Aktuāli

Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina: līdz 12 gadus veci bērni uz skolu var neiet, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem C, bet bērni vecumā no 13 gadiem – ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 grādiem C.

 Ja  laika apstākļi IR labvēlīgi slēpošanai, sporta stundas notiks pie skolas, tāpēc skolēniem nepieciešams atbilstošs apģērbs.
Pretējā gadījumā, sporta stundas notiks Mārcienas sporta zālē, skolēniem nepieciešams sporta tērps vingrošanai iekštelpās.

FEBRUĀRA aktualitātes:

28.02. – Novada skatuves runas konkurss
28.02. – Skolu pašpārvalžu sadraudzības pasākums Madonā “Vienā tīklā” (piedalās 9.klase)
27.02. – valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei
26.02. – valsts diagnosticējošais darbs matemātikā  6. klasei
22.02. – Karjeras izglītības pasākums “Optometrists” (7.-9.kl.)
21. 02. – valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei
21.02. – Vokālo ansambļu skate Madonā
20.02. – valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei
15.02. – Novada matemātikas olimpiāde 5.-8. klasei
14.02. – Valentīndienas pasākums
14.02. – SMU pasākums –konkurss Gulbenē
13.02. – Ēnu diena
11.02. – Cēsu zinātkāres centra ZINOO nodarbības Lego robotika (1.-5.kl. divas grupas) un  elektrība (8. -9. klase).
7.02. – PULKVEŽA O.KALPAKA piemiņai veltītās aktivitātes 1.-4. klasēm Meirānu pamatskolā (izbraukšana 9.00)
6.02. – valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mutvārdu daļa) 3. un 6. klasei

4. -8. februāris projektu nedēļa skolā      !! Uz mājām autobuss plkst. 13.00

Sākas MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU laiks. Gatavojamies un piedalāmies!


 Projekta iecere Bērzaunes pamatskolas pārcelšana uz Sauleskalnu PII “Vārpiņa” pārbūvētajām un skolas vajadzībām pielāgotām telpām. SKATĪT…


Gribam apkopot fotogrāfijas par skolu un aktivitātēm skolā dažādos laikos.
Ieskanēsim un fotogrāfijas atgriezīsim atpakaļ. 


Mūsu skola IR PIESLĒGTA digitālajam zinību resursam letonika.lv.
LAI VARĒTU IZMANTOT VISUS RESURSUS, ATVEROT WWW.LETONIKA.LV [1],
JĀIELOGOJAS TAJĀ ar savu E-klase pieeju ŠEIT:
http://www.letonika.lv/Login.aspx [2]
Skolotājiem ar savu, skolēniem – ar savu (nederēs vecāku pieejas).


Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.


Pilnveidotais pamatizglītības standarts, kas nosaka, ko un kā mācīsies bērni skolā no 1. līdz 9.klasei, šā gada 27. novembrī apstiprināts LR Ministru kabinetā. Tas ir otrais saistošais vispārējās izglītības dokuments, kas nostiprina pārmaiņas mācību saturā un pieejā vispārējā izglītībā pēctecīgi visos līmeņos un pēc kura pamatskolas skolotāji sāks strādāt no 2020. gada septembra. Iepriekš valdība apstiprināja pirmsskolas vadlīnijas, kas stāsies spēkā nākamajā mācību gadā.