Konkursi

2018./2019. m.g.

 I. Indrānes literārās jaunrades 2019. gada konkurss

Lepojamies ar 7. klases skolnieku Markusa Kivkucāna un Mārtiņa Pilsuma sasniegumiem:
*Markusam – 2. vieta;
*Mārtiņam – atzinība.

Paldies skolotājai Dainai Briedei!

Latvijas Zaļā punkta konkurss “Zaļais Restarts II”

Pateicība par piedalīšanos konkursā 6. klases skolēniem Mikam, Danai, Kristīnei, Dānielam, Jānim, Mārcim, Mikum!

Paldies skolotājai Dainai Briedei!

Pasākuma cikls “Kalpaka atceres pasākumi 2019” kopvērtējums

1.- 4. klašu grupā mūsu skolas komandai 9. vieta (no 14 komandām).
Pateicība 1. klases skolēniem Kristeram Sviridenko un Līgai Dauguļei; 2. klases skolniekiem Gustavam Saulītim (3. vieta Erudīcijas konkursā)Evertam Bekasovam, Mārtiņam Bākuli; 3. klases skolēniem Beātei Bāņukalnei, Albertam Markusam Buskem;
4. klases skolēniem Maratam Lācim, Diānai Rudenei, Raulam Tupiņam

5.-6. klašu grupā mūsu skolas komandai disciplīnās (no 13 komandām):
– Militarizētajā stafetē – 4. vieta
– Latvijas vēsture – 4. vieta
– Pirmā palīdzība – 3. vieta
Pateicība 
5.klases skolēniem: Menardai Actiņai, Rikardo Markusam Bajāram, Deividam Jasulovičam un
6.klases skolēniem: Sandrim Andrim Grudulam, Dānielam Krūkliņam, Mārcim Krūmiņam, Agnesei Tipainei.

7.-9. klašu grupā mūsu skolas komandai disciplīnās ( no 17 komandām):
– Latvijas vēsture- 3. vieta
-Patriotiskā dziesma – 4. vieta
Pateicība 7. klases skolēniem: 
Markusam Kivkucānam, Mārtiņam Pilsumam, Artai Pinkai, Inesei Madarai Rubenei, Artim Rudzonam, Ralfam Sviridenko un 8. klases skolniekam Santim Elliņam.

Zīmējumu konkursa rezultāti

1.-4. klašu grupā
Albertam Markusam Buskem 2. vieta
Martai Kārkliņai 6. vieta
Elzai Jermacānei 7. vieta
Beātei Bāņukalnei 10. vieta
Sintijai Danielai Bajārei 10. vieta
Ancei Sandijai Dzenei 10. vieta

7.-9. klašu grupā
Artai Pinkai 7. vieta
Rūdolfam Briedim 7. vieta

Pateicība skolotājai Ivetai Zemītei, Guntai BeloragaiGunai Vucānei, Tamārai Dzenovskai, Rigondai Pinkai un
jaunsargu pulciņa vadītājam Sandrim Kļaviņam!

 

Lepojamies ar 4. klases skolnieka Marata Lāča sasniegumiem – I pakāpes diploms Madonas novada skolēnu skatuves runas konkursā
(Madonā, 2019. gada 28. februārī)

Pateicība skolotājai Rigondai Pinkai!

Izsakām pateicību Skaļas lasīšanas konkursa I kārtas dalībniekiem – Dānielam Krūkliņam, Agnesei Tipainei, Danai Davidonei, Lanai Martinovai. Konkursa II kārtai tika izvirzīts Dāniels (Pateicība par piedalīšanos).

Paldies skolotājai Dainai Briedei!

Priecājamies par 9. klases skolēnu – Tomasa, Rolanda, Annijas, Reiņa, Lauras, Kristas – aktivitāti, veiksmīgi piedaloties Erudīcijas konkursā “Viss par Latviju” (Madonā, 2018. gada 7. novembrī). Tomasa, Annijas un Kristas komanda izcīnīja balvu – ekskursiju uz LR Saeimu un Zināšanu centru “Naudas skola”.

Pateicība sk. G. Vucānei, G. Beloragai, D. Briedei, D. Saliņai!

Lepojamies ar Bērzaunes pamatskolas 9. klases skolēnu, Kristas Saulones, Annijas Berģes un Tomasa Aizstrauta, panākumiem – iegūta 4. vieta Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā Erudītu konkursā (2018. gada 27. novembrī)

Pateicība skolotājai Gunai Vucānei!

