Valsts pārbaudes darbi

2022./2023. mācību gada Valsts pārbaudes darbu norises laiki

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem 

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa –no 2023. gada 9. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 20.- 24. februārim;

matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 06.-10. martam.

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2023. gada 9. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 27. februāra – 3. martam;

matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 06.-10. martam;

dabaszinībās (rakstiski) – 2023. gada 20.- 24. februārim.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi (9. klase)

Eksāmeni notiek:

latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 16., 17., 18. un 19. maijā;

matemātikā (rakstiski, centralizēti) – 2023. gada 06. jūnijā;

 vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 24. – 26. maijā, mutvārdu daļa – ;

starpdisciplinārs diagnosticējošais  darbs (rakstiski) – 2023. gada 24. – 28. aprīlim.

 

Aktuāla informācija par diagnosticējošajiem darbiem ŠEIT>>

no uzdevumi.lv  SKATĪT ŠEIT>>

Iepriekšējo mācību gadu valsts pārbaudes darbu SATURS

VPD norises grafiks un komisijas  2021