Nepieciešamie mācību līdzekļi

Nepieciešamie mācību līdzekļi 2023./ 2024. mācību gadam

1. klase:

Latviešu valoda:
2 līniju burtnīcas  (ar 1.-2. klasei atbilstošām līnijām)
Matemātika:
2 rūtiņu burtnīcas.
Dabaszinības:
1 rūtiņu burtnīca.
Angļu valoda:
Plānā līniju klade, mape darba lapām
Sociālās zinības:
1 rūtiņu burtnīca
Mūzika:
Nošu burtnīca A5 (ar norādēm maliņās)
Vizuālā māksla (ieteicams iegādāties!):
zīmēšanas papīrs A4 un A3, ūdenskrāsas, guaša krāsas, otiņas, trauciņš ūdenim, trauciņš krāsu jaukšanai, vaska krītiņi
Dizains un tehnoloģijas (ieteicams iegādāties!):
Plastilīns, aplikāciju papīrs un kartons, līme
Sports:
Apstākļiem piemērots sporta tērps,
Sporta apavi.
Rakstāmpiederumi:
Pildspalva,
Zīmulis,
Lineāls,
Dzēšgumija,
Krāsu zīmuļi,
Zīmuļu asināmais,
Vaska krītiņi,
Šķēres,
Līmes zīmulītis,
Mapīte pārbaudes darbu uzglabāšanai,
Plastmasas kaste vizuālās mākslas piederumu uzglabāšanai klasē
Citi piederumi:
Maiņas apavi un apavu maisiņš,
Apvākojumi grāmatām un burtnīcām.

2. klase:

Latviešu valoda
4 līniju burtnīcas ( 1. – 2. klasei ar atbilstošām līnijām)
Matemātika
4 rūtiņu burtnīcas
Dabaszinības
1 rūtiņu burtnīca
Angļu valoda
1 plānā līniju klade, mapīte darba lapām
Mūzika
A5 nošu burtnīca
Sports
sporta tērps, apavvi, sporta maisiņš
Vizuālās mākslas un mājturības  stundām

(ja ir labi saglabājušies, var lietot iepriekšējā gada):
Guaša krāsas un otiņas ( var izmantot iepriekšējās);
A4 un A3 formāta zīmēšanas papīrs,
ūdens trauks, palete krāsu jaukšanai
ūdenskrāsas, plastilīns, krītiņi
Citi piederumi:
Penālis ar rakstāmpiederumiem – pildspalva, parastais zīmulis, Lineāls (vismaz 20 cm garš);
Šķēres, krāsu zīmuļi, zīmuļu asināmais, līmes zīmulis,flomāsteri
Apvākojumi grāmatām un burtnīcām;
Pāraujamie apavi un apavu maisiņš
Lielā mape ar kabatiņām, kur glabāt vizuālās un mājturības stundas darbus (var būt arī iepriekšējā gada)
Kaste, kur salikt vizuālās mākslas  un mājturības stundai nepieciešamos piederumus

3. klase:

Latviešu valoda:
6 līniju burtnīcas, 1 līniju klade
Matemātika:
4 rūtiņu burtnīcas, 1 rūtiņu klade
Dabaszinības:
1 rūtiņu burtnīca
Angļu valoda:
1 līniju klade, mape darba lapām
Mūzika:
A5 nošu burtnīca
Sociālās zinības:
1 rūtiņu burtnīca
Vizuālā māksla (Ieteicams iegādāties!):
zīmēšanas papīrs A4 un A3, ūdenskrāsas, guaša krāsas, otiņas, trauciņš ūdenim, palete krāsu jaukšanai, krītiņi
Dizains un tehnoloģijas (Ieteicams iegādāties!):
plastilīns, aplikāciju papīrs un kartons, līme
Sports un veselība:
sporta tērps, apavi
Darba piederumi:
pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, krāsu zīmuļi, zīmuļu asināmais, līme, šķēres, vāciņi grāmatām un burtnīcām, mape vizuālās mākslas un mājturības darbu glabāšanai.

