Olimpiādes

Bērzaunes pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs

2023./ 2024. m.g.

Lepojamies ar 8. klases skolnieces Beātes Bāņukalnes sasniegumiem novada Vizuālās mākslas olimpiādē – iegūta 2. vieta.
Pateicība 7. klases skolniecei Darjai Kirillovai par atbildīgu piedalīšanos.

Paldies skolotājai Rigondai Pinkai!


Pateicība par piedalīšanos Madonas un Varakļānu novadu apvienības matemātikas valsts 74.olimpiādes II posmā 5.-8.klasēm 5. klases skolniekam Eduardam Saulītim. (08.03.2024./ Madonā)

Paldies skolotājai Veronikai Caunei!


Pateicība par piedalīšanos Madonas un Varakļānu novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 50. olimpiādē 8. klases skolniecei Beātei Bāņukalnei un 9. klases skolniecei Sindijai Rūnikai (8.02.2024./ tiešsaistē)

 

Paldies skolotājām Dainai Briedei un Gitai Bondarei!


Pateicība par piedalīšanos Matemātikas valsts 74. olimpiādes II posmā 9. klases skolniecei Nellijai Rūnikai (02.02.2024./ Madonā)

Paldies skolotājai Solveigai Purviņai!


Pateicība par piedalīšanos Vēstures 29. olimpiādes II posmā 9. klases skolniecei Nellijai Rūnikai! (08.12.2023. tiešsaistē)

Paldies skolotājai Gunai Vucānei!


Pateicība par piedalīšanos Madonas un Varakļānu novadu apvienības Angļu valodas 53. olimpiādē 4. klases skolniekam Danielam Eisakam, 5. klases skolniekam Aleksam Ābolkalnam,  6. klases skolniecei Līvai Vanagai, 7. klases skolniecei Adriānai Zariņai, 8. klases skolniecei Beātei Bāņukalnei un 9. klases skolniecei Sindijai Rūnikai.(8./ 9.11.2023. tiešsaistē)

Paldies skolotājai Gitai Bondarei un Inai Jaundālderei!

2022./ 2023. m.g.

Pateicība par piedalīšanos Madonas un Varakļānu novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 49. olimpiādē 8. klases skolniecei Sindijai Rūnikai (9.02.2023.)

Paldies skolotājai Dainai Briedei!


Pateicība par piedalīšanos Madonas un Varakļānu novadu apvienības Matemātikas 73. olimpiādē 6. klases skolniekam Markusam Noelam Kulišam (10.03.2023.)

Paldies skolotājai Solveigai Purviņai!


Pateicība par piedalīšanos Bioloģijas 45. olimpiādes II posmā Menardai Actiņai! (30.11.2022.)

Paldies skolotājai Zandai Cīrulei!2021./ 2022. m.g.

Lepojamies ar 9. klases skolnieka Dāniela Krūkliņa sasniegumiem – 1. vieta un pateicība par piedalīšanos Rolandam Sirsniņam Krievu valodas valsts 24. olimpiādes II posmā (02.12.2021./ tiešsaistē edu.lu vietnē).

Paldies skolotājai Dace Saliņai


2020./ 2021. m.g.

Lepojamies ar 9. klases skolnieces Artas Pinkas sasniegumiem – 3. vieta un pateicība par piedalīšanos Inesei Madarai Rubenei Latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādes II posma olimpiādē. (04.01.2021.)

Paldies skolotājai Dainai Briedei!


Pateicība par piedalīšanos Vēstures 27. olimpiādes II posmā Artai Pinkai! (10.12.2020.)

Paldies skolotājai Gunai Vucānei!


Priecājamies par 9. klases skolnieces Artas Pinkas panākumiem – 2. vieta un pateicība Inesei Madarai Rubenei par piedalīšanos Bioloģijas valsts 43. olimpiādes 2. posmā. (26.11.2020)
Pateicība Artai Pinkai par piedalīšanos Dabaszinību olimpiādē.

Paldies skolotājai Zandai Cīrulei!


Bērzaunes pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2019./2020. m.g.

Pateicība 5. klases skolniekam Maratam Lācim par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības informātikas olimpiādē (Madonā, 06.03.2020.)

Paldies skolotājai Ilgai Gailumai!


Pateicība 3. klases skolēniem Gustavam Saulītim un Evertam Bekasovam par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības matemātikas un latviešu valodas olimpiādē (Cesvainē, 28.02.2020.)

Paldies skolotājai Gunai Vucānei!