Priecājamies par Rolanda Andrejeva– 3. vieta un Tomasa Aizstrauta7. vieta  sasniegumiem Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Informācijpratības konkursā 7. – 9. klasei (Madonā, 2018. gada 1. novembrī)

Pateicība skolotājai Solveigai Purviņai!

Sveicam Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja organizētā radošo darbu konkursa “Uzmanību – es, tu, mēs un ūdens” (2018. gada oktobrī) uzvarētājus Martu Kārkliņu (3. kl.) – 2. vieta un Sabīni Valteri (1. kl.) – veicināšanas balva.

Paldies pedagogiem Tamārai Dzenovskai un Rigondai Pinkai!

2017./2018. m.g.

Priecājamies par Simonas VjatkinasRolanda Sirsniņa drosmi un centību, piedaloties Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Lasīšanas konkursā 2. un 4. klasei (Madonā, 2018. gada 19. aprīlī).

Paldies skolotājām Tamārai Dzenovskai un Guntai Beloragai!


Priecājamies par Lindas Rjabiņinas, Sandijas Sergejevas, Meldras Meieres (komanda “Trešais prāts”) un Danielas Rudenes, Madaras Pardences, Sindijas Bebres ( komanda “Trīs zvaigznes”) mērķtiecību, iesaistoties projektā “Esi līderis!”. Konkursā “Es savai skolai” abas komandas saņēma pateicību, bet komanda “Trešais prāts”– skatītāju simpātiju.

Paldies skolotājai Ilutai Kārkliņai!


Lepojamies ar mūsu 6.-7. klases skolas komandas (Ineses Madaras, Markusa, Ralfa S., Emīlijas, Raivja, Santa, Nika, Daira, Daiņa un Arta) panākumiem karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Profesiju rēbuss” (Madonā, 21.03.2018.).

Pateicība skolotājām Solveigai Purviņai un Veronikai Caunei!


Priecājamies par mūsu skolēnu sasniegumiem novada zīmējumu konkursā “Kalpaka kauss 2018”
1.-4.klašu grupā:
Ancei Sandijai Dzenei (3.kl.) – 1.vieta
Sindija Rūnika (3.kl.) – 4.vieta
Melānija Morare (3.kl.) – 4.vieta
Jēkabs Saliņš (4.kl.) – 4.vieta
Jolanta Cīrule (3.kl.) – 6.vieta
Alberts Markuss Buske (2.kl.) – 10.vieta
5.-6.klašu grupā:
Mārtiņš Pilsums (6. kl.) – 1. vieta

Pateicība vizuālās mākslas skolotājām: Rigondai Pinkai, Tamārai Dzenovskai un Guntai Beloragai!


Esam lepni par mūsu “LEGO robotikas” pulciņa komandas sasniegumiem FLL 2017/2018 sacensībās Valkā, 2018. gada 9. un 10. februārī, 26 komandu konkurencē par sagatavoto projektu izcīnīta 2. vieta un kauss.
Paldies Elzai, Samantai, Elīnai, Menardai, Rikardo Markusam, Rolandam, Danai, Mārcim un Edvardam.
Paldies arī vecākiem par atbalstu un iedrošināšanu, īpaša pateicība Edvarda un Elzas vecākiem par radošajām idejām un  to izpildījumu!
Paldies skolotājai Guntai Beloragai un citām dabaszinību skolotājām, kuras atbalstīja un rosināja skolēnu zinātkāri!

“LEGO robotikas” pulciņa vadītāja D. Saliņa


Lepojamies ar Bērzaunes pamatskolas jauniešiem, kas aktīvi iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātēs, strādā brīvprātīgo darbu un saņēma gada balvu “Sudraba Gailis”nominācijas.
“Gada aktīvists” – nominēta Sandija Sergejeva;
“Gada brīvprātīgais” – nominēta Daniela Rudene, Sandija Sergejeva;
“Gada jauniešu centrs” – nominēta Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts”;
MNJD nominācijas “Gada atbalsts jauniešiem” balvas ieguvēji Anita un Raimonds Aizstrauti.
Uzteiktas par aktīvu darbošanos brīvprātīgajā darbā Laura Paškova, Emīlija Skrabe, Linda Rjabiņina.

01.12.2017.


Pateicību par piedalīšanos erudīcijas konkursā valodu mācību jomā „Mana valoda-mans draugs un palīgs” 8.klašu skolēniem (Madonā, 2017. gada 24. novembrī) saņēma Laura Māliņa un Krista Saulone.

