 4. 106 *Piedalījies 3 skolas pulciņos
*Piedalījies radošo darbu konkursos
*Pilnveidojas Madonas sporta skolā
15.    Gustavs Saulītis 4. 99 *Piedalījies radošo darbu konkursos
*Dzied skolas korī
16.    Roberts Gabrusāns 3. 80 *Zīmējumu konkursā “Apsveikums Latvijas sportistiem Tokijas olimpiskajās spēlēs” iegūta 2. vieta
*Piedalījies radošo darbu konkursos
*Piedalījies sporta un Lego robotikas pulciņos skolā
17.    Mārtiņš Bākulis 4. 75 *Piedalījies radošo darbu konkursos
*Dzied skolas korī un sporto „Mazajā veselības skolā”
*Pilnveidojas Madonas sporta skolā
18.    Elizabete Rižkova 2. 73 *Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Neklātienes zīmējumu konkursā „Radi gaismu Madonā!” – atzinība
*Dzied skolas korī un sporto „Mazajā veselības skolā”

Konkursa uzvarētāji 5. – 9. klašu grupā

  Vārds, uzvārds Klase Punkti Sasniegumi
1. Arta Pinka 9. 240 * Latviešu val. un lit. valsts 47.olimpiādes 2.posmā – 3. vieta
*Bioloģijas olimpiādē iegūta 2. vieta
*Piedalījusies Vēstures, Dabaszinību olimpiādē
*Neklātienes radošo darbu konkursos
„Mans grāmatplaukta stāsts” un „Mācos pats”- atzinība
*Dzied skolas korī, vokālajā ansamblī un
mācās Madonas Mūzikas skolā
*Darbojas skolas Līdzpārvaldē un
Madonas novada jauniešu Domē
*Pilnveidojas Madonas Sporta skolā
2. Beāte Bāņukalne 5. 185 *Kalpaka piemiņai veltītajā zīmējumu konkursā iegūta atzinība
*Radošo darbu konkursā „Kopīga padarīšana” – 3. vieta
*Piedalās 5 skolas pulciņos
*Pilnveido sevi Madonas Mākslas skolā
3. Alberts Markuss Buske 5. 162 *Neklātienes konkursā „Šāda maska, tāda maska” iegūta 1. vieta
*Piedalījies radošo darbu konkursos
*Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī
*Mācās Madonas Mūzikas skolā
4. Agnese Tipaine 8. 145 *Aktīvi darbojas Jaunsardzē
*Dzied skolas korī un vokālajā studijā
*Pilnveidojas Madonas Sporta skolā
5. Diāna Rudene 6. 138 *Darbojas skolas Līdzpārvaldē un dzied skolas korī un ansamblī
*Mācās Madonas Mākslas skolā
6. Elza Jermacāne 6. 135 *Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Dzied skolas korī un ansamblī
*Mācās Madonas Mākslas skolā
7. Marta Kārkliņa 5. 130 *Dzied skolas korī un ansamblī
*Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Pilnveidojusies Madonas Mākslas un Sporta skolā
8. Sanda Breča 6. 121 *Dzied skolas korī
*Piedalījusies radošo darbu konkursos
9. Sintija Daniela Bajāre 5. 115 *Dzied skolas korī un vokālajā studijā
*Piedalījusies zīmēšanas konkursos
*Dejo tautisko deju kolektīvā „Pūpēdītis”
10. Krišjānis Vanags 8. 109 *Iesaistījies skolas sporta pulciņā un BJA „Rīts” CNC nodarbībās
11. Inese Madara Rubene 9. 108 *Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī
*Iesaistās Līdzpārvaldē
*Darbojusies pulciņā “Jaunie korespondenti”
12. Sindija Rūnika 6. 107 *Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī
*Neklātienes zīmējumu konkursā „Šāda maska, tāda maska” iegūta 3. vieta
13. Menarda Actiņa 7. 102 *Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Dzied skolas korī
*Iesaistījusies Līdzpārvaldē
14. Alita Savickaite 9. 96 *Dzied skolas korī
15. Nellija Rūnika 6. 93 *Dzied skolas korī
16. Jolanta Cīrule 6. 93 *Dzied skolas korī
*Mācās Madonas Mākslas skolā
17. Rolands Sirsniņš 7. 90 *Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Iesaistījies skolas sporta pulciņā

Sporta laureāts

Vārds, uzvārds Klase Iegūtie punkti Sasniegumi
Everts

Bekasovs

4. 23 Latvijas čempionāts biatlonā –rolleri – piedalījies
Latvijas čempionāts biatlonā- kross – 2. vieta
Pļaviņu novada slēpošanas kross – 2. vieta

 

2019./ 2020. m.g.

