Tālākizglītība

Skolu saraksts pa novadiem skolas.lv/skolu saraksts

Profesionālās skolas un vidusskola Izglitibas programmas/Profesionalas

Koledžas Izglitibas programmas/koledzas

Lai jauniešus rosinātu domāt par savu profesionālo nākotni laicīgi, nesen tapis sešu karjeras testu komplekts, kas nu atrodams un izpildāms portālā www.prakse.lv prakse.lv/career-tests

Karjeras tests dreamfoundation.eu/lv

Nodarbinātības valsts aģentūras testi jauniešiem nva.gov.lv/karjera/

NIID.LV Tev piedāvā 6 dažādus sevis izpētes testus, lai parādītu izglītības un karjeras ceļa virzienu un Tu varētu izdarīt pārdomātākus lēmumus.