Skolotāji

skolotaji_2017

Ilga Gailuma   direktore, matemātikas skolotāja

Dace Saliņa     direktora vietniece, krievu valodas un sociālo zinību skolotāja, SMU  un  “LEGO robotikas” pulciņa vadītāja, audzina 5. klasi

Guna Vucāne  sākumskolas un  vēstures skolotāja, audzina 2. klasi

Solveiga Purviņa sākumskolas, matemātikas un informātikas skolotāja,  vada dambretes pulciņu, audzina 7. klasi

Gunta Beloraga  sākumskolas un  ģeogrāfijas skolotāja, audzina 1. klasi

Tamāra Dzenovska   sākumskolas un mājturības un tehnoloģiju skolotāja, audzina 3. klasi

Veronika Caune   sākumskolas un matemātikas skolotāja, audzina  8. klasi

Helmuts Polis   mājturības un tehnoloģiju un sporta skolotājs, vada vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņu

Daina Briede   latviešu valodas un literatūras skolotāja, logopēde, audzina 6. klasi

Ināra Stepāne   mūzikas skolotāja, audzina 9. klasi

Iveta Zemīte   direktora vietniece āpusklases darbā, angļu valodas skolotāja

Rigonda Pinka    sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja, audzina 4. klasi

Vika Valcere  sporta skolotāja, vada pulciņu “Mazā veselības skola”

Līga Ragaine   bioloģijas skolotāja

Inta Ozola   ķīmijas un fizikas skolotāja

Iluta Kārkliņa latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ilze Stradiņa   bibliotekāre, vada mazpulkus

Tehniskie darbinieki

Inta Ezerkalne

Jeļena Karpoviča

Natālija Audriņa

Valentīna Mihailova

Anita Tinkuse

Helmuts Polis