Lepojamies ar 8. klases komandas (Artas Pinkas un Markusa Kivkucāna) sasniegumiem Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē komandām – iegūta 2. vieta.

Pateicība skolotājai Guntai Beloragai!


Pateicība par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības matemātikas 70. olimpiādē 5. klases skolniekam Maratam Lācim un 8. klases skolniecei Artai Pinkai.

Paldies skolotājai Veronikai Caunei!


Lepojamies ar 8. klases skolnieces Arta Pinkas sasniegumiem Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiādē – iegūta 1. vieta 8. klašu grupā un saņemts uzaicinājums piedalīties valsts olimpiādē.

Paldies skolotājai Dainai Briedei!


Mācību olimpiāžu un konkursu noslēguma pasākums 7. maijā plkst. 13.00 Madonas KN
No mūsu skolas pasākumā godināsim:

Maratu Lāci ( Matemātikas olimpiāde II vieta, Lasīšanas konkurss II vieta);
              Skolotāju Rigondu Pinku

Albertu Markusu Buski (Zīmēšanas olimpiāde I vieta);
              Skolotāju Tamāru Dzenovsku

Niku Gunāru Rudzīti (Matemātikas olimpiāde III vieta);
              Skolotāju Tamāru Dzenovsku

Gustavu Saulīti (Lasīšanas konkurss III vieta);
              Skolotāju Gunu Vucāni

Rolandu Andrejevu (Informācijpratības konkurss III vieta);
                Skolotāju Solveigu Purviņu


Bērzaunes pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2018./2019. m.g.

Pateicība 4. klases skolniekiem  Raulam Tupiņam un Maratam Lācim par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības Angļu valodas olimpiādē. (Madonā, 26.04.2019.)

Paldies skolotājai Ivetai Zemītei!

 

Priecājamies par 2. klases skolnieka Gustava Saulīša un 4. klases skolnieka Marata Lāča sasniegumiem Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Lasīšanas konkursā. Gustavam – 3. vieta, Maratam – 2. vieta(Madonā, 25.04.2019.)

Pateicība skolotājai Gunai Vucānei un Rigondai Pinkai!

 

Pateicība Sabīnei Valterei (1.kl.), Keitai Cimmeramnei (2. kl.), Diānai Rudenei (4. kl.), Jēkabam Saliņam (5. kl.), Danai Davidonei (6.kl.), Mārtiņam Pilsumam (7.kl.), Laurai Māliņai par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības Vizuālās mākslas olimpiādē. Īpašs prieks par Alberta Markusa Buskes (3. kl.) sasniegumiem – iegūta 1. vieta 1.-3. klašu grupā.
(Cesvainē, 09.04.2019.)

Pateicība skolotājai Tamārai DzenovskaiGuntai BeloragaiGunai Vucānei, Rigondai Pinkai!

 

Pateicība 1. klases skolniecei Sabīnei Valterei un 2. klases skolniekam Gustavam Saulītim par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības Glītrakstu konkursā. (Madonā, 04.04.2019.)

Pateicība skolotājai Guntai Beloragai un Gunai Vucānei!

Pateicība 4. klases skolniecei Diānai Rudenei par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības Latviešu valodas olimpiādē. Lepojamies ar 4. klases skolnieka Marata Lāča sasniegumiem Matemātikas olimpiādē – iegūta 2. vieta.  (Madonā, 04.04.2019.)

Pateicība skolotājai Rigondai Pinkai!

Pateicība 8. klases skolniekam Artim Aigaram Putniņam par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības Angļu valodas olimpiādē (Madonā, 03.04.2019.)

Pateicība skolotājai Ivetai Zemītei!

Pateicība 5. klases skolniekam Jēkabam Saliņam par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības Informātikas olimpiādē (Madonā, 22.03.2019.)

Paldies skolotājai Solveigai Purviņai!


Lepojamies ar 3. klases skolnieka Nika Gunāra Rudzīša sasniegumiem Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības Matemātikas olimpiādē – iegūta 3. vieta.
(Cesvaines vidusskolā, 28.02.2019.)

Paldies skolotājai Tamārai Dzenovskai!

Pateicība 5. klases skolniekam Rikardo Markusam Bajāram un 7. klases skolniekam Markusam Kivkucānam par piedalīšanos Matemātikas valsts 69.olimpiādes 2. posmā 5.-8.klasei (Madonā, 15.02.2019.)

Paldies skolotājām Ilgai Gailumai un Solveigai Purviņai!