4. klase:
Latviešu valoda
3 līniju burtnīcas, 1 plānā līniju klade
Literatūra
1 plānā rūtiņu klade
Matemātika 2 rūtiņu burtnīcas, 1 plānā rūtiņu klade
Dabaszinības
1 rūtiņu burtnīca
Angļu valoda
1 plānā līniju klade, 2 līniju burtnīcas, mapīte darba lapām
Krievu valoda
1 plānā līniju klade, 1 līniju burtnīca, mapīte darba lapām
Mūzika
nošu burtnīca A5 (ar norādēm maliņās)
Sociālās zinības un vēsture
      1 rūtiņu burtnīca
Vizuālā māksla
(Ieteicams iegādāties!)  zīmēšanas papīrs A4 un A3, ūdenskrāsas, guaša krāsas, otiņas, trauciņš ūdenim, trauciņš krāsu jaukšanai, krītiņi
Mājturība un tehnoloģijas
(Ieteicams iegādāties!) plastilīns, aplikāciju papīrs un kartons, līme
Sports un veselība:
sporta tērps, apavi
Darba piederumi:
  pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, krāsu zīmuļi, zīmuļasināmais, līme, šķēres, vāciņi grāmatām un burtnīcām, mapīte pārbaudes darbu uzglabāšanai

Maiņas apavi un apavu maisiņš (auduma).

5. klase:

Latviešu valoda un literatūra:
1 biezā rūtiņu klade, 1 līniju klade, 4 līniju burtnīcas, 1 plānā rūtiņu klade “Lasītāja dienasgrāmatai”
Matemātika:
1 biezā rūtiņu klade, 2 rūtiņu burtnīcas, cirkulis, transportieris, lineāls , mape darba lapām
Dabaszinības:
rūtiņu burtnīca
Sociālās zinības un vēsture:
1 plānā rūtiņu klade
Angļu valoda:
Līniju klade, 2 līniju burtnīcas, mape darba lapām
Krievu valoda
1 plānā līniju klade, 1 līniju burtnīca, mapīte darba lapām
Mūzika:
Nošu burtnīca ar špikeri malās ( A5 formāts)
Dizains un tehnoloģijas:
1 plānā rūtiņu klade
Datorika:
1 rūtiņu burtnīca
Sports un veselība:
Sezonai atbilstošs sporta tērps, sporta apavi
Vizuālā māksla
krāsu zīmuļi
melnā tušas pildspalva
flomāsteri
A4 zīmēšanas bloks
Rakstāmpiederumi, grāmatu un burtnīcu apvākojumi, marķieris

6. klase:

Latviešu valoda un literatūra:
1 biezā rūtiņu klade, 1 bizā līniju klade, 4 līniju burtnīcas
Matemātika:
1 biezā rūtiņu klade ( var turpināt 5.kl. kladi),
2 rūtiņu burtnīcas,
cirkulis, transportieris, lineāls , mape darba lapām
Dabaszinības:
Iesāktā rūtiņu burtnīca
Sociālās zinības un vēsture:
1 plānā rūtiņu klade ( var turpināt iesākto)
Krievu valoda:
Līniju klade, A4 mape darba lapām
Angļu valoda:
Plānā līniju klade, 2 līniju burtnīcas, mapīte darba lapām
Vēsture
Biezā rūtiņu klade
Mūzika:
Nošu burtnīca ar špikeri malās ( A5 formāts), var turpināt iesāko
Dizains un tehnoloģijas:
1 plānā rūtiņu klade
Vizuālā māksla (Ieteicams iegādāties!):
  A4 zīmēšanas papīrs,
līme, šķēres, krāsainie zīmuļi, melna tušas pildspalva, flomāsteri
Datorika:
1 rūtiņu burtnīca – iepriekšējā gadā iesāktā
Sports un veselība:
Sporta tērps, apavi
Rakstāmpiederumi, grāmatu un burtnīcu apvākojumi, marķieris

