Sasniegumi

2023./2024.m.g.

Paldies skolēniem un viņu vecākiem! Paldies pedagogiem par atbalstu skolēniem viņu izcilības veicināšanā!

Konkursa “Zini, vari, dari labāk!” rezultāti

1.-3. klase

  Vārds, uzvārds Klase Punkti Sasniegumi
1.       ARVIS

TIPAINIS

2. 55,5 Piedalījies novada:

*Skaļās lasīšanas konkursā

*O. Kalpaka konkursā

Darbojas skolas pulciņos:

*1.-2. kl. korī;

*Zēnu korī;

*sporta pulciņos;

*Dambretē;

Darbojas ārpusskolas pulciņos:

*Tautisko deju kolektīvā;

*Zēnu korī Madonā;

*Lego konstruēšanas pulciņā Madonas BJC

*Orientēšanās pulciņā Vestienā

2.       ARTURS RENALDS BUSKE 3. 53 3. vieta Skrides fonda zīmējumu konkursā

Piedalījies skolas tirdziņos

Dzied skolas korī

Darbojies skolas pulciņos:

*LEGO robotika;

*Atspole

*Dambrete

Pagasta tautisko deju kolektīvā

Mācās mūzikas skolā

3.       MELĀNIJA ŠAUA-PINKA 3. 46 Piedalījusies:

*O. Kalpaka Erudīcijas konkursā

*skolas tirdziņos;

Dzied skolas korī.

Darbojusies:

*Dambretes pulciņā;

*“Mazajā veselības skolā”

Ārpusskolas nodarbībās:

*Tautisko deju kolektīvā

*Baleta studijā

Mācās Mākslas skolā

4.       PAULA CERIŅA 1. 43 Ieguvusi atzinību Glītrakstīšanas konkursā novadā

Piedalījusies radošajos neklātienes konkursos:

*”Prezidenta auto”

*”Apdzīvotās vietas karogs”

*”O. Kalpaka zīmējumu konkurss”

*”Es rūpējos par savu veselību”

Piedalījusies skolas tirdziņos

Darbojusies skolas pulciņos:

*1.-2. kl. korī;

*”Dari, jo vari!”

Dejo tautisko deju kolektīvā

5.       EMĪLIJA GRAUDIŅA 3. 40 Piedalījusies skolas tirdziņos

Darbojusies:

*Dambretes pulciņā;

*sporta pulciņos;

*Mazpulkos

Dejo tautisko deju kolektīvā

Mācās Mūzikas skolā

6.       LAUMA MEIERE 3. 40 Piedalījusies skolas tirdziņos

Darbojusies:

*Dambretes pulciņā;

*sporta pulciņos;

Dejo tautisko deju kolektīvā

Mācās Mūzikas skolā

7.       GUSTAVS ĢĒRĶIS 2. 37,5 Dzied 1.-2. kl. korī un zēnu korī

Darbojas skolas sporta pulciņos

Ārpusskolas nodarbībās:

*Tautisko deju kolektīvā

*Zēnu koris Madonā;

*Lego konstruēšanas pulciņš Madonas BJC

*Orientēšanās pulciņš Vestienā

8.       ALISE MEDNE 3. 32 Pārstāvējusi 3. klasi novada Erudīcijas konkursā

Piedalījusies skolas tirdziņos

Dzied skolas korī

Darbojusies sporta pulciņos skolā

Iepazinusi Mazpulku darbošanos

9.       MĀRCIS SKUTELIS 3. 32 Piedalījies skolas tirdziņos

Dzied skolas korī

Spēlē dambreti

Dejo tautiskās dejas

Darbojies ārpusskolas Keramikas pulciņā

Spēlē kokli

10.    MARTA CAUNE 1. 30 Iegūta atzinība Rīgas Motormuzeja zīmējumu konkursā
“Prezidenta auto”Piedalījusies zīmējumu konkursos:*”Apdzīvotās vietas karogs”*”Karavāna” (LIDICE 2024)

*O. Kalpaka Kauss 2024”

*”Es rūpējos par savu veselību”

Piedalījusies skolas tirdziņos

Dzied skolas korī

Darbojusies pulciņā “Dari, jo vari!”

Dejo tautisko deju kolektīvā

11.    GUSTAVS ŠAUS-PINKA 1. 28 Piedalījusies zīmējumu konkursos:

“Prezidenta auto”

*”Es rūpējos par savu veselību”

Piedalījies O. Kalpaka erudītu konkursā

Dzied skolas 1.-2. kl.

Darbojies pulciņā “Dari, jo vari!”

Dejo tautisko deju kolektīvā

Pilnveido sevi Madonas Sporta skolā

12.    OLIVERS ROMANČUKS 3. 28 Piedalījies skolas tirdziņos

Darbojies sporta pulciņā

Aktīvi piedalījies LEGO robotikas pulciņā skolā

Mācās Madonas Mākslas skolā

13.    ELĪZA IEVA JĒKABSONE 3. 26 Piedalījusies skolas tirdziņos

Dzied skolas korī

Darbojusies sporta pulciņos

Spēlē dambreti

Dejo tautisko deju kolektīvā

14.    DOMINIKS LĀCIS 3. 26 Piedalījies skolas tirdziņos

Dzied skolas korī

Spēlē dambreti

Piedalījies sporta pulciņā “Atspole”

Dejo tautisko deju kolektīvā

15.    ULDIS SKUBIŅŠ 3. 26 Dzied skolas korī

Spēlē dambreti

Piedalījies sporta pulciņā “Atspole”

Ieskrējis “Mazajā veselības skolā” un Mazpulkos

16.    NIKSDANIELS BALTPURVIŅŠ 2. 24 Dzied skolas 1.-2. kl. un zēnu korī

Darbojies sporta pulciņos

17.    KETIJA DUNDA 2. 24 Dzied skolas korī

Spēlējusi skolas Instrumentālajā ansamblī

Darbojas Sporta skolā

Konkursa “Zini, vari, dari labāk!” rezultāti

4.-9. klase

  Vārds, uzvārds Klase Punkti Sasniegumi
1. BEĀTE BĀŅUKALNE 8 224,4 Vidējais vērtējums 8,5

Ieguvusi 2. vietu novada Vizuālās mākslas olimpiādē

Piedalījusies latviešu valodas un literatūras, kā arī angļu valodas olimpiādē

Kopā ar komandu pārstāvējusi skolu “Kalpaka kauss 2024” klātienes konkursos

Ieguvusi 3. vietu:

*Skrides fonda konkursā “Līdz ar katru no mums aug arī mūsu Latvija”

