Informācija

IESNIEGUMS BĒRNA UZŅEMŠANAI 1.KLASĒ      Iesniegums-veidlapa

Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē
Madonas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs Skatīt šeit>>


Bērnu tiesību aizsardzības likums (jauniešiem draudzīgā valodā) Lasīt >>>


Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.Informācija par pilnveidoto mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā  SKATĪT ŠEIT >>>


Publikācijas par KARJERAS iespējām (informācija vecākiem) LASĪT ŠEIT>>>


Projekta iecere Bērzaunes pamatskolas pārcelšana uz Sauleskalnu PII “Vārpiņa” pārbūvētajām un skolas vajadzībām pielāgotām telpām. SKATĪT…>>>


Bērzaunes pamatskolas direktores apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Otrdienās 7.30 – 10. 00
Trešdienās 15.30 – 17.00

Bibliotēkas darba laiki

Pirmdiena      8.00-11.00 un   13.30-14.30
Trešdiena        8.00-9.00  un    14.00-15.00
Piektdiena      8.00-9.00  un   12.00-15:00

Izglītības psihologa pakalpojumi Madonā.

Konsultācijas sniedz  Inese Vaniņa, Izglītības nodaļas psiholoģe.
Informācija saziņai: inese.vanina@madona.lv , tālrunis – 29470907, adrese – Saieta laukums 1 (4. stāvā), Madona.


2022./2023. mācību gadā skolēniem TIEK piedāvātas interešu izglītības PROGRAMMAS:

Koris (1. -4 kl.); skolotājs Artūrs Grandāns
Koris (5. -9 kl.); skolotājs Artūrs Grandāns
Vokālais ansamblis (2. -5. kl.).; skolotājs Artūrs Grandāns
Instrumentālais ansamblis (1. -9 kl.).; skolotājs Artūrs Grandāns
 Skolēnu mācību uzņēmumi (5. -7. kl.); skolotāja D. Saliņa
Mazā biznesa skola (1. – 4. kl.); skolotāja G. Beloraga
LEGO Robotika (3. -6 kl.); skolotāja D. Saliņa
Dambrete (1. -6 kl.); skolotāja S. Purviņa
Vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņš  (1. -9 kl.); skolotājs H. Polis
Mazā veselības  skola (1. -9 kl.); skolotāja G. Miķelsone
Mazpulki (1. -9 kl.); skolotāja G. Bondare
Medijpratība un žurnālistika (5. – 9. kl.); skolotāja G. Bondare
Rodi prieku darot (dizains un tehnoloģijas) (5. – 9. kl.); skolotāja T. Dzenovska
Dari, jo vari – 1.-4. klasei rokdarbu pulciņš; skolotāja R. Pinka
Jaunsargi  (4. – 9. kl.); skolotājs

 


2022./2023. mācību gads

2022./2023. mācību gads  Latvijas skolās sāksies 2022. gada 1. septembrī.

1.-8. klasēm un 10.-11. klasēm mācību gads noslēgsies 2022. gada 31. maijā, savukārt 9. klašu skolēniem – 14. jūnijā (maijā NAV pēdējais zvans, bet mācās līdz mācību  gada beigām)

Izlaidums 16. vai 17.06.2023. TIKS PRECIZĒTS LAIKS

Mācību gada laikā ir noteikti trīs brīvlaiki:

Rudens brīvdienas – no 2022. gada 24. oktobra līdz 28. oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2022. gada 26. decembra līdz 2022. gada 6. janvārim;
Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem – no 2023. gada 13. marta līdz 17. martam;

Papildus brīvdienas 1. klases skolēniem otrajā semestrī  2023. gadā no 13. līdz 17. februārim.

Vasaras brīvdienas– 1. -8.  klašu skolēniem ilgs no 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Mācību stundu laiki

1 stunda  8.15 – 8.55
2. stunda 9.05 – 9.45
3. stunda 9.55 – 10.35
4. stunda 10.45 – 11.25

        PUSDIENAS 

5. stunda 11.40 – 12.20

       PUSDIENAS

6. stunda 12.3 – 13.15
7. stunda 13.20 – 14.00
8. stunda 14.10 – 14.50

 


2022./2023. mācību gada Valsts pārbaudes darbu norises laiki

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem (TIKS PRECIZĒTA)

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa –no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;

matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 23. februārī.

