Skolēnu pārvadājumi

SKOLĒNU PĀRVADĀJUMI 2019./2020.mācību gadā

SKOLAS AUTOBUSS

Autobuss skolēnus ved mājās 

Pirmdien 15:00
Otrdien 15:00
Trešdien 15:00 un 17:10
Ceturtdien 15:00
Piektdien 14:00 un 17:10

No rīta Sauleskalna skolēni brauc ar reisa autobusu Madona – Mārciena  (tiek izsniegti braukšanas taloni) no pieturas Sauleskalnā plkst 7.15 vai plkst. 7.45.

Skolēni, kuri dzīvo Mārcienā, pēc mācībām mājās var doties dažādos laikos (tiek izsniegti braukšanas taloni):

1.variants. No Bērzaunes pieturas plkst. 13.50 ar satiksmes autobusu uz Sauleskalnu, pēc tam no Sauleskalna  14.45 satiksmes autobuss uz Mārcienu.

2. variants. No Bērzaunes skolas 15.15 ar skolas autobusu uz Sauleskalnu (15.25), pēc tam no Sauleskalna  15.55 satiksmes autobuss uz Mārcienu.

3.variants. No Bērzaunes pieturas plkst. 17.15 ar satiksmes autobusu uz Mārcienu.

Skolas bērnu pārvadājumu maršruti no rīta, ko veic gan skolas autobuss (A), gan pagasta automašīna (MB)

1. Maršruts – Skola- Bērzaunes pagasta teritorija autobuss (A)

Iekāpšanas vieta Laiks Skolēnu Skaits PII “Vārpiņa” bērni
Kalna Bāliņi 6:55 (A) 1 (1.kl.) 1
“Pilsumi” 07:00 (A) 1 (8.kl.)
“Viesūnēni” 07:05 (A) 1 (4.kl.)  1
“Susurēni” 07:10 (A) 1 (3.kl.)
“Staldēni”  07:20 (A) 3 (5.kl (2), 4. kl. (1))  1
“Actiņas” 07:25 (A) 1 (6.kl.)
“Ozolkrogs” 07:30 (A) 3 (6.kl., 7.kl., 9kl. )
“Līviņkalns”  07:32 (A) 1 (6.kl)
“Strautnieki”  07:33 (A) 1 (6.kl.)
skola 07:35 (A)
kopā 13  3

Maršrutā pavadītais laiks 1 stunda, 56km

  1. Maršruts – Skola – “Kārklēni” – “Talejas Galši” – Skola (autobuss) (A)
Iekāpšanas vieta Laiks Skolēnu skaits PII “Vārpiņa” bērni
“Kārklēni” 07:42 (A)  3 (5.kl., 7.kl., 8. kl.)
“Talejas Galši” 07:45(A) 2 (2.kl., 7.kl.)
“Straumes” 07:46 (A) 1
Skola 07:50 (A) kopā 5 1

Maršrutā pavadītais laiks 18 min, 17 km

  1. Maršruts – Skola – Sauleskalns (Skolas autobuss )
Iekāpšanas vieta Laiks Skolēnu skaits
skola 07:50 (A)
Sauleskalns (bērnudārzs) 07:55 (A) 19
kopā 19

Maršrutā pavadītais laiks 5min, 4km

  1. Sauleskalns – Bērzaunes skola
Iekāpšanas vieta Laiks Skolēnu skaits
Sauleskalns (bērnudārzs) pa veco Sauleskalna ceļu 07:55 (A)  5 (4.kl. (2), 8.kl., 6.kl.)
Skola 08:05(A)
kopā 5

Maršrutā pavadītais laiks 5min, 4km

  1. Maršruts – Bērzaune- Blāži- Skola (pagasta mašīna) (MB)
Iekāpšanas vieta Laiks Skolēnu skaits
“Blāži” 07:10 (MB) 1 (9.kl.)
“Tomēni” 07:12 (MB) 1 (3.kl.)
“Brencēni” 07:18 (MB) 3 (5.,7.,8.kl.)
skola 07:30 (MB) kopā 5

Maršrutā pavadītais laiks 20 min, 20 km

  1. Maršruts – Skola – Zalgauska – Skola (pagasta mašīna) (MB)
Iekāpšanas vieta Laiks Skolēnu skaits PII “Vārpiņa” bērni
Skola 07:30 (MB)
“Kalēji” 07:40 (MB) 2 (1.kl., 3.kl.)
“Rācenāji” 07:45 (MB) 2
“Oliņi” 07:46 (MB) 2 (5.kl., 7.kl.)
“Muižnieki” 07:50 (MB) 1 (4.kl.)
skola 07:55 (MB) kopā 4 2

Maršrutā pavadītais laiks 25 min, 18 km

  1. Maršruts – Skola – “Žeberi” – Skola (pagasta mašīna) (MB)
Iekāpšanas vieta Laiks Skolēnu skaits
Skola 07:55 (MB)
“Žeberi” 08: 00(MB) 1 (2.kl.)
Skola 08:05 (MB)
Kopā kopā 1

Maršrutā pavadītais laiks 10 min, 7 km

Skolas autobusa maršruti kartē

autobusa_marsruts