*”Kalpaka kauss 2024” zīmējumu konkursā “sabiedrības līdzdalība rūpēs par mieru”

Kopā ar komandu piedalījusies SMM pasākumos skolā un reģionos, iegūstot arī atzinību

Dzied skolas korī

darbojusies Medijpratības pulciņā un Līdzpārvaldē

Dejo tautisko deju kolektīvā Sauleskalnā

Mācās Madonas Mākslas skolā

2. KASPARS CERIŅŠ 4 164 Piedalījies:

O. Kalpaka erudīcijas konkursā

Skaļās lasīšanas konkursā

Piedalījies radošajos neklātienes konkursos:

*”Prezidenta auto” (Rīgas Motormuzejs)

* “Es rūpējos par savu veselību” (Skrides fonds)

Piedalījies skolas tirdziņos

Dzied skolas Zēnu korī un 4.-9.kl. korī

Darbojies:

*sporta pulciņos;

*”Rodi prieku darot!”

Mācās Madonas Mūzikas skolā

 

3. SABĪNE VALTERE 6 148,5 Radoši darbojas neklātienes konkursos:

*Iegūta 2.vieta Skrides fonda foto konkursā “Līdz ar katru no mums aug arī Latvija”

*Neklātienes konkursā “Egles rota paša rokām” atzinība (Madonas BJC)

*Baložu pilsētas zīmēšanas konkursā “Es lasu” – 1. vieta

*Kas ir Tavs varonis šodien (Latviešu valodas aģentūra)

*Mans labākais draugs ūdenī (Latgales plānošanas aģentūra)

*Starptautiskais zīmēšanas konkurss (LIDICE 2024)

*Oskara Kalpaka zīmēšanas konkurss “Kalpaka Kauss 2024”

*“Pavasari sagaidot” – Latgales plānošanas aģentūra

*Scandagra zīmējumu konkurss (Janvāris, Februāris, Marts, Aprīlis)

Veiksmīgi darbojusies SMU Zumzums

Darbojusies skolas pulciņos:

*“Mazā biznesa skola”

*”Rodi prieku darot!”

Darbojas Karatē skolā

Mācās Madonas Mākslas skolā

 

4. ADRIĀNA ZARIŅA 7 146 Pārstāvējusi skolu klātienes konkursos:

*Skatuves runas konkursā novadā

*Ierindas skatē

*Kalpaka konkursā Barkavā

Muzicē skolas vokālajā ansamblī un Instrumentālajā ansamblī

Darbojas Līdzpārvaldē

Raksta skolas Medijpratības pulciņā par aktivitātēm

5. SINDIJA RŪNIKA 9 135 Pārstāvējusi skolu klātienes konkursos:

*Ierindas skatē

*Kalpaka konkursā Barkavā

*Vēstures konkursā

Dzied skolas korī

Piedalījusies Blaumaņa literārās prēmijas konkursā

Darbojas Līdzpārvaldē, raksta par aktualitātēm Medijpratības pulciņā

Apmeklē Jaunsardzes nodarbības

6. NELLIJA RŪNIKA 9 124 Pārstāvējusi skolu klātienes konkursos:

*Ierindas skatē

*Kalpaka konkursā Barkavā

*Vēstures konkursā

Piedalījusies Datorikas neklātienes konkursā

Dzied skolas korī

Apmeklējusi Jaunsardzes nodarbības

7. DANIELS EISAKS 4 120 Piedalījies:

Angļu valodas olimpiādē

Neklātienes zīmējumu konkursā -Prezidenta auto

Dzied 4.-9. kl. korī un Zēnu korī

Darbojies:

*Mazpulkos

*sporta pulciņos

Spēlējis dambreti skolas pulciņā

Dejo tautisko deju kolektīvā

Darbojas ārpusskolas pulciņos Vestienā

8. LORETA MARTA IVANOVA 4 116 Piedalījusies:

*Neklātienes zīmējumu konkursā -Prezidenta auto

*Skrides fonda konkursā – Es rūpējos par savu veselību

Dzied skolas korī

Darbojies:

*Mazpulkos

*LEGO robotikas pulciņā

* “Rodi prieku darot!”

* Mazā biznesa skolā

9. ALEKSS ĀBOLKALNS 5. 116 Piedalījies:

Angļu valodas olimpiādē

konkursā “Matemātiskais ķēriens”

Darbojies:

*Sporta pulciņos

*Jaunsardzē

Mācās Madonas Mākslas skolā

10. ADRIANS MERŽVINSKIS 7. 113 Pārstāvējis skolu klātienes konkursos:

*Ierindas skatē

*Kalpaka konkursā Barkavā

Spēlē skolas Instrumentālajā ansamblī

Pilnveido sevi Madonas Mākslas skolā un Sporta skolā

11. GUSTAVS SAULĪTIS 7. 108 Pārstāvējis skolu klātienes konkursos:

*Ierindas skatē

*Kalpaka konkursā Barkavā

Spēlē skolas Instrumentālajā ansamblī

Pilnveido sevi Madonas Mūzikas skolā

12. LĪVA VANAGA 6. 105,5 Darbojas Skolēnu mācību uzņēmumā, ar kuru piedalījusies skolas, reģionālajos un valsts konkursā. Guvusi arī atzinību.

Dzied skolas korī

Darbojas skolas pulciņos:

*”Mazā biznesa skola”

*”Rodi prieku darot!”

Iesaistījusies Jaunsardzes kustībā

Mācās Madonas Mākslas skolā

13. SABĪNE GRUDULE 7. 102 Pārstāvējis skolu klātienes konkursos:

*Ierindas skatē

Dzied skolas Vokālajā ansamblī

Spēlē Instrumentālajā ansamblī

Aktīvi trenējas Sporta skolā, kā arī veiksmīgi startē nozīmīgās sacensībās

14. KONSTANTĪNA LĪGA IJANNIDI 4. 91 Piedalījusies:

*Neklātienes zīmējumu konkursā -Prezidenta auto

*Skrides fonda konkursā – Es rūpējos par savu veselību

Darbojas Skolēnu mācību uzņēmumā, ar kuru piedalījusies skolas, reģionālajos konkursā. Guvusi arī atzinību.

Piedalījusies  skolas tirdziņos

Dzied skolas korī

Aktīvi darbojusies skolas pulciņos:

LEGO robotika

Mazā biznesa skola

Rodi prieku darot!

