Klases stunda

Dažādas labas idejas  – www.pinterest.com

KLASES STUNDU PROGRAMMAS PARAUGS

KARJERAS IZGLĪTĪBA

Ieteikumi karjeras izvēles jautājumu integrēšanai klases stundās

VARDARBĪBA. MOBINGS

 • Filma “Joka pēc” ( 0:10:41)

viss tikai joka pēc…  pēc valsts policijas lūguma uzņemta īsfilma par dzīvi skolā.

http://www.youtube.com/watch?v=ObzOJXmDgzc

 • Filma “Klase” ( 1 h 37 min)

http://www.youtube.com/watch?v=bxQ8PrzH_3Q

 • Mājas lapa, kurā sākumskolas skolēniem spēles, video par mobinga, drošības jautājumiem. Dažāda informācija arī vecākiem un pedagogiem.

http://www.dzimba.lv/

VESELĪBA

 •  Mācību filma: kontracepcija (0:18:29) – meitenēm

http://www.youtube.com/watch?v=kPvOb63WVzg

 • Uztura mācība (1:05:17) – vidusskolai

http://www.youtube.com/watch?v=pjYrLqvRKi4

DROŠĪBA

Mācību spēle „Īsi stāsti drošai dienai” (1.-12.kl.)

http://jauniesuspele.outloud.lv/

Napo vietnē atrodamas 17 filmas un sešu mācību stundu plāni pedagogiem par veselību un drošību. (1.-12.kl.)

http://www.napofilm.net/lv

Tiešsaistes materiāls “Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt”

VISC ir izstrādājis jaunu interaktīvu materiālu – 10 tiešsaistes atvērumus jeb spēles, kas paredzēti 4 līdz 11 gadus veciem bērniem izpratnes veicināšanai par veselībai un drošībai atbildīgu rīcību ikdienas situācijās.

Darba lapas 

http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html

Spēle (1.-5.kl.) “Vesels un drošs”

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross/index.html

Latvenergo mājas lapa

http://www.latvenergo.lv/lat/korporativa_sociala_atbildiba/bernu_un_skolenu_elektrodrosiba/lai_dzivo_berni

–       Filmas “Lai dzīvo bērni!” visas 7 daļas

–       Datorspēles par elektrību

–       Muzikālās pasakas

–       Grāmata ”Zini elektrību!”

–       Muzikālais klips “Elektrība ir īsta!”

www.zibo.lv

 CSDD velo drošības filma “Rullē droši!” (0:27:04)

http://www.youtube.com/watch?v=xcgtFOZD3Zs

Bīstamā Robeža: 1.daļa “Pavasara Ķibeles” (0:15:12)

Filmas bērniem par ugunsdrošības un vispārējās drošības jautājumiem

http://www.youtube.com/watch?v=oX7wi0n5A54

 • Bīstamā robeža: 2.daļa “Pamestā peldvieta” (0:14:12)

http://www.youtube.com/watch?v=sDvh5N1KTv4

 • Bīstamā robeža: 3.daļa “Ugunsgrēks”(0:14:43)

http://www.youtube.com/watch?v=BTOIBZPpexM

 • Bīstamā robeža: 4.daļa “Ziemassvētku salūts” (0:19:43)

http://www.youtube.com/watch?v=QlUWhuXbEag

 • Grāmata “Gāzēna stāsts par dabasgāzi”

http://www.lg.lv/uploads/filedir/File/Informativie_materiali/Gazena_stasts_par_dabasgazi.pdf

 • Mācību filmiņa „Lieli ceļi, mazi ceļi, droši ceļi” sākumskolai ( 0:10:30)   (arī grāmata 1.-2.kl.)

http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/veloexperts/macibu_filmina/?gal=587

http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/veloexperts/

 • (16+) Aicinājums VISIEM motociklistiem! Noskatieties, apdomājieties, esiet uzmanīgi! ( 0:07:12)

Yeee klāt pavasaris, jaunā moču sezona..:))) bet…. pirms izbrauciet ielās ķert adrenalīnu, zemu lidot, noskatieties šo, varbūt kādam liks aizdomāties, varbūt kādam tas izglābs dzīvību, varbūt Tev!

http://www.youtube.com/watch?v=gsZv0Yjvo_4

 • Latvijas Dzelzceļa informatīvās kampaņas video:

LDz: Uzmanību! Vilciens nāk! (51 sek)

http://www.youtube.com/watch?v=Ih1J6GftJtE

LDz: Nešķērso pārbrauktuvi pie sarkanā signāla! nr.1

http://www.youtube.com/watch?v=PqTR3nn6REw (1 min)