2019./2020. mācību gada Bērzaunes pamatskolas skolēnu konkurss „Zini, vari, dari labāk!”

Mācīties nozīmē atklāt to, ko tu jau zini,
Darīt nozīmē apliecināt to, ko tu zini…
Zināšanas ir atslēga jūsu iespējām.

Katrs izmantojāt savas iespējas un sasniedzāt gribēto rezultātu. Darbs veidoja darītāju. Darbs radīja izaicinājumus, audzināja raksturu, pārbaudīja jūsu spēju robežas un gribas stiprumu.

Šis laiks mums visiem sniedzis lielāku devu nopietnības, patstāvības un brieduma. Šis mācību gads atnesis daudz pārbaudījumu mums visiem, dzīvojot un strādājot šodienai, domājot par rītdienu un analizējot,  vai pietiekami daudz esam paveikuši vakardienā.

Esmu pateicīga tiem skolēniem, kuri godprātīgi izmantojuši ik mirkli, lai labi paveiktu savu mācību darbu, apliecinātu savas zināšanas un spējas olimpiādēs, konkursos, kuri likuši izskanēt skolas vārdam novadā un valstī.

Man patiess prieks, skolēni, par jūsu veikumu!

 Atzinības rakstu Bērzaunes pamatskolas skolēnu konkursā „Zini, vari, dari labāk!” par labām un teicamām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu nodarbībās, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs saņem  ARTA PINKA, iegūstot titulu “GADA SKOLĒNS” un balvu 100 Eiro. Balvas mecenāts: MĀRIS ŠTROMBERGS – uzņēmējs, Bērzaunes pamatskolas absolvents.

34 labākajiem šī mācību gada skolēniem par labām un teicamām sekmēm,  aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu nodarbībās dāvanā  izzinoša ekskursija uz Kurzemes kultūrvēsturiskajiem objektiem rudenī.

1.-4. klase

Vieta Vārds, uzvārds Klase Punkti Sasniegumi
1.         Sabīne  Valtere 2. 209 *Reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” Valmierā SMU „Zumzums” sastāvā iegūta nominācija „Labākā pārdošanas komanda”; Gulbenē  –nominācija „Labākais stends”; Madonā – simpātiju balva; SMU Latvijas mēroga pasākumā – „Labākais stends”

*Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” – 2. vieta.

*Radošo darbu (zīmējumi) konkursā „ “Par drošu elektrību kopā ar Baltik Elektro!” – 1. vieta

*Aktīvi iesaistījusies 5 skolas pulciņos un karatē pulciņā Pļaviņās.

*Mācās Madonas mākslas skolā

2.         Līva  Vanaga 2. 196 *Reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” Valmierā SMU „Zumzums” sastāvā iegūta nominācija „Labākā pārdošanas komanda”; Gulbenē  –nominācija „Labākais stends”; Madonā – simpātiju balva; SMU Latvijas mēroga pasākumā – „Labākais stends”

*Piedalījusies dažādos radošo darbu neklātienes konkursos novadā un valstī

*Aktīvi iesaistījusies 6 skolas pulciņos

*Mācās Madonas mākslas skolā

3.         Beāte  Bāņukalne 4. 185 *Pasākuma “Kalpaka kauss – 2020” Erudīcijas konkursā iegūta 2. vietu

*Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā konkursā “Latvijas armijai – 100” – simpātiju balva

*Aktīvi iesaistījusies 3 skolas pulciņos, Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā un BJA “Rīts” šūšanas nodarbībās

*Mācās Madonas mākslas skolā un pilnveidojas Madonas sporta skolā

4.         Līga  Dauguļe 2. 166 *Reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” Valmierā SMU „Zumzums” sastāvā iegūta nominācija „Labākā pārdošanas komanda”; Gulbenē  –nominācija „Labākais stends”; Madonā – simpātiju balva; SMU Latvijas mēroga pasākumā – „Labākais stends”

*Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” – ATZINĪBA

*Aktīvi iesaistījusies 5 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

5.         Kristers Sviridenko 2. 163,5 *Novada pasākuma “Kalpaka kauss – 2020” Veiklības sacensībās palīdzēja komandai iegūt 3. vietu

*Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā konkursā “Latvijas armijai – 100” – 2. vieta

* Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” – ATZINĪBA

*Aktīvi iesaistījies 6 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

6.         Marta  Kārkliņa 4. 155 *Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā konkursā “Latvijas armijai – 100” – 1. vieta

