Aktuāli

Vasarā skola ir atvērta no 9.00 līdz 13.00.

Neatliekamu jautājumu gadījumā zvanīt skolas direktorei Ilga Gailumai t. 26372992

Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam varēs saņemt skolas bibliotēkā no 26. – 30. augustam no plkst. 9.00 līdz  12.00.

JŪNIJA  aktualitātes:

 

15.06. – izlaidums Bērzaunes pamatskolā plkst. 18.00
13.06. – pedagoģiskā sēde plkst. 9.00
11.06. – eksāmens 9. klasei Latvijas vēsturē
04.06. – eksāmens 9. klasei matemātikā
01.06. – skolas 320 gadu jubileja
31.05. – Liecību diena
30.05. – Konkursa “Zini, vari, dari labāk!” uzvarētāju ekskursija uz Igauniju
29.05. – Svešvalodu eksāmens 9. klasei
28.05. – Starpnovadu skolu koru koncerts “Tūdaliņ tagadiņ saulītē rotājos” Madonas sporta centrā
24.05. – plkst. 13.00 Zinību svētki Bērzaunes baznīcā
22.05. – Mācību ekskursija uz Līgatni 1.-4. klasei
22.05. – Latviešu valodas eksāmens 9. klasei
17.05. – Zvana svētki skolā


 Projekta iecere Bērzaunes pamatskolas pārcelšana uz Sauleskalnu PII “Vārpiņa” pārbūvētajām un skolas vajadzībām pielāgotām telpām. SKATĪT…


Gribam apkopot fotogrāfijas par skolu un aktivitātēm skolā dažādos laikos.
Ieskanēsim un fotogrāfijas atgriezīsim atpakaļ. 


Mūsu skola IR PIESLĒGTA digitālajam zinību resursam letonika.lv.
LAI VARĒTU IZMANTOT VISUS RESURSUS, ATVEROT WWW.LETONIKA.LV [1],
JĀIELOGOJAS TAJĀ ar savu E-klase pieeju ŠEIT:
http://www.letonika.lv/Login.aspx [2]
Skolotājiem ar savu, skolēniem – ar savu (nederēs vecāku pieejas).


Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.


Pilnveidotais pamatizglītības standarts, kas nosaka, ko un kā mācīsies bērni skolā no 1. līdz 9.klasei, šā gada 27. novembrī apstiprināts LR Ministru kabinetā. Tas ir otrais saistošais vispārējās izglītības dokuments, kas nostiprina pārmaiņas mācību saturā un pieejā vispārējā izglītībā pēctecīgi visos līmeņos un pēc kura pamatskolas skolotāji sāks strādāt no 2020. gada septembra. Iepriekš valdība apstiprināja pirmsskolas vadlīnijas, kas stāsies spēkā nākamajā mācību gadā.