Dejo tautisko deju kolektīvā

Mācās Mākslas skolā un Mūzikas skolā Madonā

15. IĻJA VOROPANOVS 7. 91 Piedalās Madonas Sporta skolas futbola komandā,

ir komandas kapteinis

16. VERA BRIGITA IJANNIDI 4. 90 Piedalījusies:

*Neklātienes zīmējumu konkursā -Prezidenta auto

Darbojas Skolēnu mācību uzņēmumā, ar kuru piedalījusies skolas, reģionālajos konkursā. Guvusi arī atzinību.

Piedalījusies  skolas tirdziņos

Dzied skolas korī

Aktīvi darbojusies skolas pulciņos:

LEGO robotika

Mazā biznesa skola

Rodi prieku darot!

Dejo tautisko deju kolektīvā

Mācās Mākslas skolā un Mūzikas skolā Madonā

17. ADRIS TINKUSS 4. 90 Piedalījies:

*Neklātienes zīmējumu konkursā -Prezidenta auto

*Skrides fonda konkursā – Es rūpējos par savu veselību

Skolas tirdziņos

Sportojis “Mazajā veselības skolā”

Aktīvi darbojies LEGO robotikas pulciņā

Pilnveido sevi Madonas Mūzikas skolā

Prezentējis skolu dažādos pasākumos

2022./2023.m.g.

PATEICĪBA PEDAGOGIEM

par radošumu, iniciatīvu, sadarbību, pielāgošanos pārmaiņām,
jaunu pieeju un tehnoloģisku risinājumu izmantošanu mācību procesā.

Skolas vadība

Konkursi Laiks Klases/dalībnieki Sasniegumi
Skolā
Rudens kross skolā septembris 1.-9.klase 1.-3. klases zēni
3. vieta Jānis Laurinovičs
2. vieta Kaspars Ceriņš
1.vieta Linards Krūkliņš1.-3.klases meitenes
3. vieta Estere Breča
2. vieta Melānija Šaua-Pinka
1.vieta Emīlija Graudiņa4.-6. klases zēni
3. vieta Alekss Ābolkalns
2. vieta Roberts Gabrusāns
1. vieta Everts Bekasovs 4.-6. klases meitenes
3. vieta Emīlija Lange
2. vieta Keita Cimermane
1. vieta Sabīne Grudule 7.-9. klases zēni
3. vieta Daniels Macuks
2. vieta Mareks Vīgulis
1. vieta Rikardo Markuss Bajārs7.-9. klases meitenes
3. vieta Sindija Rūnika
2. vieta Elīna Krūmiņa
1. vieta Sintija Daniela Bajāre
Tēvzemes nedēļas Orientēšanās sacensības skolas apkārtnē 11.novembris 1.-9.klase Tika apbalvoti katras klases 3 veiksmīgākie dalībnieki, balvā saņemot Aizsardzības Ministrijas nelielās balviņas
Slēpošanas sacensības februāris 1.-9.klsei  

 

Valentīndienas Popiela “Sirds satiekas mūzikā” 14.februāris. 2., 3., 4., 5., 6., 7. klases Katrai klasei sava nominācija, skatītāju simpātijas balva -4.klasei
Skolas bibliotēkas pasākums “Sveču balle” februāris 1.-6.kl. -28 skolēni
Skolas bibliotēkas organizētā viktorīna

“Lieldienas”

Aprīlis 47 skolēni Uzvarēja – Endija Začesta, Roberts Laurinovičs, Adrians Mežvinskis
Bērnu žūrija Visu mācību gadu 3.klases kolektīvs
Orientēšanas sacensības maijs 1.-9.klasei
Novadā
Madonas BJC  konkurss “Dzejolis tētim” septembris 8.klase- Artūrs Kleins Publikācija Madonas BJC facebook kontā
Madonas BJC  konkurss “Dzejolis tētim” septembris 3.klase (5)- Kaspars Ceriņš, Raiens Baltpurviņš, Vera Ilijannidi, Konstantīna Ilijannidi, Andris Tinkuss Publikācija Madonas BJC facebook kontā, Bērzaunes pagasta avīzē, skolas mājas lapā
Madonas novada skolu orientēšanas sacensības 06.10.2022. 3.- 9. klases pārstāvji 1.vieta( D grupa)-Linards Krūkliņš;

1.vieta (B grupā)-Edgars Kauliņš

1.vieta (komandu vērtējums B grupā) Edgars Kauliņš, Rikardo Markuss Bajārs)

Madonas BJC zīmējumu konkurss “Uzziedi Latvijai ” novembris  4.klases kolektīvs (7) 1.vieta klases kopdarbam “Ziedu pušķis Latvijai”
Madonas BJC zīmējumu konkurss “Uzziedi Latvijai novembris 5.kl. -Sabīne Valtere
Madonas BJC zīmējumu konkurss “Uzziedi Latvijai novembris 7.kl.- Beāte Bāņukalne
Madonas BJC zīmējumu konkurss “Uzziedi Latvijai novembris 1.-4.kl. pulciņš “Dari, jo vari” (11)
Bioloģijas olimpiāde (tiešsaiste) decembris 9.kl. –Menarda Actiņa
SMU konkurss “Cits bazars” ziema Madona decembris 5.kl. skolēnu mācību uzņēmums “ZumZum” -Sabīne Valtere, Līga Dauguļe Iegūta nominācija “Labākā pārdošanas komanda
SMU konkurss “Cits bazars” ziema Madona decembris 9.kl. skolēnu mācību uzņēmums “Citi Vilki” – Jēkabs Saliņš, Rolands Sirsniņš Iegūta nominācija

“Labākais stends”

Jēkabpils Agro biznesa koledžas konkurss “Mans Ziemassvētku sapnis” decembris 6.kl. – Markuss N. Kulišs
Keita Cimmermane
Everts Bekasovs
Adrāna Zariņa
3.v.-Markuss N. Kulišs

 

 

 

 

Ziemassvētku pasakas radīšana un ilustrēšana decembris 5.kl. – Sabīne Valtere Uzaicināta uz grāmatas atvēršanas svētkiem.
Latviešu valodas 49.olimpiādes 2.posms Janvāris 8.kl. -Sindija Rūnika  

 

Starptautiskais zīmējumu konkurs ‘’Lidice 2023” tēma “Deja” Janvāris 5.kl. –Sabīne Valtere
“O.Kalpaka kauss 2023” zīmējumu konkurss “Darbs dara darītāju ” februāris 3.kl.- 5 skolēni
4.kl.- 6 skolēni
Simpātijas balva – Elizabetei Rižkovai, Eduardam Saulītim.
“O. Kalpaka kauss 2023” Erudīcijas konkurss 1.-4.klasei februāris 1.kl. – Arvis Tipainis
2.kl. – Jānis Stūrmanis
4kl.- Emīlija Lange
Pasākumu cikla “Kalpaka kauss 2023” klātienes konkurss Degumniekos februāris 7.-9.klases komanda 7 cilvēku sastāvā Kopvērtējumā 6 vieta;

