Nepieciešamie mācību līdzekļi

Nepieciešamie mācību līdzekļi 2018./ 2019. mācību gadam

1. klase:

Latviešu valoda:
2 līniju burtnīcas.
Matemātika:
2 rūtiņu burtnīcas.
Dabaszinības:
1 rūtiņu burtnīca.
Angļu valoda:
Plānā līniju klade, mape darba lapām
Sociālās zinības:
1 rūtiņu burtnīca
Mūzika:
Nošu burtnīca A5 (ar norādēm maliņās)
Vizuālā māksla (ieteicams iegādāties!):
zīmēšanas papīrs A4 un A3, ūdenskrāsas, guāša krāsas, otiņas, trauciņš ūdenim, trauciņš krāsu jaukšanai, krītiņi
Mājturība un tehnoloģijas (ieteicams iegādāties!):
Plastilīns, aplikāciju papīrs un kartons, līme
Sports:
Apstākļiem piemērots sporta tērps,
Sporta apavi.
Ētika:
1 rūtiņu burtnīca.
Rakstāmpiederumi:
Pildspalva,
Zīmulis,
Dzēšgumija,
Krāsu zīmuļi,
Vaska krītiņi,
Šķēres,
Līmes zīmulītis,
Mapīte pārbaudes darbu uzglabāšanai.
Citi piederumi:
Maiņas apavi un apavu maisiņš,
Apvākojumi grāmatām un burtnīcām.

2. klase:

Vizuālās mākslas un mājturības  stundām(Ieteicams iegādāties!):
Krāsas un otiņas ( var izmantot iepriekšējās);
A4 un A3 formāta zīmēšanas papīrs, aplikāciju papīrs, krāsainie kartoni, krītiņi, plastilīns, krāsaini dzīpari, tušas pildspalva
Citi piederumi:
8 parastās rūtiņu burtnīcas;
1 plānā klade;
6 līniju burtnīcas (speciālās klasei);
A5 formāta nošu burtnīca;
Rakstāmpiederumi;
Lineāls (vismaz 20 cm garš);
Šķēres
Līmes zīmulis;
Krāsu zīmuļi;
Sporta tērps un apavi;
Apvākojumi grāmatām;
Pāraujamie apavi un apavu maisiņš
Mapīte darba lapām

3. klase:

Latviešu valoda:
6 līniju burtnīcas, 1 līniju klade
Matemātika:
4 rūtiņu burtnīcas, 1 rūtiņu klade
Dabaszinības:
1 rūtiņu burtnīca
Angļu valoda:
1 rūtiņu klade
Mūzika:
A5 nošu burtnīca
Sociālās zinības:
1 rūtiņu burtnīca
Ētika:
1 rūtiņu burtnīca
Vizuālā māksla (Ieteicams iegādāties!):
zīmēšanas papīrs A4 un A3, ūdenskrāsas, guaša krāsas, otiņas, trauciņš ūdenim, palete krāsu jaukšanai, krītiņi
Mājturība un tehnoloģijas (Ieteicams iegādāties!):
plastilīns, aplikāciju papīrs un kartons, līme
Sports:
sporta tērps, apavi
Darba piederumi:
pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, krāsu zīmuļi, zīmuļu asināmais, līme, šķēres, vāciņi grāmatām un burtnīcām, mape vizuālās mākslas un mājturības darbu glabāšanai.

4. klase:

Latviešu valoda       3 līniju burtnīcas, 1 plānā līniju klade
Literatūra 1 plānā rūtiņu klade
Matemātika 2 rūtiņu burtnīcas, 1 plānā rūtiņu klade
Dabaszinības 1 rūtiņu burtnīca
Angļu valoda   1 plānā rūtiņu klade, 2 līniju burtnīcas, mapīte darba lapām
Mūzika          nošu burtnīca A5 (ar norādēm maliņās)
Sociālās zinības       1 rūtiņu burtnīca
Vizuālā māksla (Ieteicams iegādāties!)  zīmēšanas papīrs A4 un A3, ūdenskrāsas, guaša krāsas, otiņas, trauciņš ūdenim, trauciņš krāsu jaukšanai, krītiņi
Mājturība un tehnoloģijas (Ieteicams iegādāties!) plastilīns, aplikāciju papīrs un kartons, līme
Sports–  sporta tērps, apavi
Dienasgrāmata nav jāpērk!
Darba piederumi:   pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, krāsu zīmuļi, zīmuļasināmais, līme, šķēres, vāciņi grāmatām un burtnīcām, mapīte pārbaudes darbu uzglabāšanai

Maiņas apavi un apavu maisiņš (auduma).

