Skolotāji

2023./2024.

Ilga Gailuma   direktore, matemātikas, informātikas skolotāja

Dace Saliņa     direktora vietniece, krievu valodas un sociālo zinību skolotāja, SMU  un  “LEGO robotikas” pulciņa vadītāja

Ināra Tomaševiča   angļu valodas skolotāja

Ina Jaundāldere   angļu valodas skolotāja, audzina 5. klasi

Guna Vucāne  sākumskolas un  vēstures skolotāja, audzina 3. klasi

Solveiga Purviņa sākumskolas, matemātikas,  vada dambretes pulciņu, audzina 7. klasi

Gunta Grīva sākumskolas un  ģeogrāfijas skolotāja, audzina 2. klasi, vada SMU 1. -4. klasei

Tamāra Dzenovska   sākumskolas un mājturības un tehnoloģiju skolotāja, audzina 4. klasi

Veronika Caune   sākumskolas un matemātikas skolotāja, skolotāja palīgs

Helmuts Polis  dizains un tehnoloģiju,  sporta skolotājs, vada vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņu

Daina Briede   latviešu valodas un literatūras skolotāja, logopēde, audzina 9. klasi

 Artūrs Grandāns  mūzikas skolotājs, vada kora un ansambļu  nodarbības

Rigonda Pinka    sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja, audzina 1. klasi, direktora vietniece āpusklases darbā

Gunita Miķelsone  sporta skolotāja, vada pulciņu “Mazā veselības skola”, audzina 6. klasi

Zanda Cīrule bioloģijas skolotāja

Inta Ozola   ķīmijas un fizikas skolotāja

Gita Bondare  latviešu valodas un literatūras, angļu valodas  skolotāja, bibliotekāre, vada mazpulkus, audzina 8. klasi

Tehniskie darbinieki

Aija Prašķeviča – apkopēja

Jeļena Karpoviča – apkopēja

Natālija Audriņa – pavāra palīgs

Sandra Meiere – virtuves vadītāja

Anita Tinkuse – kurinātāja

Jānis Baltpurviņš – remontstrādnieks