Olimpiādes

Bērzaunes pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017. m.g.

Pateicība 4. klases skolniekam Andrim Kiopam par piedalīšanos starpnovadu angļu valodas olimpiādē š. g. 28. aprīlī.

Lepojamies ar 8. klases skolnieka Daniela Meržvinska sasniegumiem – atzinība starpnovadu angļu valodas olimpiādē š. g. 21. aprīlī.

Paldies skolotājai Alinai Ikauniecei!

Pateicība par piedalīšanos starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē š. g. 19. aprīlī:

  • Martai Kārkliņai
  • Elzai Jermacānei
  • Menardai Actiņai
  • Danai Davidonei
  • Artai Pinkai
  • Raivim Viļevičam
  • Laurai Māliņai
  • Oskaram Evaldam Gailītim

Lepojamies ar 9. klases skolnieces Viktorijas Māliņas panākumiem- 2. vieta Vizuālās mākslas olimpiādē.

Paldies skolotājai Tamārai Dzenovskai, Rigondai Pinkai, Guntai Beloragai, Gunai Vucānei!

Pateicība 1. klases skolniecei Beātei Bāņukalnei par piedalīšanos  un 2. klases skolniecei Jolantai Cīrulei par iegūto 2. vietu Glītrakstu konkursā.

Paldies skolotājai Tamārai Dzenovskai un Rigondai Pinkai!

Lepojamies par 5. klases skolnieka Edvarda Jermacāna sasniegumiem – 1. vieta starpnovadu matemātikas olimpiādē Madonā š.g. 17. februārī.

Paldies matemātikas skolotājai Solveigai Purviņai!

Pateicība par piedalīšanos Krievu valodas satrpnovadu olimpiādē Madonā, š.g. 16. februārī Sandijai Sergejevai.

Paldies krievu valodas skolotājai Dace Saliņai!

Lepojamies par 8. klases skolnieces Lindas Rjabiņinas sasniegumiem – 2. vieta starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē Madonā š.g. 30. janvārī.

Pateicība par piedalīšanos 5.Latgales novada atklātajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē Rēzeknē š.g. 24. janvārī 5. klases skolēniem – Rūdolfam Briedim un Inesei Madarai Rubenei.

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Dainai Briedei!

Bērzaunes pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2015./2016. m.g.

Mācību olimpiāde

Skolēna vārds, uzvārds Klase Dalībnieku

skaits

Rezultāti

Skolotājs

Bioloģijas 38. olimpiāde (starpnovadu)

Dairis Mežvinskis 9. 19 1.vieta

Līga Ragaine

Bioloģijas 38. olimpiāde (valstī)

Dairis Mežvinskis 9. 150 Piedalījies

Līga Ragaine

Vēstures olimpiāde (starpnovadu)

Dairis Mežvinskis 9. 29 Piedalījies

Guna Vucāne

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (starpnovadu)

Alīna Briede 9. 12 Uzaicināta piedalīties Valsts olimpiādē

Daina Briede

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (valstī)

Alīna Briede 8. – 9. 88 Piedalījusies

Daina Briede

Matemātikas olimpiāde (starpnovadu)

Dairis Mežvinskis 9. 16 3. vieta

Solveiga Purviņa

Ģeogrāfijas olimpiāde (starpnovadu)

Dairis Mežvinskis 9. 10. – 12.kl. skolēni Piedalījies

Gunta Beloraga

Konkurss “Pazīsti savu organismu!” (starpnovadu)

Dairis Mežvinskis 9. 9. – 12. kl. skolēni 1. vieta

Līga Ragaine

A. VALTNERA LATVIJAS SKOLĒNU KONKURSS “PAZĪSTI SAVU ORGANISMU”
(Daugavpils Universitātē)

Dairis Mežvinskis 9.   Atzinība

Līga Ragaine

Latviešu valodas olimpiāde
4. klasei
(starpnovadu)

Rūdolfs Briedis 4. 19 Piedalījies

 

Tamāra Dzenovska

Matemātikas olimpiāde
4. klasei
(starpnovadu)

Markuss Kivkucāns 4. 20 Piedalījies

Tamāra Dzenovska

Angļu valodas olimpiāde
6. klasei (starpnovadu)

Rolands Andrejevs 6. 22 Piedalījies

Valija Kerubiņa

Angļu valodas olimpiāde
8. klasei (starpnovadu)

Elvis Intars Putniņš 8. 23 Piedalījies

Valija Kerubiņa

Vizuālās mākslas olimpiāde
(starpnovadu)

Anete Alisone Andrejeva
Jēkabs Saliņš
Dana Davidone
Arta Pinka
Raivis Viļevičs
Laura Māliņa
Oskars Evalds Gailītis
Kristaps Meiers
1. – 9. Piedalījās

Dzintra Livmane

Vizuālās mākslas olimpiāde

(starpnovadu)

Viktorija Māliņa

 

8. 8. – 9. kl. skolēni 3. vieta

Dzintra Livmane

Paldies  mērķtiecīgajiem skolēniem un skolotājiem par ieguldītajām zināšanām, enerģiju un laiku!


Dace Saliņa, 
dir.vietn. mācību darbā