Aktuāli

Domina KENDAMA Open 
vairāk informācijas  https://www.playpro.lv/

APRĪĻA aktualitātes:

27.04. – MALKAS TALKA (gaidām palīgus)
26.04. – angļu valodas olimpiāde 4. klasei (Marats, Rauls un sk. Iveta)

26.04. – Psiholoģes Elīnas Ābolas nodarbības skolā
25.04. – Baseins Koknesē 4. -9. klasei (izbrauc 14.00, atgriežas 18.00)
23.04. – nūjošanas pēcpusdiena
     — 1. -3. klase plkst. 12.35
     — 4. -6. klase plkst. 13.20
     — 7. -9. klase plkst. 14.10

23.04. – 26.04.  VESELĪBAS NEDĒĻA

18.04. – no rīta plkst. 8.15  skolas apkārtnes uzkopšana
-pēc tam  plkst. 11.30 Jurģu dienas gadatirgus
16.04. – ekskursija uz Valmieru un Rūjienu 5. un 6. klasei
16.04. – Sporta olimpiāde 7. – 9. klasei

12.04. – Karjeras pasākums “Vecāku profesiju dienas!” 1.-4. klasei un 5. – 9. klasei
8.30  – vecāku ierašanās skolā, dienas kārtības apspriešana
9.05 –  9.25  –>1. nodarbība
* 9.30 – 9.50 –> 2. nodarbība
9.55 – 10.15 –> 3. nodarbība
10.20 – 10.40 –> 4. nodarbība
10.45 – 11.05 noslēgums meiteņu mājturībā

11.04. – Sporta olimpiāde 1. – 6. klasei
10.04. – Orientēšanās sacensības Mežaparkā
09.04. – Vizuālās mākslas olimpiāde Cesvainē
05.04. – koru skate Valmierā (izbrauc 10.00 no skolas)
04.04. – OLIMPIĀDES
*   Matemātikā un latviešu valodā 4. kl. (Marats, Diāna un sk. Rigonda)
*   Glītrakstu konkurss 1. un 2. klasei (Sabīne un Gustavs)
04.04. –     3D kino “Pūķis” Madonā (1.-4. kl.) plkst. 9.45
04.04. –  plkst. 8.00 kora mēģinājums Madonā

3.04. – angļu valodas olimpiāde (Artis un sk. Iveta)
2.04. – orientēšanās sacensības skolā (pieteikšanās pie sava sporta skolotāja)

Sākas MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU laiks. Gatavojamies un piedalāmies!


 Projekta iecere Bērzaunes pamatskolas pārcelšana uz Sauleskalnu PII “Vārpiņa” pārbūvētajām un skolas vajadzībām pielāgotām telpām. SKATĪT…


Gribam apkopot fotogrāfijas par skolu un aktivitātēm skolā dažādos laikos.
Ieskanēsim un fotogrāfijas atgriezīsim atpakaļ. 


Mūsu skola IR PIESLĒGTA digitālajam zinību resursam letonika.lv.
LAI VARĒTU IZMANTOT VISUS RESURSUS, ATVEROT WWW.LETONIKA.LV [1],
JĀIELOGOJAS TAJĀ ar savu E-klase pieeju ŠEIT:
http://www.letonika.lv/Login.aspx [2]
Skolotājiem ar savu, skolēniem – ar savu (nederēs vecāku pieejas).


Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.


Pilnveidotais pamatizglītības standarts, kas nosaka, ko un kā mācīsies bērni skolā no 1. līdz 9.klasei, šā gada 27. novembrī apstiprināts LR Ministru kabinetā. Tas ir otrais saistošais vispārējās izglītības dokuments, kas nostiprina pārmaiņas mācību saturā un pieejā vispārējā izglītībā pēctecīgi visos līmeņos un pēc kura pamatskolas skolotāji sāks strādāt no 2020. gada septembra. Iepriekš valdība apstiprināja pirmsskolas vadlīnijas, kas stāsies spēkā nākamajā mācību gadā.