*Dzied skolas korī

*Iesaistījusies Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā, BJA “Rīts” šūšanas nodarbībās un “Mazo pētnieku skolā” Madonā

*Mācās Madonas mākslas skolā un pilnveidojas Madonas sporta skolā

7.         Alberts Markuss Buske 4. 153,5 *Novada pasākuma “Kalpaka kauss – 2020” Veiklības sacensībās palīdzēja komandai iegūt 3. vietu

*Aktīvi iesaistījies 4 skolas pulciņos

*LEGO robotikas komandas sastāvā iekļuva FLL sacensību finālā

*Pilnveidojas Madonas Mūzikas skolā un Sporta skolā

8.         Gusts  Purvietis 2. 126 *Radošo darbu (zīmējumi) konkursā „ “Par drošu elektrību kopā ar Baltik Elektro!” – 1. vieta

*Radošo darbu (zīmējumi) konkurss “Starp skolu un mājām” – 3. vieta

*Aktīvi iesaistījies 4 skolas pulciņos

9.         Everts  Bekasovs 3. 109 * MONSTER EnrgY neklātienes konkursā valstī iegūta 3. vieta

*Piedalījies radošo darbu konkursos

*Aktīvi iesaistījies skolas sporta dzīvē

*Dzied skolas korī

*Pilnveidojas Madonas sporta skolā

10.     Gustavs  Saulītis 3. 105 *Piedalījies radošo darbu konkursos

*Aktīvi iesaistās skolas muzikālajā dzīvē, dziedot korī un vokālajā ansamblī

*Pilnveido sevi Madonas Mūzikas skola

11.     Adrians  Meržvinskis 3. 104 *Aktīvi iesaistījies 3 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

*Pilnveidojas Madonas sporta skolā

12.     Sintija Daniela Bajāre 4. 102 *Reģionālajā pasākumā Madonā SMU „Puķudobe” sastāvā iegūta – simpātiju balva

*Piedalījusies radošo darbu konkursos

*Iesaistījusies 3 skolas pulciņos, Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā, BJA “Rīts” šūšanas nodarbībās

13.     Simona  Vjatkina 4. 97 *Piedalījusies radošo darbu konkursos

*Iesaistījusies 3 skolas pulciņos, Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

*Pilnveidojas Madonas Mūzikas skolā un Sporta skolā

14.     Adriāna  Zariņa 3. 90 *Aktīvi iesaistījusies skolas korī un Mazpulkos

*Piedalījusies radošo darbu konkursos

15.     Kristaps  Zviedris 2. 66 *Reģionālajā pasākumā Madonā SMU „Puķudobe” sastāvā iegūta – simpātiju balva

*Aktīvi iesaistījies 6 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

16.     Dženija  Krusta 2. 59 *Reģionālajā pasākumā Madonā SMU „Puķudobe” sastāvā iegūta – simpātiju balva

* Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” – ATZINĪBA

*Aktīvi iesaistījusies 5 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

17.     Evelīna  Brennere 4. 57 *Piedalījusies radošo darbu konkursos

*Aktīvi iesaistījusies 3 skolas pulciņos un BJA “Rīts” šūšanas nodarbībās

*Pilnveido sevi Madonas sporta skolā

5.-9. klase

Vieta Vārds, uzvārds Klase Punkti Sasniegumi
1. Arta  Pinka 8. 259 * Latviešu val un lit valsts 46.olimpiādes 2.posmā – 1. vieta un iegūta iespēja piedalīties Valsts olimpiādē

*Ģeogrāfijas olimpiādē komandas sastāvā iegūta 2. vieta un iespēja piedalīties Valsts olimpiādē

*“Kalpaka kauss 2020” pasākuma

konkursā “Prāts un erudīcija”, “Latvijas vēsture”, “Drošība un pirmā palīdzība” palīdzēja komandai iegūt 1.vietu;

“Viss par Latviju” – 2.vietu

* J.Akuratera muzeja radošo darbu konkursa „Mans svētdienas rakstu darbs” fināliste

*Dzied skolas korī un mācās Madonas Mūzikas skolā

*Darbojas skolas Līdzpārvaldē

2. Jēkabs  Saliņš 6. 183 *Valmieras, Madonas un Gulbenes reģionālajos pasākumos “CITS BAZĀRS” SMU “S-Vilki” sastāvā iegūtas simpātiju balvas

*Latvijas valsts līmeņa SMU pasākumā “CITS BAZĀRS ziemā” – izvirzīti nominācijai “Labākā pārdošanas komanda”