5. klase:

Latviešu valoda un literatūra:
1 biezā rūtiņu klade, 1 līniju klade, 4 līniju burtnīcas, 1 plānā rūtiņu klade “Lasītāja dienasgrāmatai”
Matemātika:
1 biezā rūtiņu klade, 2 rūtiņu burtnīcas, cirkulis, transportieris, lineāls , mape darba lapām
Dabaszinības:
2 rūtiņu burtnīcas
Sociālās zinības:
1 plānā rūtiņu klade
Angļu valoda:
Līniju klade, 2 līniju burtnīcas, mape darba lapām
Mūzika:
Nošu burtnīca ar špikeri malās ( A5 formāts)
Mājturība un tehnoloģijas un tekstils(Ieteicams iegādāties!):
Plānā rūtiņu klade, kokvilnas audums (balts) izšūšanai, mulinē krāsainie diegi, adata, melnā tušas pildspalva, tamboradata un dzija, A4 formāta melns vai tumši zils puskartons – 10 gb, mapīte un kabatiņas
Mājturība un tehnoloģijas un koks un metāls:
1 plānā rūtiņu klade
Informātika:
1 rūtiņu burtnīca
Sports:
Sezonai atbilstošs sporta tērps, sporta apavi
Rakstāmpiederumi, grāmatu un burtnīcu apvākojumi, marķieris

6. klase:

Latviešu valoda un literatūra:
1 biezā rūtiņu klade, 1 bizā līniju klade, 4 līniju burtnīcas
Matemātika:
1 biezā rūtiņu klade ( var turpināt 5.kl. kladi), 2 rūtiņu burtnīcas, cirkulis, transportieris, lineāls , mape darba lapām
Dabaszinības:
2 rūtiņu burtnīcas
Sociālās zinības:
1 plānā rūtiņu klade ( var turpināt iesākto)
Krievu valoda:
Rūtiņu klade, 3 līniju burtnīcas
Angļu valoda:
Plānā līniju klade, 2 līniju burtnīcas, mapīte darba lapām
Vēsture
Biezā rūtiņu klade
Mūzika:
Nošu burtnīca ar špikeri malās ( A5 formāts), var turpināt iesāko
Mājturība un tehnoloģijas un tekstils(Ieteicams iegādāties!):
Klade ( var turpināt) dzija zeķēm, adāmadatas ( vēlams divi komplekti     5 + 5), baltais rūtiņu audums, baltie diegi, mulinē diegi, adata
Mājturība un tehnoloģijas un koks un metāls:
1 plānā rūtiņu klade
Vizuālā māksla (Ieteicams iegādāties!):
Guaša krāsas, A3 un A4 zīmēšanas papīrs,
līme, šķēres, krāsainie zīmuļi, tušas pildspalva,
plakanās otas, palete
Informātika:
1 rūtiņu burtnīca – iepriekšējā gadā iesāktā
Sports:
Sporta tērps, apavi
Rakstāmpiederumi, grāmatu un burtnīcu apvākojumi, marķieris

