Skolas padome

2017./2018. m. g. Bērzaunes Skolas padomes sastāvs (tiek precizēts)

1.klase Solvita Bekasova Vecāks  
2.klase Indra Kārkliņa Vecāks indra.karklina@gmail.com
3.klase Inguna Bekasova Vecāks inguna.bekasova@inbox.lv
4.klase Solvita Šulmane Vecāks  solvita.sulmane@inbox.lv
5.klase Anita Stricka Vecāks strickaanita@inbox.lv
4.klase     danuta@piekuni.lv
6.klase Inga Jermacāne Vecāks
6.klase Jana Mežvinska Priekšsēdētājas vietniece jana636@inbox.lv
7. klase Laura Maļinovska Vecāks  laurrra@inbox.lv
8.klase  Anita Aizstrauta Vecāks anitaaizstrauta@gmail.com
9. klase Līga Bebre Vecāks liga2012@inbox.lv
  Guna Vucāne Skolotāja  gunavucane@inbox.lv
   Gunta Beloraga  Skolotāja  gunta.beloraga@inbox.lv
  Ilga Gailuma Skolas direktore ilgagailuma@inbox.lv

Skolas padomes reglaments