Vecākiem

PATEICĪBA 

par nesavtīgu un mērķtiecīgu darbu Skolas padomē,

iesaistīšanos skolas vides, mācību un ārpusskolas procesa pilnveidošanā

SAULĪŠU ģimenei, Martas un Riharda mammai INDRAI KĀRKLIŅAI, SABĪNES VALTERES ģimenei.


Āra nodarbību norises plānojums  ŠEIT>>


Publikācijas par KARJERAS iespējām (informācija vecākiem) LASĪT ŠEIT>>>


“Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Bērzaunes pamatskolā” SKATĪT>>>


Pilnveidoto mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā paredzēts ieviest pakāpeniski, sākot no 2020. gada 1. septembra 1., 4., 7. un 10. klasē. SKATĪT ŠEIT >>>


APSTIPRINĀTS LAD projekts “Āra trenažieru laukuma izbūve pie Bērzaunes pamatskolas”.

PALDIES Indrai Kārkliņai, Ingūnai un Aivim  Saulīšiem par ieguldīto darbu!


Par 3 + Ģimenes karti

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā. LASĪT VAIRĀK >>>

Pieteikties Latvijas Goda ģimenes apliecībai ŠEIT>>>

Atlaides ŠEIT>>>

2019.gada nogalē literatūras stundās tapušie skolēnu jaunrades darbi SKATĪT ŠEIT>>>