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem  (TIKS PRECIZĒTA)

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa – 16. februārī;

matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 24. februārī;

dabaszinībās (rakstiski) – 2022. gada 3. martā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi (9. klase)

Eksāmeni notiek:

latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa – 2023. gada 16. maijā, mutvārdu daļa – 16., 17., 18. un 19. maijā;

matemātikā (rakstiski, centralizēti) – 2023. gada 24. maijā;

 vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa – 1. un 2. jūnijā;

starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.

 

Aktuāla informācija par diagnosticējošajiem darbiem no uzdevumi.lv  SKATĪT ŠEIT>>

VPD  norises_grafiks un komisijas sastāvs 2020. gadā_

Iepriekšējo mācību gadu Valsts pārbaudes darbu SATURS 


Bērzaunes pamatskolas  2022. gada absolventu tālākizglītība

Mācību iestāde, kur turpina mācības 2021. gada skolas absolventi Skaits
Rīgas Valsts Tehnikums 3
Madonas Valsts ģimnāzija 1
Madonas pilsētas vidusskola 1
Cesvaines vidusskola 1
Aizkraukles Profesionālā vidusskola 2
Ogres Valsts Tehnikums 2


INTERESANTI RAKSTI PAR BĒRNU AUDZINĀŠANU un DROŠĪBU


Profesore Guntas Ancānes atziņas VECĀKIEM PAR SEVI UN BĒRNIEM.
ATZIŅAS UN IETEIKUMI, LAI BĒRNS AUGTU VESELS UN LAIMĪGS.  LASĪT ŠEIT>>>

IZM materiāls – BĒRNS UN ĢIMENE (vēstules vecākiem…) LASĪT ŠEIT >>>


Žurnāls “Vecākiem”

Nr.4.

* Paklausīguma briesmas
* Stabila ģimene – STABILAS VECĀKU ATTIECĪBAS
*Sarunas no sērijas „kā rodas bērni”  SKATĪT ŠEIT >>>

Nr.3.

* Kā veidot bērnā veselīga dzīvesveida ieradumus
* Vēlme audzināt paklausīgu bērnu
* Bērna koncentrēšanās spēju uzlabošana SKATĪT ŠEIT>>>

 


Labklājības ministrija (LM) izdevusi informatīvo izdevumu “Mans bērns – skolēns”.

Izdevums izveidots, lai veicinātu vecāku izpratni par bērnu emocionālo audzināšanu un attīstību no skolas gaitu uzsākšanas līdz pamatskolas beigām. Informatīvā izdevuma mērķauditorija ir 7 līdz 16 gadus vecie skolēni, viņu vecāki un vecvecāki, bet arī skolotāji un ikviens sabiedrībā, kuram rūp mūsu skolēnu emocionālā veselība, drošība un labklājība. Uzmanība ir pievērsta galvenajām pārmaiņām un aktuālajiem attīstības līkločiem, kas notiek ar katru bērnu, skolas gaitas uzsākot līdz agrīnajiem tīņa gadiem.
Palīdzība bērniem ar uzvedības un saskarsmes grūtībām pieejama VBTAI Konsultatīvajā nodaļā. Informācija www.bti.gov.lv sadaļā ESF projekts – Konsultatīvā nodaļa
Vairāk lasīt ŠEIT


SKOLĒNU PĀRVADĀJUMI 2022./2023.mācību gadā

SKOLAS AUTOBUSS  skolēnus ved mājās 

Pirmdien 15.00
Otrdien 15.00
Trešdien 15.00 un 17.10
Ceturtdien 15.00
Piektdien 14.20 un 17.10

!!! JA SKOLĒNS NEBRAUC AR PAGASTA AUTOBUSU, TAD PAR TO INFORMĒT ŠOFERI.

No rīta 8. – 9. klašu skolēni, kuri dzīvo  Sauleskalnā, brauc ar sabiedrisko autobusu Madona – Mārciena  (tiek izsniegti braukšanas taloni) no pieturas Sauleskalnā plkst 7.15 vai plkst. 7.45.