*Piedalās skolas korī, LEGO robotikas un SMU pulciņā

*Darbojas BJA “Rīts” Tehnoloģiju pulciņā

*Pilnveido sevi Madonas Mākslas skolā, sporta skolā un “Estrādes mūzikas studijā”

3. Elza  Jermacāne 5. 134 *Dzied skolas korī un vokālajā studijā

*Aktīvi iesaistās skolas “jaunajos korespondentos”

*Mācās Madonas Mākslas skolā

4. Diāna  Rudene 5. 132,5 *Piedalījusies reģionālajā Madonas SMU pasākumā “CITS BAZĀRS”

*Dzied skolas korī un vokālajā studijā

*Mācās Madonas Mākslas skolā

5. Agnese  Tipaine 7. 128 *“Kalpaka kauss 2020” pasākuma

konkursā “Prāts un erudīcija”, “Latvijas vēsture”, “Drošība un pirmā palīdzība” palīdzēja komandai iegūt 1.vietu;

“Viss par Latviju” – 2.vietu

*Aktīvi iesaistās Jaunsardzē

*Trenējas Madonas BJSS

*Darbojas skolas Līdzpārvaldē un “Jaunajos korespondentos”

6. Jolanta  Cīrule 5. 116,5 *Piedalījusies reģionālajā Madonas SMU pasākumā “CITS BAZĀRS”

*Dzied skolas korī un vokālajā studijā

*Aktīvi iesaistās skolas Līdzpārvaldē

*Piedalās Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

*Mācās Madonas Mākslas skolā

7. Krišjānis  Vanags 7. 101 *LEGO robotikas komandas sastāvā iekļuva FLL sacensību finālā

*Dzied skolas korī

*Aktīvi darbojas LEGO robotikas pulciņā skolā

*Darbojas BJA “Rīts” Tehnoloģiju pulciņā

*Pilnveidojies Madonas sporta skolā

8. Rolands  Sirsniņš 6. 95 *Dzied skolas korī un piedalās sporta pulciņā

*Darbojas BJA “Rīts” Tehnoloģiju pulciņā

9. Menarda  Actiņa 6. 90 *Dzied skolas korī un vokālajā studijā

*Piedalījusies zīmēšanas konkursā
“LOK talismans”

10. Anete Alisone Andrejeva 5. 89 *Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī

*Iesaistījusies skolas Līdzpārvaldē un “Jaunajos korespondentos”

11. Sindija  Rūnika 5. 84 *Dzied skolas vokālajā studijā

*Iesaistās Līdzpārvaldē un “Jaunajos korespondentos”

12. Miks Aksels Lācis 7. 84 *Valmieras reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” SMU “S-Vilki” sastāvā iegūtas simpātiju balvas

*Latvijas valsts līmeņa SMU pasākumā “CITS BAZĀRS ziemā” – izvirzīti nominācijai “Labākā pārdošanas komanda”

*Iesaistījies Jaunsardzē

13. Nellija  Rūnika 5. 82 *Dzied skolas vokālajā studijā

*Iesaistās Līdzpārvaldē un “Jaunajos korespondentos”

14. Alita  Savickaite 8. 68 *Pilnveido sevi Madonas Mākslas skolā
15. Adrija  Sondare 7. 67 *Aktīvi darbojas skolas “Jaunajos korespondentos” un Mazpulkos
16. Inese Madara Rubene 8. 66 *Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī

*Darbojas skolas Līdzpārvaldē

17. Elīna  Krūmiņa 6. 65 *Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī

Skolotāj, dod savam audzēknim spārnus,
Lai viņš var just, radīt, priecāties un brīnīties,
Lai viņš var savu laimi dalīt ar citiem. (Eigil Kjelgaard un Rima Martineniene)

Paldies jums, skolotāji, pa ieguldīto darbu, augstu pienākuma apziņu, atbalstu, jēgpilnu darbošanos un ticību skolēniem un viņu iespējām!

Bērna iekšējā gaisma, dvēseles bagātība, attieksme pret pasauli, cilvēkiem, lietām  tā, vecāki, ir jūsu dotā bagāža. Paldies par atbalstu skolēniem ikdienas mācībās, ārpusstundu aktivitātēs (sportojot, dziedot, muzicējot, zīmējot), tā palīdzot bērniem atklāt savus talantus. Paldies, ka līdzdzīvojāt skolas dzīvē, ka šodien ir labi padarīta darba sajūta, un, šķiet, ka dvēsele dzied.

Lai  kopīgi padarīta darba prieks mums visiem!

