Projekti

ĪSTENOJAM Madonas novada pašvaldības
Izglītības programmu projektu konkursā – 2017 atbalstīto projektu “Izjūti savas saknes!”

Esam guvuši novada finansiālo atbalstu Izglītības programmu projekta “Izjūti savas saknes” īstenošanai.

PROJEKTA PRIORITĀTE – stiprināt vērtību dimensiju izglītībā sadarbībā ar izglītojamo ģimenēm.

Ar izglītības programmas „Izjūti savas saknes!” atbalsta pasākumu kopumu vēlamies veicināt skolēnu ģimeņu izpratni par kultūrmantojuma vērtībām, stiprināt nacionālo pašapziņu, popularizēt aktīvu dzīves pozīciju.

Izglītības projekts tiks realizēts, sadarbojoties ar nodibinājumu „Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu”, Lubānas mitrāja informācijas centru, biedrību „Pie Kraujas”, biedrību „Radošuma pils” un Skolas padomi.

Skolēni kopā ar vecākiem piedalīsies un darbosies:

 • Aktīvā pēcpusdiena ģimenēm „Piedalies un gūsti prieku!”;
 • Izzinoša ekskursija ģimenēm;
 • Nodarbība ģimenēm „Vērtības – cilvēka pilnveides „ceļa karte””.

Priecājamies par vecāku aktīvu līdzdarbošanos.

PALDIES par projekta sagatavošanu, īstenošanu  skolotājām D. Saliņai, G. Beloragai, D. Briedei un I. Gailumai

2017

 

Bērzaunes pamatskola izstrādāja un guva atbalstu Izglītības programmas projektā 2016  “Augsim kopā”, kura prioritātes ir drošas, attīstošas vides un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas skolēniem un vecākiem.

Šī gada pavasarī kopā ar ģimenēm darbojāmies dažādās aktivitātēs.

 • Piedalījāmies lekcijā par atkarību izraisošām vielām, to iedarbību un izplatību.
 • Dalījāmies  pieredzē, kā saturīgi pavadīt brīvo laiku.
  Tagad rudenī paredzēts brauciens “Iepazīsim aktīvu un radošu ģimeņu darbības veiksmes formulu” un kopīgā nodarbībā ar vecākiem tiksimies ar Madonas novada bērnu un jauniešu lietu speciālistiem.

PALDIES par projekta sagatavošanu, īstenošanu  skolotājām D. Saliņai, G. Beloragai, D. Briedei un I. Gailumai

2016

IZDEVĀS! Image result for SMILE

Mūsu skola ir saņēmusi finansējumu …

Monreālas Latviešu sabiedriskā centra finansētais ekskursiju  projektu konkursam
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” 2016 tika iesniegti 175 darbi.
80 iesniegtie projekti saņems 400 Eiro finasiālu atbalstu ekskursijai, kas paredzēta  Latvijas kultūrvēsturisko objektu un vietu apskatei un izzināšanai.

PALDIES skolotājām G. Beloragai un G. Vucānei par projekta sagatavošanu!

11.03.2016.

Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkurss -2015
Izglītības programmas projekts „Zini, dari, esi drošs!”.

Projektu sagatavoja un realizē skolotājas G. Beloraga, D. Saliņa un I. Gailuma

Projekta realizēšanai skolai tika piešķirti 466€

Projekta mērķauditorija ir Bērzaunes pamatskolas 1.-9. klases skolēni un viņu vecāki/ aizbildņi/ atbildīgās personas.

Projekta norise no 1.05. līdz 1.11.2015.

Plānotie pasākumi:

 • Satiksmes drošības nedēļa (no 35 skolēniem velosipēda vadītāja tiesības ieguva 30skolēni) – maijā
 • Izbūvēta sajuta- maijā
 • Ugunsdrošības nodarbības, ko vada Madonas UVGD darbinieks -oktobrī
 • Pirmās palīdzības nodarbība- novembrī
 • Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita vadībā -septembrī
 • Drošs internets- novembrī

Vairāk par projektu  „Zini, dari, esi drošs!”

Monreālas Latviešu sabiedriskā centra finansētais projekts
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” 2015

Projektu sagatavoja un realizēja skolotājas G. Beloraga un G. Vucāne

Ekskursija tika veltīta Latvijas vēstures tēmai „Strēlnieku bataljoni kā fenomens Latvijas vēsturē, latviešu strēlnieku cīņas Latvijas teritorijā un to vēsturiskā nozīme.”

Projekta realizēšanai skolai tika piešķirti 400€

Ekskursijā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” piedalījās 46 Bērzaunes pamatskolas 5.-8. klašu skolēni un 4 pedagogi.

Ekskursija notika 2015. gada 14. maijā.

eTwinning Eiropas skolu kopienas piedāvātais starptautisks projekts 1. -6. klašu skolēniem – Ziemassvētku apsveikumu zīmēšana, atspoguļojot savas valsts simboliku.

Projektā piedalījās skolēni  no 18 valstīm.

Mērķis ir veicināt skolu sadarbību Eiropā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).
Projektu vadīja skolotāja Ina Jaundāldere.

Projektu īstenoja 2014. gada decembrī.
Projektā piedalījās 1. – 6. klases skolēni. Gatavoja Ziemassvētku apsveikumus, kas tika sūtīti 18 projektā iesaistīto valstu skolēniem .

Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkurss – 2014
Izglītības programmas projekts “Mana nākotne – mana izvēle”

Projektu sagatavoja un realizē skolotājas D. Saliņa  un I.Gailuma

Projekta realizēšanai skolai tika piešķirti 315,60 €

Projekta mērķauditorija ir Bērzaunes pamatskolas 7. un 9. klašu skolēni.

Projekta norise no 1.04. līdz 1.06.2014.

Realizētie pasākumi:

 • Tikšanās ar Madonas novada Uzņēmējdarbības Atbalsta nodaļas vadītāju Romānu Hačatrjanu;
 • Profesionālās piemērotības noteikšana karjeras konsultanta vadībā;
 • Diskusija „Mana profesija”;
 • Praktiskās nodarbības, sastādot CV, uzrakstot motivācijas vēstuli potenciālajam darbadevējam, iestudējot telefonsarunu;
 • Prezentācijas „Madonas novada profesiju kaleidoskops” izveidošana;
 • Mācību ekskursija uz Madonas novada uzņēmumiem.