Tālākizglītība

https://visasiespejas.lv

Skolu saraksts pa novadiem skolas.lv/skolu saraksts

Profesionālās skolas un vidusskola Izglitibas programmas/Profesionalas

Koledžas Izglitibas programmas/koledzas

Lai jauniešus rosinātu domāt par savu profesionālo nākotni laicīgi, nesen tapis sešu karjeras testu komplekts, kas nu atrodams un izpildāms portālā www.prakse.lv prakse.lv/career-tests

Karjeras tests dreamfoundation.eu/lv

Nodarbinātības valsts aģentūras testi jauniešiem nva.gov.lv/karjera/

http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304&mid=297&pt=1

NVA mājas lapā ir atrodama informācija par karjeras veidošanas jautājumiem, pašizpētes testi, profesiju apraksti (atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes.

NIID.LV Tev piedāvā 6 dažādus sevis izpētes testus, lai parādītu izglītības un karjeras ceļa virzienu un Tu varētu izdarīt pārdomātākus lēmumus.

YouRock  http://yourock.jobs/lv

Speciāli jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir izveidota daudzvalodu tīklošanas platforma YouRock, kas palīdz izzināt un parādīt savas darba prasmes, lai piesaistītu darba devēju uzmanību.

Nacionālā izglītības iespēju datubāze – NIID http://www.niid.lv/

NIID ir apkopotas Latvijas izglītības iestāžu piedāvātās izglītības iespējas – informācija par visu izglītības līmeņu mācību programmām, kursiem, izglītības iestāžu organizētajām atvērto durvju dienām. Šajā vietnē pastāv iespēja uzdot jautājumu e-konsultantam, kas sniedz izsmeļošas atbildes par visu, kas Tevi interesē saistībā ar izglītību un mācībām.

NIID saturs sevī iekļauj arī:

 • aktuālo izglītības informāciju
 • karjeras izvēles testus
 • informāciju par izglītības sistēmu Latvijā
 • infografikas karjeras plānošanai

Profesiju pasaule   http://www.profesijupasaule.lv/lv/news

Aicinām Tevi pastaigā pa virtuālo Profesiju pasauli! Iepazīsties ar uzņēmumiem un tajos strādājošo cilvēku darba aprakstiem. Lasi intervijas ar profesiju pārstāvjiem un uzzini, kur mācīties, lai apgūtu kādu no šīm profesijām. Tavu pastaigu bagātinās attēlu galerijas.

Profesiju pasaulē apskatāmas 28 mājas ar 163 dažādu profesiju, kā arī mājas “Kļūsti uzņēmējs” un “Izpēti profesiju pats.

Eiropas valstu EUROGUIDANCE Latvija   http://www.euroguidance.eu/

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala (informācija latviešu valodā)

Jaunatnes lietas  http://jaunatneslietas.lv

Jauniešu iespēju portālā jaunatneslietas.lv apkopota informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas virzieniem, projektiem, kā arī pieejama jaunatnes organizāciju un jaunatnes lietu koordinatoru kontaktinformācija, nodrošināta iespēja izteikt savu viedokli vai priekšlikumus jaunatnes politikas veidotājiem.

 • LU Karjeras centrs -darba, prakses meklēšanas portāls LU studentiem

http://www.karjera.lu.lv/

 • RTU Karjeras centrs

http://karjera.rtu.lv/

Projekti – izglītojoša filma „Zaļais pipars 1”, „Zaļais pipars 2”, „Zaļais pipars 3”

Lasāmviela – noderīgi materiāli, noderīgas saites

 • RSU Karjeras centrs

http://www.rsu.lv/

 • Pakalpojumi – Karjeras centrs

http://parkarjeru.ucoz.com/

Jāņa Pāvulēna – ilggadēja NVA individuālo un grupu konsultāciju vadītāja tīmekļa vietne; prezentācijas, uzdevumi, lasāmviela

 • Darba un prakses iespējas

http://www.riseba.lv/

Personības un karjeras attīstības kurss START STRONG 11 videolekcijas latviešu un krievu valodāsFormas sākums