Direktore Ilga Gailuma


1.semestris

Esam priecīgi un gandarīti, ka šie 2.-9. klašu skolēni ir saņēmuši skolas atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm:

Nr. Vārds, uzvārds Klase
1. Līga Dauguļe 2.
2. Gusts Purvietis 2.
3. Kristers Sviridenko 2.
4. Sabīne Valtere 2.
5. Līva Vanaga 2.
6. Everts Bekasovs 3.
7. Adrians Meržvinskis 3.
8. Gustavs Saulītis 3.
9. Adriāna Zariņa 3.
10. Beāte Bāņukalne 4. I pakāpes atzinība
11. Alberts Markuss Buske 4. I pakāpes atzinība
12. Marta Kārkliņa 4. II pakāpes atzinība
13. Niks Gunārs Rudzītis 4. II pakāpes atzinība
14. Simona Vjatkina 4. II pakāpes atzinība
15. Jolanta Cīrule 5. II pakāpes atzinība
16. Elza Jermacāne 5. I pakāpes atzinība
17. Marats Lācis 5. I pakāpes atzinība
18. Diāna Rudene 5. II pakāpes atzinība
19. Rolands Sirsniņš 6. II pakāpes atzinība
20. Agnese Tipaine 7. II pakāpes atzinība
21. Arta Pinka 8. I pakāpes atzinība

2018./ 2019. m.g.

1.semestris

Priecājamies par skolēniem, kuri 1. mācību semestri noslēguši ar labām un teicamām sekmēm!
Atzinības saņēmuši:

1.- 4. klasē
2. klases skolēni:
Everts Bekasovs
Adrians Meržvinskis
Gustavs Saulītis
Adriāna Zariņa

3. klases skolēni:
Beāte Bāņukalne
Alberts Markuss Buske
Niks Gunārs Rudzītis
Marta Kārkliņa
Simona Vjatkina

4. klases skolēni:
Jolanta Cīrule
Elza Jermacāne
Nellija Rūnika
Diāna Rudene
Rauls Tupiņš

5. – 9. klasē
5. klases skolnieki:
Rolands Sirsniņš- II pakāpes atzinība
Jēkabs Saliņš- II pakāpes atzinība

6. klases skolniece:
Agnese Tipaine  – I pakāpes atzinība

7. klases skolnieces:
Inese Madara Rudene – II pakāpes atzinība
Arta Pinka- II pakāpes atzinība

9. klases skolēni:
Krista Saulone – II pakāpes atzinība
Tomass Aizstrauts – II pakāpes atzinība

2017./2018. m. g.

1.semestris

Priecājamies par skolēniem, kuri 1. mācību semestri ir noslēguši ar labām un teicamām sekmēm.
ATZINĪBAS saņēmuši:

1.—4.klasē:
2. klases skolēni –
Beāte Bāņukalne
Alberts Markuss Buske
Niks Gunārs Rudzītis
Simona Vjatkina

3. klases skolēni-
Jolanta Cīrule
Elza Jermacāne
Marats Lācis
Diāna Rudene
Rauls Tupiņš

4. klases skolnieki-
Rolands Sirsniņš
Jēkabs Saliņš

5.-9. klases skolēni:

1. pakāpe

Klase

Agnese Tipaine 5.
Edvards Jermacāns 6.
Krista Saulone 8.
Linda Rjabiņina 9.
Meldra Meiere 9.
2. pakāpe

Klase

Arta Pinka 6.
Rūdolfs Briedis 6.
Tomass Aizstrauts 8.
Sandija Sergejeva 9.

2016./2017. m. g.

1.semestris

Priecājamies par skolēniem, kuri 1. mācību semestri ir noslēguši ar labām un teicamām sekmēm.
ATZINĪBAS saņēmuši skolēni:

 2. klase
Jolanta Cīrule
Elza Jermacāne
Artūrs Kleins
Marats Lācis
Diāna Rudene
Nellija Rūnika
Rauls Tupiņš3. klase
Samanta Kirša
Jēkabs Saliņš
Rolands Sirsniņš
 4. klase
Agnese Tipaine  /1. pakāpe/
Dana Davidone   /1. pakāpe/
Miks Aksels Lācis  /2. pakāpe/5. klase
Edvards Jermacāns  /1. pakāpe/
Arta Pinka /1. pakāpe/
Inese Madara Rubene  /2. pakāpe/
Rūdolfs Briedis /2. pakāpe/7. klase
Krista Saulone  /2. pakāpe/8. klase
Linda Rjabiņina  /1. pakāpe/
Meldra Meiere  /1. pakāpe/
Sandija Sergejeva  /2. pakāpe/