1.v – Latvijas vēsture;

1,v. “Latvijas dzīvesziņa”

Skaļas lasīšanas konkurss aprīls 2.kl. –Jānis Stūrmanis 3.vieta

 

Madonas un Varakļānu novadu apvienības Matemātikas 73. olimpiāde aprīlis 6.kl. – Markuss Noels Kulišs;
Skatuves runas konkurss marts 6.kl. – Adriāna Zariņa
7.kl. –Beāte Bāņukalne
 

 

Madonas BJC konkurss “Vēja zvani zvanīt zvana” marts 5.kl. – Sabīne Valtere
Karjeras izglītības pasākums “Zaļās profesijas” Kalsnavā aprīlis 7.kl.-5 skolēni
Jauniešu projektu konkurss aprīlis 8.kl.- Sanda Breča, Anete, Alisone Andrejeva, Ance Sindija Dzene
Ludzas novada konkurss “Manas mīļās māmiņas portrets” maijs 5.kl. –Sabīne Valtere Godalgots
Skrides fonda  zīmējumu konkurss

“Pavasara vēstneši”

maijs 2.kl. –Arturss Renalds Buske 3.vieta
3.kl. – 5 skolēni 3.vieta – Raiens Baltpurviņš
Specbalva – Jānis Laurinovičs
4.kl. – 7 skolēni 3.v. – Alekss Ābolkalns
Skrides fonda  zīmējumu konkurss

“Latvija 2050”

maijs 5.kl. –Sabīne Valtere
7.kl. – Beāte Bāņukalne
Vieglatlētikas 3-cīņa D grupai maijs 2.-4.kl  -8 skolēni
Valstī
Rīgas Motormuzejs

“Drošs celš uz mājām”

septembris 5.kl. – Sabīne Valtere 1.vieta
Latviešu valodas aģentūras

radošo darbu konkurss “Valoda dzīvo, ja tajā runā”

novembris 5.kl. –Sabīne Valtere
SMU konkurss “Cits bazars” ziema Rīga t/c Domina decembris 5.kl. skolēnu mācību uzņēmums (2 dalībnieki) “ZumZum” -Sabīne Valtere, Līga Dauguļe  Nominēti balvai “ Uz zināšanām balstīts produkts”
SMU konkurss “Cits bazars” ziema Rīga t/c Domina decembris 9.kl. skolēnu mācību uzņēmums (2 dalībnieki) “Citi Vilki” – Jēkabs Saliņš, Rolands Sirsniņš Nominēti balvai “Labākais stends”
Latvijas Skolu ziemas Olimpiskais festivāls 2023 februārī 7.kl. – Mārtiņš Boļbans 9.vieta
Latvijas Dzelzceļa radošo darbu konkurss “Uzzīmē nāvējošu ierīci” marts 4.klase- 7 skolēni
5.klase – 1 skolēns
1.vieta – Alekss Ābolkalns
Ropazū novada konkurss “Sports manā ikdienā” Marts 5.kl. –Sabīne Valtere 3.vieta
Līvānu novada zīmējumu konkurss “Manas Lieldienas” aprīlis 5.kl. –Sabīne Valtere godalgots
Zīmējumu konkurss  “Es soli pa soli sportiņā” maijs 4.kl. – 4 skolēni 3.v. novadā un valstī veicināšanas balva– Elizabete Rižkova;
Latvijas agronomu un Mazpulku organizēts konkurss “Mana zaļā palodze” maijs Interešu izglītības programmas “Mazpulki ” dalībnieki
Orientēšanās sacensības – Skolu kauss maijs
E Twinning projektā  Pārstrādā un radi! maijs 6.klase
“Šodien laukos”  Piedalīšanās, veicot 3 mēnešus katrā 2 uzdevumus 8.kl. – Sindija Rūnika, Nellija Rūnika, Kaspars Kaščuks, Artūrs Kleins, Daniels Macuks
SMU pasākums CITS BAZĀRS pavasarī Rīgā Jēkabs Saliņš
Rolands Sirsniņš
Pateicība par piedalīšanos
SMU pasākums CITS BAZĀRS Valmierā Jēkabs Saliņš
Rolands Sirsniņš
Pateicība par piedalīšanos
SMU pasākums CITS BAZĀRS Aizkraukle Jēkabs Saliņš
Rolands Sirsniņš
Iegūta nominācija “Uz zināšanām balstīts produkts”

 

2020./ 2021. m.g.

PATEICĪBA PEDAGOGIEM

par izturību, sadarbību, pielāgošanos pārmaiņām,
jaunu pieeju un tehnoloģisku risinājumu izmantošanu mācību procesā,
radošumu gan mācību procesā, gan ārpusklases darbā.

Skolas vadība

2020./2021. mācību gada Bērzaunes pamatskolas skolēnu konkurss „Zini, vari, dari labāk!”

 Atzinības rakstu Bērzaunes pamatskolas skolēnu konkursā „Zini, vari, dari labāk!” par labām un teicamām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu nodarbībās, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs saņem  ARTA PINKA, iegūstot titulu “GADA SKOLĒNS” un balvu 100 Eiro. Balvas mecenāts: MĀRIS ŠTROMBERGS – uzņēmējs, Bērzaunes pamatskolas absolvents.