 

Pateicība 9. klases skolniecei Kristai Saulonei par piedalīšanos Vēstures valsts 25.  olimpiādes 2. posmā 9.klašu skolēniem(Madonā, 11.01.2019.)

Paldies skolotājai Gunai Vucānei!

 

Pateicība 9. klases skolniecei Kristai Saulonei par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiādē (Madonā, 14.01.2019.)

Paldies skolotājai Dainai Briedei!

Bērzaunes pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2017./2018. m.g.

Lepojamies ar 6. klases skolnieka Edvarda Jermacāna sasniegumiem – iegūta atzinība   Atklātajā valsts matemātikas olimpiādē.

Paldies vecākiem un skolotājai Solveigai Purviņai!

 

Pateicība 4. klases skolniekam Jēkabam Saliņam par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības angļu valodas olimpiādē (Madonā, 25.04.2018.).

Pateicība 6. klases skolniekam Edvardam Jermacānam par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības angļu valodas olimpiādē (Madonā, 06.04.2018.)

Paldies skolotājai Ivetai Zemītei!

Pateicība Keitai Cimmermanei (1. klase), Albertam Markusam Buskem (2. klase), Jēkabam Saliņam (4. klase), Agnesei Tipainei (5. klase), Artai Pinkai (6. klase), Emīlijai Skrabei (7. klase), Laurai Māliņai (8. klase) par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādē (Cesvainē, 18.04.2018.).
Priecājamies par Diānas Rudenes sasniegumiem – iegūta 2. vieta 1.-3.kl. grupā.

Paldies skolotājai Rigondai Pinkai, Gunai Vucānei, Tamārai Dzenovkai, Guntai Beloragai!


Pateicība 4. klases skolniekam Rolandam Sirsniņam par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē (Madonā, 05.04.2018.).

Paldies skolotājai Guntai Beloragai!

Pateicība  1. klases skolniecei Keitai Cimmermanei, 2. klases skolniecei Evelīnai Brennerei par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Glītrakstu konkursā (Madonā, 05.04.2018.)

Paldies skolotājām Gunai Vucānei un Tamārai Dzenovskai!

Pateicība  8. klases skolniecēm Kristai Saulonei, Laurai Māliņai un Annijai Berģei par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Komadu olimpiādē ģeogrāfijā 8.klasēm.

Paldies skolotājai Guntai Beloragai

Pateicība  8. klases skolniecei Kristai Saulonei par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē (Madonā, 01.03.2018.).

Paldies skolotājai Dacei Saliņai

Pateicības 3. klases skolniekam Maratam Lācim par iegūto atzinību Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Matemātikas olimpiādē (Cesvainē, 23.02.2018.)

Paldies skolotājai Rigondai Pinkai!

Pateicība 6. klases skolniekam Edvardam Jermacānam par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Matemātikas 68.olimpiādē (Madonā, 19.02.2018.)

Paldies skolotājai Solveigai Purviņai!

Pateicība 8. klases skolniecei Kristai Saulonei un 9. klases skolniecei Lindai Rjabiņinai par piedalīšanos Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 8.-9. klašu olimpiādē (Madonā, 21.01.2018.)

Paldies skolotājai Dainai Briedei!

Pateicība 9. klases skolniecei Sandijai Sergejevai (10. vieta) par piedalīšanos Vēstures 9. klašu olimpiādes novada posmā (Madonā, 12.01.2018.)

Paldies skolotājai Gunai Vucānei!

Pateicība 9. klases skolniecēm Meldrai Meierei (17.vieta) un Lindai Rjabiņinai (19. vieta) par piedalīšanos Bioloģijas olimpiādes novadu posmā (Madonā, 30.11.2017.)

Paldies skolotājai Līgai Ragainei!

Bērzaunes pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017. m.g.

Pateicība 4. klases skolniekam Andrim Kiopam par piedalīšanos starpnovadu angļu valodas olimpiādē š. g. 28. aprīlī.

Lepojamies ar 8. klases skolnieka Daniela Meržvinska sasniegumiem – atzinība starpnovadu angļu valodas olimpiādē š. g. 21. aprīlī.

Paldies skolotājai Alinai Ikauniecei!

Pateicība par piedalīšanos starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē š. g. 19. aprīlī:

  • Martai Kārkliņai
  • Elzai Jermacānei
  • Menardai Actiņai
  • Danai Davidonei
  • Artai Pinkai
  • Raivim Viļevičam
  • Laurai Māliņai
  • Oskaram Evaldam Gailītim

Lepojamies ar 9. klases skolnieces Viktorijas Māliņas panākumiem- 2. vieta Vizuālās mākslas olimpiādē.