 • RTU izglītojoša filma «Zaļais pipars»

https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI

https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU

https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4

https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

 • Latvijas profesiju klasifikators

www.lm.gov.lv/text/80

 • Nozaru kvalifikācijas sistēmas

www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-kvalifikaciju-sistema

 • Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm

www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150615_full.pdf

 • Nenopietni nopietna spēle

www.profesijulaikotajs.lv

 • Karjeras ziņojumu dēļi sociālajos tīklos

www.facebook.com/karjerasnedela

www.draugiem.lv/VIAA

Izglītība ES/EEZ valstīs Eiropas Komisijas mācību iespēju portālā

http://ec.europa.eu/ploteus/

Reklāma, bet ērta meklēšana:

www.bachelorsportal.eu/

www.mastersportal.eu

www.phdportal.eu

NVO Dreamfoundation

https://dreamfoundation.eu

Izstāde “Starptautiskās Izglītības Dienas”

http://www.balticcouncil.org/lv/izstades-un-seminari/lielaka-specializeta-izstade-b

Izglītība ārpus ES

JAUNS VIDEO KANĀLS PAR KARJERAS VEIDOŠANU

https://www.youtube.com/channel/UCQWZKfu8v5P77wj91QMUGZw

Kanālā ir pieejami šādi video materiāli:

–          Darba meklēšanas ABC (latviešu un krievu valodās) – video par to, kā veiksmīgi atrast savu pirmo darbu, kā izveidot CV un motivācijas vēstuli, kā sagatavoties darba intervijai, kā to veiksmīgi novadīt, kā uzsākt darba gaitas un doties uz saviem mērķiem.

–          Karjeras skola – video, kuros aplūkojām dažādus veiksmīgas karjeras izveides instrumentus. Šeit atradīsi dažādas metodes, tehnikas un vingrinājumus, kas palīdzēs izveidot veiksmīgu karjeru darot savu sirdslietu.

–          Profiņu padoms jaunajiem – sabiedrībā populāru cilvēku, dažādu nozaru profesionāļu ieteikumi par to, kā viņi dara savu sirdslietu, kā veido veiksmīgu karjeru un seko saviem sapņiem.

Karjeras izglītības uzdevumi:

 1. Palīdzēt skolēniem pilnveidot sevi:
 • izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses,
 • izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu karjeru,
 • attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, piemēram, pašapziņa, pašpaļāvība, spēja “sevi pasniegt” , prasme prezentēt savu veikumu, mērķu izvirzīšana un darbības plānošana mācību un personīgajā dzīvē,
 • analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, vērtības, mērķus, personīgās īpašības, sasniegumus.
 1. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas:
 • izprast izmaiņas sabiedrībā un kā tās ietekmē karjeru attīstību,
 • izpētīt dažādas karjeras un iespējas to veidošanai,
 • izpētīt un izvērtēt darba tirgu, nodarbinātības un profesiju, izglītības un apmācības iespēju attīstības tendences,
 • salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar tiem sasniegumiem un īpašībām, kas ir nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai/mācībām/studijām,
 • piedalīties darba izmēģinājumos,
 • uzzināt, kur un kā iegūt vajadzīgo informāciju, resursus un palīdzību,
 • gatavoties pārejai no mācībām uz darba dzīvi vai uz tālākām mācībām/citu darbu,
 • izpētīt un pārdomāt savas personīgās un sabiedrības vērtības, uzzināt, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas prasmes un personīgās īpašības palīdz noturēties darba tirgū.
 1. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru:
 • apgūt karjeras vadības prasmes,
 • noteikt savas attīstības vajadzības,
 • pilnveidot savas zināšanas un prasmes,
 • apzināties informācijas ieguves un konsultēšanas iespējas,
 • veidot savu personīgās karjeras plānu,
 • attīstīt pieņemto personīgo lēmumu plānu īstenošanas prasmes,
 • veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību.

Karjeras izglītības materiāli:

Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartos

MANS BĒRNS IZVĒLAS KARJERU