Paldies skolotājām – Ivetai Zemītei, Dacei Saliņai un Dainai Briedei.


Lepojamies par 8. un 9. klases skolēnu komandu sasniegumiem erudīcijas spēlē “Viss Par Latviju(Madonā, 2017. gada 8. novembrī):

Danielam Meržvinskim, Kristai Saulonei un Laurai Māliņai – 3. vieta
Sandijai Sergejevai, Lindai Rjabiņinai un Meldrai Meierei – pateicība

Paldies skolotājai Gunai Vucānei par iedrošināšanu un līdzpārdzīvojumu!
2016./2017. m.g.

Lepojamies par

  • 8. klases skolnieces Meldras Meieres sasniegumiem – iegūta 2. vieta Ilzes Indrānes 7. literārās jaunrades konkursā 8.-9. klašu grupā.
  • 5. klases skolnieka Rūdolfa Brieža sasniegumiem – iegūta 3. vieta eseju konkursā “Es gleznoju Latvijas simtgadi”
    (Madonas un Cesvaines novada 5.-12. klases audzēkņiem);
  • 7. klases skolnieces Lauras Māliņas panākumiem, piedaloties R. Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkursā
    (pamatskolu un vidusskolu Latvijas skolēniem).

Paldies skolotājai Dainai Briedei par iedrošināšanu un līdzpārdzīvojumu!

2015./2016. m.g.

Konkursa, aktivitātes nosaukums

Dalībnieki

Klase

Dalībnieki/ to skaits

Rezultāti

Skolotājs

 Valsts policijas dzejoļu konkurss, “Esi redzams –esi drošs” 27  izglītojamo iestādes, 188 dzejoļi M. Pilsums 2. vieta

R.M. Bajārs 2. vieta

T. Dzenovska

G. Beloraga

Valsts policijas zīmējumu konkurss “Esmu redzams –esmu drošs”        Inesei Madarai Rubenei 1. vieta T. Dzenovska

 

 

Konkurss “Esi drošs , neesi pārdrošs” 8. klase Valsts mēroga konkursa
I kārtā.
Pateicība 8. klases skolēniem l.Cepurītei , I.Komisarovam, V.Māliņai , E.Putniņam, D.Špākam D. Briede
Konkurss “Laiks laukiem” Visa skola  1. – 9. klase 205 darbi Pateicība 1., 2., 3., 6., 9. klase S. Purviņa

G. Beloraga

G. Vucāne

V. Caune

I. Stepāne

Konkurss “Piena pasaku kamoliņš” 555 pasakas,
120 zīmējumi
Pateicība S. Purviņa . G. Beloraga , G. Vucāne , T.Dzenovska
Erudītu konkurss “Viss par Latviju” 9. klases komanda 9. klase Starpnovadu konkurss 2. vieta
D. Mežvinskis
K. Meiers
R. Aizstrauts
G. Vucāne
Zīmējumu konkurss “Sidrabiņa dubļus bridu” Starpnovadu konkurss
Zīmējumu konkurss “Zem Vidzemes debesīm”
Zīmējumu konkurss “Bērni uz sniega” 4. klase  T. Dzenovska
O. Kalpakam veltītais jaunrades konkurss “Teiksma par Kalpaku”  Laine Džeriņa 9. klase Valstī Pateicība; iekļuvusi 20 finālistu vidū I.Stradiņa
Starpnovadu konkurss “Kur ko likt” Zīmē 3. un 4. klase 4. klase Piedalās 6 starpnovadu skolas Pateicība T. Dzenovska, G. Vucāne
Svešvalodu konkurss “Iepazīsim valodu un kultūras dažādību!” Piedalās 9. klase un 7. klase   Starpnovadu pasākums Pateicība un 2. vieta V. Kerubiņa
O. Kalpaka piemiņai veltītās aktivitātes Sākumskola Starpnovadu pasākums Pateicība S. Purviņa , G. Beloraga, G. Vucāne, T. Dzenovska
R. Blaumaņa literārais dzejas konkurss Alīna Briede 9. Ērgļi Pateicība D. Briede
Neklātienes mājturības konkurss “Spēka zīmes” Alīna Briede

Meldra Stabiņa

Linda Rjabiņina

9.

7.

Varakļāni Pateicība par piedalīšanos T. Dzenovska
I. Indrānes 6. literāro darbu konkursā: L.Džeriņa
M.Pardence
9.

7.

Prauliena 2. vieta

Atzinība

D. Briede

Informāciju apkopoja Guna Vucāne,
dir.vietn. audzināšanas darbā