7. klase

Latviešu valoda:
Biezā līniju klade (var turpināt iesākto)
3 līniju burtnīcas
Literatūra:
Rūtiņu klade (var turpināt iesākto)
Krievu valoda:
2 līniju burtnīcas
Biezā rūtiņu klade (turpināt iesākto)
Angļu valoda:
Pierakstu klade, 2 līniju burtnīcas, mapīte darba lapām
Matemātika:
2 biezās rūtiņu klades
2 rūtiņu burtnīcas
Cirkulis, transportieris, lineāls
Vēsture:
Biezā rūtiņu klade (turpināt iesākto)
Ģeogrāfija:
A4 rūtiņu klade
Bioloģija:
Rūtiņu klade, krāsu zīmuļi, līme, šķēres
Mājturība un tehnoloģijas un tekstils:
Klade (turpināt iesākto)
A4 melnie vai tumši zilie puskartoni 10 gb.,
baltais rūtiņu audums, mulinē diegi, adata,
dzija un adāmadatas cimdiem (2 komplekti)
Vizuālā māksla (Ieteicams iegādāties!):
Guaša krāsas, A3 un A4 zīmēšanas papīrs,
līme, šķēres, krāsainie zīmuļi, tušas pildspalva,
plakanās otas, palete
Mūzika:
Nošu burtnīca (var turpināt iesākto), pierakstu klade
Sports:
Sporta tērps, sporta apavi
Sociālās zinības:
Rūtiņu klade (turpināt iesākto)
Informātika:
1 rūtiņu burtnīca – iepriekšējā gadā iesāktā
Citi piederumi:
Rakstāmpiederumi (zila vai melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, marķieris) penālī
A4 mape ar kabatiņām
Apvākojumi mācību grāmatām

8. klase:

Latviešu valoda:
Līniju vai rūtiņu klade (var turpināt iesākto)
3 līniju burtnīcas
Literatūra:
Rūtiņu klade (var turpināt iesākto)
Angļu valoda:
Pierakstu klade (var turpināt iesākto), 2 līniju burtnīcas, mape darba lapām
Krievu valoda:
Pierakstu klade
2 līniju burtnīcas
Matemātika:
2 rūtiņu burtnīcas
2 rūtiņu klades
Fizika:
Rūtiņu klade
Ķīmija:
Rūtiņu burtnīca
A4 rūtiņu klade
Bioloģija:
Plānā rūtiņu burtnīca
Krāsu zīmuļi
Vēsture:
Biezā rūtiņu klade (var turpināt iesākto)
Ģeogrāfija:
Rūtiņu klade
Mūzika:
Nošu burtnīca (var turpināt iesākto)
Sociālās zinības :
Pierakstu klade (var turpināt iesākto)
Mājturība un tehnoloģijas un tekstils (ieteicams iegādāties!):
Pierakstu klade (var turpināt iesākto)
Dzija vestes adīšanai, atbilstošas adatas;
Dzija minigobelēna aušanai,
Koka rāmis gobelēna noformēšanai
Tušas pildspalva
A4 melni vai tumši zili puskartoni (10 gb.)
Sports:
Sezonai atbilstošs sporta tērps, sporta apavi
Citi piederumi:
Rakstāmpiederumi penālī (zila vai melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, marķieris)
A4 mape ar kabatiņām
Apvākojumi mācību grāmatām

9. klase:

Latviešu valoda:
Līniju vai rūtiņu klade (var turpināt iesākto)
3 līniju burtnīcas
Literatūra:
Rūtiņu klade (var turpināt iesākto)
Angļu valoda:
Pierakstu klade
Krievu valoda:
Pierakstu klade
2 līniju burtnīcas
Matemātika:
2 rūtiņu burtnīcas
2 rūtiņu klades
Fizika:
Rūtiņu klade (turpina iesākto)
Ķīmija:
Rūtiņu burtnīca
A4 rūtiņu klade (turpina iesākto)
Bioloģija:
Turpina iesāktos pierakstus
Krāsu zīmuļi
Vēsture:
Biezā rūtiņu klade (var turpināt iesākto)
Ģeogrāfija:
Rūtiņu klade (turpina iesākto)
Mūzika:
Plānā rūtiņu klade
Sociālās zinības:
Pierakstu klade (var turpināt iesākto)
Mājturība un tehnoloģijas un tekstils:
Pierakstu klade (var turpināt iesākto)
dzija
tamboradata
adāmadata
Sports:
Sezonai atbilstošs sporta tērps, sporta apavi
Citi piederumi
Rakstāmpiederumi penālī (zila vai melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, marķieris, šķēres, lineāls, līmes zīmulis, cirkulis)
A4 mape ar kabatiņām
Apvākojumi mācību grāmatām