Paldies skolotājai Tamārai Dzenovskai, Rigondai Pinkai, Guntai Beloragai, Gunai Vucānei!

Pateicība 1. klases skolniecei Beātei Bāņukalnei par piedalīšanos  un 2. klases skolniecei Jolantai Cīrulei par iegūto 2. vietu Glītrakstu konkursā.

Paldies skolotājai Tamārai Dzenovskai un Rigondai Pinkai!

Lepojamies par 5. klases skolnieka Edvarda Jermacāna sasniegumiem – 1. vieta starpnovadu matemātikas olimpiādē Madonā š.g. 17. februārī.

Paldies matemātikas skolotājai Solveigai Purviņai!

Pateicība par piedalīšanos Krievu valodas satrpnovadu olimpiādē Madonā, š.g. 16. februārī Sandijai Sergejevai.

Paldies krievu valodas skolotājai Dace Saliņai!

Lepojamies par 8. klases skolnieces Lindas Rjabiņinas sasniegumiem – 2. vieta starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē Madonā š.g. 30. janvārī.

Pateicība par piedalīšanos 5.Latgales novada atklātajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē Rēzeknē š.g. 24. janvārī 5. klases skolēniem – Rūdolfam Briedim un Inesei Madarai Rubenei.

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Dainai Briedei!

Bērzaunes pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2015./2016. m.g.

Mācību olimpiāde

Skolēna vārds, uzvārds Klase Dalībnieku

skaits

Rezultāti

Skolotājs

Bioloģijas 38. olimpiāde (starpnovadu)

Dairis Mežvinskis 9. 19 1.vieta

Līga Ragaine

Bioloģijas 38. olimpiāde (valstī)

Dairis Mežvinskis 9. 150 Piedalījies

Līga Ragaine

Vēstures olimpiāde (starpnovadu)

Dairis Mežvinskis 9. 29 Piedalījies

Guna Vucāne

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (starpnovadu)

Alīna Briede 9. 12 Uzaicināta piedalīties Valsts olimpiādē

Daina Briede

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (valstī)

Alīna Briede 8. – 9. 88 Piedalījusies

Daina Briede

Matemātikas olimpiāde (starpnovadu)

Dairis Mežvinskis 9. 16 3. vieta

Solveiga Purviņa

Ģeogrāfijas olimpiāde (starpnovadu)

Dairis Mežvinskis 9. 10. – 12.kl. skolēni Piedalījies

Gunta Beloraga

Konkurss “Pazīsti savu organismu!” (starpnovadu)

Dairis Mežvinskis 9. 9. – 12. kl. skolēni 1. vieta

Līga Ragaine

A. VALTNERA LATVIJAS SKOLĒNU KONKURSS “PAZĪSTI SAVU ORGANISMU”
(Daugavpils Universitātē)

Dairis Mežvinskis 9.   Atzinība

Līga Ragaine

Latviešu valodas olimpiāde
4. klasei
(starpnovadu)

Rūdolfs Briedis 4. 19 Piedalījies

 

Tamāra Dzenovska

Matemātikas olimpiāde
4. klasei
(starpnovadu)

Markuss Kivkucāns 4. 20 Piedalījies

Tamāra Dzenovska

Angļu valodas olimpiāde
6. klasei (starpnovadu)

Rolands Andrejevs 6. 22 Piedalījies

Valija Kerubiņa

Angļu valodas olimpiāde
8. klasei (starpnovadu)

Elvis Intars Putniņš 8. 23 Piedalījies

Valija Kerubiņa

Vizuālās mākslas olimpiāde
(starpnovadu)

Anete Alisone Andrejeva
Jēkabs Saliņš
Dana Davidone
Arta Pinka
Raivis Viļevičs
Laura Māliņa
Oskars Evalds Gailītis
Kristaps Meiers
1. – 9. Piedalījās

Dzintra Livmane

Vizuālās mākslas olimpiāde

(starpnovadu)

Viktorija Māliņa

 

8. 8. – 9. kl. skolēni 3. vieta

Dzintra Livmane

Paldies  mērķtiecīgajiem skolēniem un skolotājiem par ieguldītajām zināšanām, enerģiju un laiku!


Dace Saliņa, 
dir.vietn. mācību darbā