Konkursa uzvarētāji 1. – 4. klašu grupā

  Vārds, uzvārds Klase Punkti Sasniegumi
1.       Sabīne  Valtere 3. 236 * Aktīvi darbojas SMU „Zumzums” – nominēts Latvijas mēroga pasākumā „Cits Bazārs” Ziemā un Pavasarī – „Labākā pārdošanas komanda” un „Labākais reklāmas video”
*Neklātienes zīmējumu konkursos „Mana svētku egle” un „Šāda maska, tāda maska”, “Apsveikums Latvijas sportistiem Tokijas olimpiskajās spēlēs” iegūta iegūtas pirmās vietas
*Radošo darbu konkursos „Kopīga padarīšana” un „Es vēroju putnus” iegūta 2. vieta
*Konkursos „Katram putnam savu barotu”, „Vasals kai pyupols”, „Mācos pats!” iegūta atzinība
*Radošo darbu (dzejoļu) konkursā „Garā pupa” – atzinība
*Aktīvi darbojās  4 skolas pulciņos
*Iesaistās Karatē pulciņā Pļaviņās
*Mācās Madonas mākslas skolā
2.       Kristers Sviridenko 3. 210 *Pasākuma “Kalpaka kauss – 2021” Erudīcijas konkursā iegūta 1. vieta
*Zīmējumu konkursā „Esmu redzams – Esmu drošs!”-1. vieta
*Finanšu pratības konkursā „Mana vārdnīciņa” – 2. vieta
*Aktīvi darbojās  5 skolas pulciņos
*Iesaistījās tautisko deju pulciņā pagastā
3.       Līva Vanaga 3. 200 * Aktīvi darbojas SMU „Zumzums” – nominēts Latvijas mēroga pasākumā „Cits Bazārs” Ziemā un Pavasarī – „Labākā pārdošanas komanda” un „Labākais reklāmas video”
*Konkursā „Katram putnam savu barotu” – atzinība
*Radošo darbu (dzejoļu) konkursā „Garā pupa” – atzinība
*Aktīvi iesaistījusies 5 skolas pulciņos
4.       Everts Bekasovs 4. 163 *Pasākuma “Kalpaka kauss – 2021” Erudīcijas konkursā iegūta 1. vieta
*Aktīvi iesaistījies 2 skolas pulciņos
*Pilnveidojas Madonas sporta skolā un gūst atzīstamus panākumus Latvijas mērogā
5.       Emīlija Lange 2. 156 *Pasākuma “Kalpaka kauss – 2021” Erudīcijas konkursā iegūta 1. vieta
*Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Aktīvi iesaistījusies 5 skolas pulciņos
6.       Adrians Meržvinskis 4. 148 *Zīmējumu konkursā „Esmu redzams – Esmu drošs!”- 3. vieta
*Aktīvi iesaistījies 4 skolas pulciņos
*Piedalījies radošo darbu konkursos
*Pilnveidojas Madonas sporta skolā
7.       Alekss Ābolkalns 2. 129 *Darbojies 6 skolas pulciņos
*Piedalījies radošo darbu konkursos
8.       Adriāna Zariņa 4. 129 *Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Aktīvi iesaistījās 4 skolas pulciņos
9.       Eduards Saulītis 2. 128 *Piedalījies radošo darbu konkursos
*Dzied skolas korī, darbojas sporta pulciņos
*Pilnveidojas Madonas mākslas skolā
10.    Gusts Purvietis 3. 125 *Piedalījies radošo darbu konkursos
*Iesaistījies 6 skolas pulciņos
11.    Sabīne Grudule 4. 124 *Neklātienes zīmējumu konkursā „Šāda maska, tāda maska” iegūta 3. vieta
*Aktīvi iesaistījusies 4 skolas pulciņos
*Pilnveidojas Madonas sporta skolā
12.    Artūrs Kalniņš 2. 114 *Piedalījies radošo darbu konkursā „Radi gaismu Madonā”
*Iesaistījies 2 skolas pulciņos: korī un „Mazajā veselības skolā”
13.    Līga Dauguļe 3. 108 * Aktīvi darbojas SMU „Zumzums” – nominēts Latvijas mēroga pasākumā „Cits Bazārs” Ziemā un Pavasarī – „Labākā pārdošanas komanda” un „Labākais reklāmas video”
*Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Radošo darbu (dzejoļu) konkursā „Garā pupa” – atzinība
*Iesaistījusies 4 skolas pulciņos, Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā
14.    Kristiāns Priede 4. 106 *Piedalījies 3 skolas pulciņos
*Piedalījies radošo darbu konkursos
*Pilnveidojas Madonas sporta skolā
15.    Gustavs Saulītis 4. 99 *Piedalījies radošo darbu konkursos
*Dzied skolas korī
16.    Roberts Gabrusāns 3. 80 *Zīmējumu konkursā “Apsveikums Latvijas sportistiem Tokijas olimpiskajās spēlēs” iegūta 2. vieta
*Piedalījies radošo darbu konkursos
*Piedalījies sporta un Lego robotikas pulciņos skolā
17.    Mārtiņš Bākulis 4. 75 *Piedalījies radošo darbu konkursos
*Dzied skolas korī un sporto „Mazajā veselības skolā”
*Pilnveidojas Madonas sporta skolā
18.    Elizabete Rižkova 2. 73 *Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Neklātienes zīmējumu konkursā „Radi gaismu Madonā!” – atzinība
*Dzied skolas korī un sporto „Mazajā veselības skolā”

Konkursa uzvarētāji 5. – 9. klašu grupā

  Vārds, uzvārds Klase Punkti Sasniegumi
1. Arta Pinka 9. 240 * Latviešu val. un lit. valsts 47.olimpiādes 2.posmā – 3. vieta
*Bioloģijas olimpiādē iegūta 2. vieta
*Piedalījusies Vēstures, Dabaszinību olimpiādē
*Neklātienes radošo darbu konkursos
„Mans grāmatplaukta stāsts” un „Mācos pats”- atzinība
*Dzied skolas korī, vokālajā ansamblī un
mācās Madonas Mūzikas skolā
*Darbojas skolas Līdzpārvaldē un
Madonas novada jauniešu Domē
*Pilnveidojas Madonas Sporta skolā
2. Beāte Bāņukalne 5. 185 *Kalpaka piemiņai veltītajā zīmējumu konkursā iegūta atzinība
*Radošo darbu konkursā „Kopīga padarīšana” – 3. vieta
*Piedalās 5 skolas pulciņos
*Pilnveido sevi Madonas Mākslas skolā
3. Alberts Markuss Buske 5. 162 *Neklātienes konkursā „Šāda maska, tāda maska” iegūta 1. vieta
*Piedalījies radošo darbu konkursos
*Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī
*Mācās Madonas Mūzikas skolā
4. Agnese Tipaine 8. 145 *Aktīvi darbojas Jaunsardzē
*Dzied skolas korī un vokālajā studijā
*Pilnveidojas Madonas Sporta skolā
5. Diāna Rudene 6. 138 *Darbojas skolas Līdzpārvaldē un dzied skolas korī un ansamblī
*Mācās Madonas Mākslas skolā
6. Elza Jermacāne 6. 135 *Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Dzied skolas korī un ansamblī
*Mācās Madonas Mākslas skolā
7. Marta Kārkliņa 5. 130 *Dzied skolas korī un ansamblī
*Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Pilnveidojusies Madonas Mākslas un Sporta skolā
8. Sanda Breča 6. 121 *Dzied skolas korī
*Piedalījusies radošo darbu konkursos
9. Sintija Daniela Bajāre 5. 115 *Dzied skolas korī un vokālajā studijā
*Piedalījusies zīmēšanas konkursos
*Dejo tautisko deju kolektīvā „Pūpēdītis”
10. Krišjānis Vanags 8. 109 *Iesaistījies skolas sporta pulciņā un BJA „Rīts” CNC nodarbībās
11. Inese Madara Rubene 9. 108 *Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī
*Iesaistās Līdzpārvaldē
*Darbojusies pulciņā “Jaunie korespondenti”
12. Sindija Rūnika 6. 107 *Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī
*Neklātienes zīmējumu konkursā „Šāda maska, tāda maska” iegūta 3. vieta
13. Menarda Actiņa 7. 102 *Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Dzied skolas korī
*Iesaistījusies Līdzpārvaldē
14. Alita Savickaite 9. 96 *Dzied skolas korī
15. Nellija Rūnika 6. 93 *Dzied skolas korī
16. Jolanta Cīrule 6. 93 *Dzied skolas korī
*Mācās Madonas Mākslas skolā
17. Rolands Sirsniņš 7. 90 *Piedalījusies radošo darbu konkursos
*Iesaistījies skolas sporta pulciņā

