Skolas padome

2015./2016. m. g. Bērzaunes Skolas padomes sastāvs

1.klase Inguna Bekasova Vecāks inguna.bekasova@inbox.lv
2.klase Solvita Šulmane Vecāks solvita.sulmane@inbox.lv
6.klase Raimonds Aizstrauts Vecāks raimondsaizstrauts@gmail.com
3.klase Anita Stricka Vecāks strickaanita@inbox.lv
3.klase Danuta Kiopa Priekšsēdētāja danuta@piekuni.lv
4.klase Kaspars Sviridenko vecāks akasis2@inbox.lv
4.klase Jana Mežvinska Priekšsēdētājas vietniece jana636@inbox.lv
4. klase Jānis Resnis Vecāks
5.klase Laura Maļinovska Vecāks laurrra@inbox.lv
6.klase Baiba Miķelsone Vecāks cacciatore@inbox.lv
7. klase Līga Bebre Vecāks liga2012@inbox.lv
8.klase Mārīte Rubene Vecāks
9.klase Sandra Meijere Vecāks meieresandra@inbox.lv
Guna Vucāne Skolotāja gunavucane@inbox.lv
Gunta Beloraga Skolotāja gunta.beloraga@inbox.lv
Ilga Gailuma Skolas direktore ilgagailuma@inbox.lv

Skolas padomes reglaments

Skolas padomes sanāksmes protokols Nr.1

Sanāksme notiek Bērzaunes pamatskolā 2015. gada 21. oktobrī

Darba kārtībā:

  1. 2014./2015. mācību gadā paveiktais (I. Gailuma)
  2. Skolas padomes darbības plānojums 2015./2016. m.g. (D. Kiopa)
  3. Vecāku līdzdalība skolas darbībā un attīstībā. (D. Kiopa)
  4. Dažādi jautājumi.

Sanāksmē pieņemtie lēmumi:

  1. Sastādīts un apstiprināts Skolas padomes darba plāns 2015./2016. mācību gadam
  2. D. Kiopa ar darba plānu iepazīstinās skolēnu vecākus vecāku kopsapulcē 25. novembrī.
  3. Vecāku kopsapulcē 25. novembrī izstrādāt vecāku un skolas sadarbības programmu.