Latviešu valoda

Tiešsaistes rīki latviešu valodas apguvei

Māci un mācies latviešu valodu valoda.lv

Spēles latviešu valodas apguvei pirmsskolā un 1.klasē valoda.lv/speles

Dažādu latviešu autoru lugu apraksti un teksti – wordpress.com

E-apmācība sākumskolai (burti, skaņas, vārdu daļas, vārdu mācība un nozīme, teikums un teksts) valoda.lv/Papildus_Materiali

Interaktīvs mācību līdzeklis 1. – 4. klasei MĀCĪSIMIES KOPĀ  method.gauja.org/

FILMAS

„Nāves ēnā” pēc R.Blaumaņa noveles „Nāves ēnā” motīviem

„Sprīdītis” pēc A.Brigaderes pasaku lugas „Sprīdītis” motīviem

„Maija un Paija” pēc A.Brigaderes pasaku lugas „Maija un Paija” motīviem

„Cilvēka bērns” pēc J.Klīdzēja romāna „Cilvēka bērns” motīviem

Multiplikācijas filmas:

„Laimes Lācis”  pēc A.Upīša stāsta „Sūnu Ciema zēni” motīviem

„Uz pasaka”  pēc I.Ziedoņa pasakas „Uz pasaka” motīviem

„Zelta sietiņš”  pēc Raiņa dzejas motīviem

„Tālavas taurētājs”  pēc R.Blaumaņa balādes „Tālavas taurētājs” motīviem