7. klase

Latviešu valoda:
Biezā līniju klade (var turpināt iesākto)
3 līniju burtnīcas
Literatūra:
Rūtiņu klade (var turpināt iesākto)
Krievu valoda:
Līniju klade, A4 mape darba lapām
Angļu valoda:
Plānā līniju klade, 2 līniju burtnīcas, mapīte darba lapām
Matemātika:
Biezā rūtiņu klade
2 rūtiņu burtnīcas
Cirkulis, transportieris, lineāls
Vēsture:
Biezā rūtiņu klade (turpināt iesākto)
Ģeogrāfija:
A4 formāta rūtiņu klade
Bioloģija:
Rūtiņu klade, krāsu zīmuļi, līme, šķēres, mapīte ar kabatiņām
Inženierzinības:
Rūtiņu burtnīca
Dizains un tehnoloģijas:
Klade (turpināt iesākto)
Vizuālā māksla (Ieteicams iegādāties!):
A4 zīmēšanas papīrs,
krāsainie zīmuļi, melna tušas pildspalva,
flomāsteri
Mūzika:
Nošu burtnīca (var turpināt iesākto), pierakstu klade
Sports un veselība:
Sporta tērps, sporta apavi
Sociālās zinības:
Rūtiņu klade (turpināt iesākto)
Datorika:
1 rūtiņu burtnīca – iepriekšējā gadā iesāktā
Citi piederumi:
Rakstāmpiederumi (zila vai melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija,  līmes zīmulis,marķieris, šķēres) penālī
A4 mape ar kabatiņām
Apvākojumi mācību grāmatām

8. klase:

Latviešu valoda:
Līniju vai rūtiņu klade (var turpināt iesākto)
3 līniju burtnīcas
Literatūra:
Rūtiņu klade (var turpināt iesākto)
Angļu valoda:
Līniju  klade (var turpināt iesākto), 2 līniju burtnīcas, mape darba lapām
Krievu valoda:
Līniju klade, A4 mape darba lapām
Matemātika:
2 rūtiņu burtnīcas
Biezā rūtiņu klade
Cirkulis, transportieris, lineāls
Fizika:
Rūtiņu klade
Ķīmija:
A4 rūtiņu klade
Bioloģija:
Rūtiņu klade (vēlams turpināt iesākot), mapīte ar kabatiņām
Krāsu zīmuļi
Vēsture:
Biezā rūtiņu klade (var turpināt iesākto)
Ģeogrāfija:
Rūtiņu klade ( turpina iesākto)
Mūzika:
Nošu burtnīca (var turpināt iesākto)
Sociālās zinības :
Pierakstu klade (var turpināt iesākto)
Dizians un tehnoloģijas un tekstils:
Pierakstu klade (var turpināt iesākto)
Sports un veselība:
Sezonai atbilstošs sporta tērps, sporta apavi
Vizuālā māksla (Ieteicams iegādāties!):
A4 zīmēšanas papīrs,
krāsainie zīmuļi, melna tušas pildspalva,
flomāsteri
Citi piederumi:
Rakstāmpiederumi penālī (zila vai melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, šķēres, līmes zīmulis ,marķieris)
A4 mape ar kabatiņām
Apvākojumi mācību grāmatām

9. klase:

Latviešu valoda:
Līniju vai rūtiņu klade (var turpināt iesākto)
3 līniju burtnīcas
Literatūra:
Rūtiņu klade (var turpināt iesākto)
Angļu valoda:
Līniju klade,mape darba lapām
Krievu valoda:
Līniju klade, A4 mape darba lapām
Matemātika:
2 rūtiņu burtnīcas
Biezā rūtiņu klade
cirkulis, transportieris, lineāls
Fizika:
Rūtiņu klade (turpina iesākto)
Ķīmija:
A4 rūtiņu klade (turpina iesākto)
Bioloģija:
Turpina iesāktos pierakstus, mapīte ar kabatiņām
Krāsu zīmuļi
Vēsture:
Biezā rūtiņu klade (var turpināt iesākto)
Ģeogrāfija:
Rūtiņu klade (turpina iesākto)
Mūzika:
Plānā rūtiņu klade
Sociālās zinības:
Pierakstu klade (var turpināt iesākto)
Dizains un tehnoloģijas:
Pierakstu klade (var turpināt iesākto)
Sports un veselība:
Sezonai atbilstošs sporta tērps, sporta apavi
Vizuālā māksla (Ieteicams iegādāties!):
A4 zīmēšanas papīrs,
krāsainie zīmuļi, melna tušas pildspalva,
flomāsteri
Citi piederumi
Rakstāmpiederumi penālī (zila vai melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, marķieris, šķēres, lineāls, līmes zīmulis, cirkulis)
A4 mape ar kabatiņām
Apvākojumi mācību grāmatām