e-klase

E-KLASE izveidota ar mērķi:

  • atvieglot skolotājiem darbu, gatavojot dažādas atskaites,
  • informēt vecākus par skolēna mācību gaitām,
  • piedāvāt skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt atzīmes, kavējumus, uzdotos darbus mājās un citas ar skolu saistītās aktivitātes.

E-klase kā efektīvs saziņas rīks

e-klase