Konkursi

2017./2018. m.g.

Lepojamies par 8. un 9. klases skolēnu komandu sasniegumiem erudīcijas spēlē “Viss Par Latviju(Madonā, 2017. gada 8. novembrī):

Danielam Meržvinskim, Kristai Saulonei un Laurai Māliņai – 3. vieta
Sandijai Sergejevai, Lindai Rjabiņinai un Meldrai Meierei – pateicība

Paldies skolotājai Gunai Vucānei par iedrošināšanu un līdzpārdzīvojumu!

2016./2017. m.g.

Lepojamies par

  • 8. klases skolnieces Meldras Meieres sasniegumiem – iegūta 2. vieta Ilzes Indrānes 7. literārās jaunrades konkursā 8.-9. klašu grupā.
  • 5. klases skolnieka Rūdolfa Brieža sasniegumiem – iegūta 3. vieta eseju konkursā “Es gleznoju Latvijas simtgadi”
    (Madonas un Cesvaines novada 5.-12. klases audzēkņiem);
  • 7. klases skolnieces Lauras Māliņas panākumiem, piedaloties R. Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkursā
    (pamatskolu un vidusskolu Latvijas skolēniem).

Paldies skolotājai Dainai Briedei par iedrošināšanu un līdzpārdzīvojumu!

2015./2016. m.g.

Konkursa, aktivitātes nosaukums

Dalībnieki

Klase

Dalībnieki/ to skaits

Rezultāti

Skolotājs

 Valsts policijas dzejoļu konkurss, “Esi redzams –esi drošs” 27  izglītojamo iestādes, 188 dzejoļi M. Pilsums 2. vieta

R.M. Bajārs 2. vieta

T. Dzenovska

G. Beloraga

Valsts policijas zīmējumu konkurss “Esmu redzams –esmu drošs”        Inesei Madarai Rubenei 1. vieta T. Dzenovska

 

 

Konkurss “Esi drošs , neesi pārdrošs” 8. klase Valsts mēroga konkursa
I kārtā.
Pateicība 8. klases skolēniem l.Cepurītei , I.Komisarovam, V.Māliņai , E.Putniņam, D.Špākam D. Briede
Konkurss “Laiks laukiem” Visa skola  1. – 9. klase 205 darbi Pateicība 1., 2., 3., 6., 9. klase S. Purviņa

G. Beloraga

G. Vucāne

V. Caune

I. Stepāne

Konkurss “Piena pasaku kamoliņš” 555 pasakas,
120 zīmējumi
Pateicība S. Purviņa . G. Beloraga , G. Vucāne , T.Dzenovska
Erudītu konkurss “Viss par Latviju” 9. klases komanda 9. klase Starpnovadu konkurss 2. vieta
D. Mežvinskis
K. Meiers
R. Aizstrauts
G. Vucāne
Zīmējumu konkurss “Sidrabiņa dubļus bridu” Starpnovadu konkurss
Zīmējumu konkurss “Zem Vidzemes debesīm”
Zīmējumu konkurss “Bērni uz sniega” 4. klase  T. Dzenovska
O. Kalpakam veltītais jaunrades konkurss “Teiksma par Kalpaku”  Laine Džeriņa 9. klase Valstī Pateicība; iekļuvusi 20 finālistu vidū I.Stradiņa
Starpnovadu konkurss “Kur ko likt” Zīmē 3. un 4. klase 4. klase Piedalās 6 starpnovadu skolas Pateicība T. Dzenovska, G. Vucāne
Svešvalodu konkurss “Iepazīsim valodu un kultūras dažādību!” Piedalās 9. klase un 7. klase   Starpnovadu pasākums Pateicība un 2. vieta V. Kerubiņa
O. Kalpaka piemiņai veltītās aktivitātes Sākumskola Starpnovadu pasākums Pateicība S. Purviņa , G. Beloraga, G. Vucāne, T. Dzenovska
R. Blaumaņa literārais dzejas konkurss Alīna Briede 9. Ērgļi Pateicība D. Briede
Neklātienes mājturības konkurss “Spēka zīmes” Alīna Briede

Meldra Stabiņa

Linda Rjabiņina

9.

7.

Varakļāni Pateicība par piedalīšanos T. Dzenovska
I. Indrānes 6. literāro darbu konkursā: L.Džeriņa
M.Pardence
9.

7.

Prauliena 2. vieta

Atzinība

D. Briede

Informāciju apkopoja Guna Vucāne,
dir.vietn. audzināšanas darbā