Izmaiņas

Mācību stundu saraksta izmaiņa

Pirmdien, 29. maijā

 

1. klase

2. klase

3. klase

4. klase

5. klase 6. klase 7. klase 8. klase
1. Latv. val. 1.kl. Latv. val. 2.kl. Latv. val. 3.kl. Latv. val. 4.kl. Dabaszin. Dbz. Latv. val. 6.kl. Mūzika 9. kl. Ģeogrāfija 8.kl.
2. Latv. val. 1.kl. Latv. val. 2.kl. Latv. val. 3.kl. Latv. val. 3.kl. Matemāt. 4.kl. Ģeogrāfija 6. kl. Literatūra 8.kl.
3. Matemāt 1.kl. Matemāt. 2.kl. Angļu val. 3.kl. Angļu val. 3.kl. Matemāt. 4.kl. Ģeogrāfija 6. kl. Fizika Dbz.
4. Matemāt. 1.kl. Matemāt. 2.kl. Matemāt. 3.kl. Matemāt. 3.kl. Latv. val. 4.kl. Latv. val. 6. kl. Ķīmija Dbz.
5. Soc.zin. 1.kl. Soc. zin. 2.kl. Matemāt. 3.kl. Matemāt 3.kl. Latv. val. 4.kl. Inženierzin. Dbz Matemāt. 8.kl.