Sporta laureāts

Vārds, uzvārds Klase Iegūtie punkti Sasniegumi
Everts

Bekasovs

4. 23 Latvijas čempionāts biatlonā –rolleri – piedalījies
Latvijas čempionāts biatlonā- kross – 2. vieta
Pļaviņu novada slēpošanas kross – 2. vieta

 

2019./ 2020. m.g.

2019./2020. mācību gada Bērzaunes pamatskolas skolēnu konkurss „Zini, vari, dari labāk!”

Mācīties nozīmē atklāt to, ko tu jau zini,
Darīt nozīmē apliecināt to, ko tu zini…
Zināšanas ir atslēga jūsu iespējām.

Katrs izmantojāt savas iespējas un sasniedzāt gribēto rezultātu. Darbs veidoja darītāju. Darbs radīja izaicinājumus, audzināja raksturu, pārbaudīja jūsu spēju robežas un gribas stiprumu.

Šis laiks mums visiem sniedzis lielāku devu nopietnības, patstāvības un brieduma. Šis mācību gads atnesis daudz pārbaudījumu mums visiem, dzīvojot un strādājot šodienai, domājot par rītdienu un analizējot,  vai pietiekami daudz esam paveikuši vakardienā.

Esmu pateicīga tiem skolēniem, kuri godprātīgi izmantojuši ik mirkli, lai labi paveiktu savu mācību darbu, apliecinātu savas zināšanas un spējas olimpiādēs, konkursos, kuri likuši izskanēt skolas vārdam novadā un valstī.

Man patiess prieks, skolēni, par jūsu veikumu!

 Atzinības rakstu Bērzaunes pamatskolas skolēnu konkursā „Zini, vari, dari labāk!” par labām un teicamām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu nodarbībās, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs saņem  ARTA PINKA, iegūstot titulu “GADA SKOLĒNS” un balvu 100 Eiro. Balvas mecenāts: MĀRIS ŠTROMBERGS – uzņēmējs, Bērzaunes pamatskolas absolvents.

34 labākajiem šī mācību gada skolēniem par labām un teicamām sekmēm,  aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu nodarbībās dāvanā  izzinoša ekskursija uz Kurzemes kultūrvēsturiskajiem objektiem rudenī.

1.-4. klase

Vieta Vārds, uzvārds Klase Punkti Sasniegumi
1.         Sabīne  Valtere 2. 209 *Reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” Valmierā SMU „Zumzums” sastāvā iegūta nominācija „Labākā pārdošanas komanda”; Gulbenē  –nominācija „Labākais stends”; Madonā – simpātiju balva; SMU Latvijas mēroga pasākumā – „Labākais stends”

*Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” – 2. vieta.

*Radošo darbu (zīmējumi) konkursā „ “Par drošu elektrību kopā ar Baltik Elektro!” – 1. vieta

*Aktīvi iesaistījusies 5 skolas pulciņos un karatē pulciņā Pļaviņās.

*Mācās Madonas mākslas skolā

2.         Līva  Vanaga 2. 196 *Reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” Valmierā SMU „Zumzums” sastāvā iegūta nominācija „Labākā pārdošanas komanda”; Gulbenē  –nominācija „Labākais stends”; Madonā – simpātiju balva; SMU Latvijas mēroga pasākumā – „Labākais stends”

*Piedalījusies dažādos radošo darbu neklātienes konkursos novadā un valstī

*Aktīvi iesaistījusies 6 skolas pulciņos

*Mācās Madonas mākslas skolā

3.         Beāte  Bāņukalne 4. 185 *Pasākuma “Kalpaka kauss – 2020” Erudīcijas konkursā iegūta 2. vietu

*Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā konkursā “Latvijas armijai – 100” – simpātiju balva

*Aktīvi iesaistījusies 3 skolas pulciņos, Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā un BJA “Rīts” šūšanas nodarbībās

*Mācās Madonas mākslas skolā un pilnveidojas Madonas sporta skolā

4.         Līga  Dauguļe 2. 166 *Reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” Valmierā SMU „Zumzums” sastāvā iegūta nominācija „Labākā pārdošanas komanda”; Gulbenē  –nominācija „Labākais stends”; Madonā – simpātiju balva; SMU Latvijas mēroga pasākumā – „Labākais stends”

*Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” – ATZINĪBA

*Aktīvi iesaistījusies 5 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

5.         Kristers Sviridenko 2. 163,5 *Novada pasākuma “Kalpaka kauss – 2020” Veiklības sacensībās palīdzēja komandai iegūt 3. vietu

*Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā konkursā “Latvijas armijai – 100” – 2. vieta

* Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” – ATZINĪBA

*Aktīvi iesaistījies 6 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

6.         Marta  Kārkliņa 4. 155 *Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā konkursā “Latvijas armijai – 100” – 1. vieta

*Dzied skolas korī

*Iesaistījusies Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā, BJA “Rīts” šūšanas nodarbībās un “Mazo pētnieku skolā” Madonā

*Mācās Madonas mākslas skolā un pilnveidojas Madonas sporta skolā

7.         Alberts Markuss Buske 4. 153,5 *Novada pasākuma “Kalpaka kauss – 2020” Veiklības sacensībās palīdzēja komandai iegūt 3. vietu