No rīta 1. – 7. klašu skolēni, kuri dzīvo  Sauleskalnā un pie “vecā ceļa”, brauc ar skolas autobusu (šoferis Uģis) no Bērnudārza   plkst. 7.50

Skolēni, kuri dzīvo Mārcienā gan no rīta, gan pēc mācībām tiek vesti uz skolu ar pagasta autobusu (šoferis Tālis).

Skolēni, kuri dzīvo Vestienā gan no rīta (šoferis Uģis), gan pēc mācībām (šoferis Normnds) tiek vesti uz skolu ar pagasta autobusu.

 

Skolas bērnu pārvadājumu maršruti no rīta, ko veic gan skolas autobuss (A šoferis Uģis), gan pagasta automašīna (MB šoferis Normunds)

1. Maršruts – Skola- Bērzaunes pagasta teritorija autobuss (A) šoferis Uģis

Iekāpšanas vieta Laiks Skolēnu Skaits PII “Vārpiņa” bērni
Kalna Bāliņi 6:45 (A) 1 (1.kl.), 1 (3. kl.)
“Viesūnēni” 06:55 (A) 1 (1.kl.), 1 (6.kl.)
“Susurēni” 07:00 (A) 1 (5.kl.)
Vestiena (Autobusa pietura) 07.10 (A) 3 (1.kl.), 1(4.kl.)
“Staldēni”  07:20 (A) 1 (6.kl ), 2.(7. kl.), 1 (2.kl.)
“Actiņas” 07:23 (A) 1 (7.kl.)
“Bindēni” 7: 25 (A) 1 (5.kl.)
“Ozolkrogs” 07:28(A) 2 (7.kl., 9kl. )
“Kalna dambri” 07:30 (A) 1 (7.kl.)
“Līviņkalns”  07:32 (A) 1 (8.kl)
“Strautnieki”  07:33 (A) 1 (7.kl.)
skola 07:35 (A)
kopā  19

Maršrutā pavadītais laiks 1 stunda 20 min, 66km

  1. Maršruts – Skola – “Kārklēni” – “Talejas Galši” – Skola (autobuss) (A)šoferis Uģis
Iekāpšanas vieta Laiks Skolēnu skaits PII “Vārpiņa” bērni
“Talejas Galši” 07:40 (A) 2 (1.kl., 4.kl.)
Skola 07:45 (A) kopā      2

Maršrutā pavadītais laiks 10min, 6 km

3. Maršruts – Skola – Sauleskalns – Skola (Skolas autobuss ) šoferis Uģis 

Iekāpšanas vieta Laiks Skolēnu skaits
Skola 07:45 (A)
Sauleskalns (bērnudārzs) 07:50 (A) 19 (1. – 7. klase)
Skola 08:00 (A)
kopā 19

Maršrutā pavadītais laiks 12 min, 8 km

  1. Maršruts – Bērzaune- Vankini- Muižnieki-Skola (pagasta mašīna) (MB) šoferis Normunds
Iekāpšanas vieta Laiks Skolēnu skaits
 Vankini  07:15 (MB)  2 (7.kl.,9.kl)
Muižnieki 07:22 (MB) 1 (6.kl.)
“Oliņi” 07:23 (MB) 2 (7.,9.kl.)
“Rācenāji” 07:24 (MB) 1 (2.kl.)
“Rogas” 07:26 (MB) 1 (8.kl.)
skola 07:30 (MB) kopā 7

Maršrutā pavadītais laiks 20 min, 20 km

 5.Maršruts – Bērzaune- Kalnāji- Jurēni-Skola (pagasta mašīna) (MB) šoferis Normunds

Iekāpšanas vieta Laiks Skolēnu skaits
Kalnāji  07:40 (MB)  2 (3.kl.,5.kl)
Jurēni 07:45 (MB) 2 (1.,3.kl.)
Dinkēni (Aronas kalns) 07:48 (MB) 1 (6.kl.)
Skola 07:55 (MB) kopā 6

Maršrutā pavadītais laiks 25 min, 20 km

6.Maršruts – Skola – “Žeberi” – Skola (pagasta mašīna) (MB)šoferis Normunds

Iekāpšanas vieta Laiks Skolēnu skaits
Skola 08:00 (MB)
“Žeberi” 08: 05(MB) 1 (4.kl.)
Skola 08:10 (MB)
Kopā 1

Maršrutā pavadītais laiks 10 min, 7 km

Skolas autobusa maršruti kartē

autobusa_marsruts