*Aktīvi iesaistījies 4 skolas pulciņos

*LEGO robotikas komandas sastāvā iekļuva FLL sacensību finālā

*Pilnveidojas Madonas Mūzikas skolā un Sporta skolā

8.         Gusts  Purvietis 2. 126 *Radošo darbu (zīmējumi) konkursā „ “Par drošu elektrību kopā ar Baltik Elektro!” – 1. vieta

*Radošo darbu (zīmējumi) konkurss “Starp skolu un mājām” – 3. vieta

*Aktīvi iesaistījies 4 skolas pulciņos

9.         Everts  Bekasovs 3. 109 * MONSTER EnrgY neklātienes konkursā valstī iegūta 3. vieta

*Piedalījies radošo darbu konkursos

*Aktīvi iesaistījies skolas sporta dzīvē

*Dzied skolas korī

*Pilnveidojas Madonas sporta skolā

10.     Gustavs  Saulītis 3. 105 *Piedalījies radošo darbu konkursos

*Aktīvi iesaistās skolas muzikālajā dzīvē, dziedot korī un vokālajā ansamblī

*Pilnveido sevi Madonas Mūzikas skola

11.     Adrians  Meržvinskis 3. 104 *Aktīvi iesaistījies 3 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

*Pilnveidojas Madonas sporta skolā

12.     Sintija Daniela Bajāre 4. 102 *Reģionālajā pasākumā Madonā SMU „Puķudobe” sastāvā iegūta – simpātiju balva

*Piedalījusies radošo darbu konkursos

*Iesaistījusies 3 skolas pulciņos, Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā, BJA “Rīts” šūšanas nodarbībās

13.     Simona  Vjatkina 4. 97 *Piedalījusies radošo darbu konkursos

*Iesaistījusies 3 skolas pulciņos, Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

*Pilnveidojas Madonas Mūzikas skolā un Sporta skolā

14.     Adriāna  Zariņa 3. 90 *Aktīvi iesaistījusies skolas korī un Mazpulkos

*Piedalījusies radošo darbu konkursos

15.     Kristaps  Zviedris 2. 66 *Reģionālajā pasākumā Madonā SMU „Puķudobe” sastāvā iegūta – simpātiju balva

*Aktīvi iesaistījies 6 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

16.     Dženija  Krusta 2. 59 *Reģionālajā pasākumā Madonā SMU „Puķudobe” sastāvā iegūta – simpātiju balva

* Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” – ATZINĪBA

*Aktīvi iesaistījusies 5 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

17.     Evelīna  Brennere 4. 57 *Piedalījusies radošo darbu konkursos

*Aktīvi iesaistījusies 3 skolas pulciņos un BJA “Rīts” šūšanas nodarbībās

*Pilnveido sevi Madonas sporta skolā

5.-9. klase

Vieta Vārds, uzvārds Klase Punkti Sasniegumi
1. Arta  Pinka 8. 259 * Latviešu val un lit valsts 46.olimpiādes 2.posmā – 1. vieta un iegūta iespēja piedalīties Valsts olimpiādē

*Ģeogrāfijas olimpiādē komandas sastāvā iegūta 2. vieta un iespēja piedalīties Valsts olimpiādē

*“Kalpaka kauss 2020” pasākuma

konkursā “Prāts un erudīcija”, “Latvijas vēsture”, “Drošība un pirmā palīdzība” palīdzēja komandai iegūt 1.vietu;

“Viss par Latviju” – 2.vietu

* J.Akuratera muzeja radošo darbu konkursa „Mans svētdienas rakstu darbs” fināliste

*Dzied skolas korī un mācās Madonas Mūzikas skolā

*Darbojas skolas Līdzpārvaldē

2. Jēkabs  Saliņš 6. 183 *Valmieras, Madonas un Gulbenes reģionālajos pasākumos “CITS BAZĀRS” SMU “S-Vilki” sastāvā iegūtas simpātiju balvas

*Latvijas valsts līmeņa SMU pasākumā “CITS BAZĀRS ziemā” – izvirzīti nominācijai “Labākā pārdošanas komanda”

*Piedalās skolas korī, LEGO robotikas un SMU pulciņā

*Darbojas BJA “Rīts” Tehnoloģiju pulciņā

*Pilnveido sevi Madonas Mākslas skolā, sporta skolā un “Estrādes mūzikas studijā”

3. Elza  Jermacāne 5. 134 *Dzied skolas korī un vokālajā studijā

*Aktīvi iesaistās skolas “jaunajos korespondentos”

*Mācās Madonas Mākslas skolā

4. Diāna  Rudene 5. 132,5 *Piedalījusies reģionālajā Madonas SMU pasākumā “CITS BAZĀRS”

*Dzied skolas korī un vokālajā studijā

*Mācās Madonas Mākslas skolā

5. Agnese  Tipaine 7. 128 *“Kalpaka kauss 2020” pasākuma

konkursā “Prāts un erudīcija”, “Latvijas vēsture”, “Drošība un pirmā palīdzība” palīdzēja komandai iegūt 1.vietu;

“Viss par Latviju” – 2.vietu

*Aktīvi iesaistās Jaunsardzē

*Trenējas Madonas BJSS

*Darbojas skolas Līdzpārvaldē un “Jaunajos korespondentos”

6. Jolanta  Cīrule 5. 116,5 *Piedalījusies reģionālajā Madonas SMU pasākumā “CITS BAZĀRS”

*Dzied skolas korī un vokālajā studijā

*Aktīvi iesaistās skolas Līdzpārvaldē

*Piedalās Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

*Mācās Madonas Mākslas skolā

7. Krišjānis  Vanags 7. 101 *LEGO robotikas komandas sastāvā iekļuva FLL sacensību finālā

*Dzied skolas korī

*Aktīvi darbojas LEGO robotikas pulciņā skolā

*Darbojas BJA “Rīts” Tehnoloģiju pulciņā

*Pilnveidojies Madonas sporta skolā

8. Rolands  Sirsniņš 6. 95 *Dzied skolas korī un piedalās sporta pulciņā

*Darbojas BJA “Rīts” Tehnoloģiju pulciņā

9. Menarda  Actiņa 6. 90 *Dzied skolas korī un vokālajā studijā

*Piedalījusies zīmēšanas konkursā
“LOK talismans”

10. Anete Alisone Andrejeva 5. 89 *Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī

*Iesaistījusies skolas Līdzpārvaldē un “Jaunajos korespondentos”

11. Sindija  Rūnika 5. 84 *Dzied skolas vokālajā studijā

*Iesaistās Līdzpārvaldē un “Jaunajos korespondentos”

12. Miks Aksels Lācis 7. 84 *Valmieras reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” SMU “S-Vilki” sastāvā iegūtas simpātiju balvas

*Latvijas valsts līmeņa SMU pasākumā “CITS BAZĀRS ziemā” – izvirzīti nominācijai “Labākā pārdošanas komanda”

*Iesaistījies Jaunsardzē

13. Nellija  Rūnika 5. 82 *Dzied skolas vokālajā studijā

*Iesaistās Līdzpārvaldē un “Jaunajos korespondentos”

14. Alita  Savickaite 8. 68 *Pilnveido sevi Madonas Mākslas skolā
15. Adrija  Sondare 7. 67 *Aktīvi darbojas skolas “Jaunajos korespondentos” un Mazpulkos
16. Inese Madara Rubene 8. 66 *Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī

*Darbojas skolas Līdzpārvaldē

17. Elīna  Krūmiņa 6. 65 *Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī

Skolotāj, dod savam audzēknim spārnus,
Lai viņš var just, radīt, priecāties un brīnīties,
Lai viņš var savu laimi dalīt ar citiem. (Eigil Kjelgaard un Rima Martineniene)

Paldies jums, skolotāji, pa ieguldīto darbu, augstu pienākuma apziņu, atbalstu, jēgpilnu darbošanos un ticību skolēniem un viņu iespējām!

Bērna iekšējā gaisma, dvēseles bagātība, attieksme pret pasauli, cilvēkiem, lietām  tā, vecāki, ir jūsu dotā bagāža. Paldies par atbalstu skolēniem ikdienas mācībās, ārpusstundu aktivitātēs (sportojot, dziedot, muzicējot, zīmējot), tā palīdzot bērniem atklāt savus talantus. Paldies, ka līdzdzīvojāt skolas dzīvē, ka šodien ir labi padarīta darba sajūta, un, šķiet, ka dvēsele dzied.

Lai  kopīgi padarīta darba prieks mums visiem!

Direktore Ilga Gailuma


1.semestris

Esam priecīgi un gandarīti, ka šie 2.-9. klašu skolēni ir saņēmuši skolas atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm:

Nr. Vārds, uzvārds Klase
1. Līga Dauguļe 2.
2. Gusts Purvietis 2.
3. Kristers Sviridenko 2.
4. Sabīne Valtere 2.
5. Līva Vanaga 2.
6. Everts Bekasovs 3.
7. Adrians Meržvinskis 3.
8. Gustavs Saulītis 3.
9. Adriāna Zariņa 3.
10. Beāte Bāņukalne 4. I pakāpes atzinība
11. Alberts Markuss Buske 4. I pakāpes atzinība
12. Marta Kārkliņa 4. II pakāpes atzinība
13. Niks Gunārs Rudzītis 4. II pakāpes atzinība
14. Simona Vjatkina 4. II pakāpes atzinība
15. Jolanta Cīrule 5. II pakāpes atzinība
16. Elza Jermacāne 5. I pakāpes atzinība
17. Marats Lācis 5. I pakāpes atzinība
18. Diāna Rudene 5. II pakāpes atzinība
19. Rolands Sirsniņš 6. II pakāpes atzinība
20. Agnese Tipaine 7. II pakāpes atzinība
21. Arta Pinka 8. I pakāpes atzinība

2018./ 2019. m.g.

1.semestris

Priecājamies par skolēniem, kuri 1. mācību semestri noslēguši ar labām un teicamām sekmēm!
Atzinības saņēmuši:

1.- 4. klasē
2. klases skolēni:
Everts Bekasovs
Adrians Meržvinskis
Gustavs Saulītis
Adriāna Zariņa

3. klases skolēni:
Beāte Bāņukalne
Alberts Markuss Buske
Niks Gunārs Rudzītis
Marta Kārkliņa
Simona Vjatkina

4. klases skolēni:
Jolanta Cīrule
Elza Jermacāne
Nellija Rūnika
Diāna Rudene
Rauls Tupiņš

5. – 9. klasē
5. klases skolnieki:
Rolands Sirsniņš- II pakāpes atzinība
Jēkabs Saliņš- II pakāpes atzinība

6. klases skolniece:
Agnese Tipaine  – I pakāpes atzinība

7. klases skolnieces:
Inese Madara Rudene – II pakāpes atzinība
Arta Pinka- II pakāpes atzinība

9. klases skolēni:
Krista Saulone – II pakāpes atzinība
Tomass Aizstrauts – II pakāpes atzinība

2017./2018. m. g.

1.semestris

Priecājamies par skolēniem, kuri 1. mācību semestri ir noslēguši ar labām un teicamām sekmēm.
ATZINĪBAS saņēmuši:

1.—4.klasē:
2. klases skolēni –
Beāte Bāņukalne
Alberts Markuss Buske
Niks Gunārs Rudzītis
Simona Vjatkina

3. klases skolēni-
Jolanta Cīrule
Elza Jermacāne
Marats Lācis
Diāna Rudene
Rauls Tupiņš

4. klases skolnieki-
Rolands Sirsniņš
Jēkabs Saliņš

5.-9. klases skolēni:

1. pakāpe

Klase

Agnese Tipaine 5.
Edvards Jermacāns 6.
Krista Saulone 8.
Linda Rjabiņina 9.
Meldra Meiere 9.
2. pakāpe

Klase

Arta Pinka 6.
Rūdolfs Briedis 6.
Tomass Aizstrauts 8.
Sandija Sergejeva 9.

2016./2017. m. g.

1.semestris

Priecājamies par skolēniem, kuri 1. mācību semestri ir noslēguši ar labām un teicamām sekmēm.
ATZINĪBAS saņēmuši skolēni:

 2. klase
Jolanta Cīrule
Elza Jermacāne
Artūrs Kleins
Marats Lācis
Diāna Rudene
Nellija Rūnika
Rauls Tupiņš3. klase
Samanta Kirša
Jēkabs Saliņš
Rolands Sirsniņš
 4. klase
Agnese Tipaine  /1. pakāpe/
Dana Davidone   /1. pakāpe/
Miks Aksels Lācis  /2. pakāpe/5. klase
Edvards Jermacāns  /1. pakāpe/
Arta Pinka /1. pakāpe/
Inese Madara Rubene  /2. pakāpe/
Rūdolfs Briedis /2. pakāpe/7. klase
Krista Saulone  /2. pakāpe/8. klase
Linda Rjabiņina  /1. pakāpe/
Meldra Meiere  /1. pakāpe/
Sandija Sergejeva  /2. pakāpe/