LDz: Nešķērso pārbrauktuvi pie sarkanā signāla! nr.2 (1 min)

http://www.youtube.com/watch?v=8g0DIMSdSCQ

LDz: Tev nebūs zagt! (54 sek)

http://www.youtube.com/watch?v=Qm493OIYCtI

LDz: Cieni un saudzē dzelzceļa transportu! (51 sek)

http://www.youtube.com/watch?v=jU_Ze_EK4d8

Dzelzceļa uzziņas 1181 nr.2 (51 sek)

http://www.youtube.com/watch?v=ABNc8mtmA1A

Dzelzceļa uzziņas 1181 nr.6 (51 sek)

http://www.youtube.com/watch?v=T-hbyxgypKo

LDz: Šķērsojiet dzelzceļu tam paredzētās vietās! nr.1 (51 sek)

http://www.youtube.com/watch?v=WwuFRBzzKgY

LDz: Šķērsojiet dzelzceļu tam paredzētās vietās! nr.2 (51 sek)

http://www.youtube.com/watch?v=X-SYRQ59O7M

LDz: Staigāt pa sliežu ceļiem aizliegts! (54 sek)

http://www.youtube.com/watch?v=vWW6GrrQOZw

Braucot ar vilcienu, neliecieties ārā pa logu! (51 sek)

http://www.youtube.com/watch?v=hDT_88rDD9U

Latvijas dzelzceļš drošības stundas #1 (51 sek)

http://www.youtube.com/watch?v=3OemiaVHzTk

Latvijas dzelzceļš drošības stundas #2 (51 sek)

http://www.youtube.com/watch?v=98PAJjc-17M

 • Filmas, mācību materiāli par veselību, drošību 1.-4.kl. (17 filmas):

www.napafilm.net

ATKARĪBAS

“Piekritu – Iekritu” – animācijas filma par atkarībām

Filmā attēlotas pusaudžu dzīves aktualitātes un riski, kas var novest pie atkarību
izraisošu vielu lietošanas, kā arī atspoguļota saikne ar narkotiku lietošanas sekām –
inficēšanās ar HIV un narkotiku pārdozēšanu.

1. daļa (0:09:22)

http://www.youtube.com/watch?v=_Yr2WbaRFRs

2.daļa (0:09:32)

http://www.youtube.com/watch?v=7eyoYWBJtR0

 •  NE ATKARĪBA – dokumentālā īsfilma (0:08:12)

Īsfilma ir stāsts jauniešiem par jauniešiem, aicinot domāt līdz un saprast, ka tā ir katra paša izvēle kā dzīvot un pavadīt savu brīvo laiku.
Filmas mērķis ir parādīt, ka narkotikas nav ekstrēmo sporta veidu sastāvdaļa, bet gan kopēja sabiedrības problēma.

http://www.youtube.com/watch?v=lkQmXvTAs-A

·       Mācību filma: smēķēšana un atkarības (0:32:40) – vidusskolai

http://www.youtube.com/watch?v=0hPzM47Pskc

 • “Apturēt Šūpoles” – vidusskolai

Filma veltīta līdzatkaribas problēmām. Ģimenes, kurās kāds no ta locekļiem ir atkarīgs no narkotikām, alkohola, azarstpēlēm vai datorspēlēm, ka arī cieš no citam atkarībām, atradīs šajā filmā skaidrojumu par to, kas ir līdzatkarība, ka arī informāciju par to, kā labāk palīdzēt atkarīgajam.

–       1.daļa (0:08:08)

http://www.youtube.com/watch?v=_5KLREzxmes

–       2.daļa (0:08:19)

http://www.youtube.com/watch?v=gH7M3HYmK6M

–       3.daļa (0:09:34)

http://www.youtube.com/watch?v=oifOMM5P3ec

 

UZVEDĪBA

 • Multfilma “Si Si Dra” (0:09:20)

http://www.youtube.com/watch?v=LnwmtRyhufs

 • Multfilma “Gribulītis “ ( 10 min)

http://www.youtube.com/watch?v=Hq07P8uM_hk

DROŠĪBA INTERNETĀ. DATORATKARĪBA

 • Ir izveidotas četras īsfilmas par drošu uzvedību internetā bērniem un jauniešiem. Īsfilmās attēlotas tipiskākās riskantas uzvedības situācijas internetā bērniem un jauniešiem: draudzība internetā, huligānisms internetā, vīrusi un personīgo datu aizsardzība.

ets.lv/html/etusivu.htm

 • Pagrieziens – īsfilma ( 0:13:42) 1.-6.kl. skolēniem

Stāsts ir par gudro Santu, kas pēc kārtējā desmitnieka saņemšanas uzķeras uz nesekmīgās Amandas āķa un krīt datorspēļu vilinājumā. Vai Santa būs spēcīgāka par atkarību un atgūs draudzenes, vai uzvarēs dators?

http://www.youtube.com/watch?v=16Ki_ft6yys

 • Drošāka interneta diena 2013( 0:00:33)

Drošāka interneta dienas 2013 kampaņas klips “Cieni sevi un citus internetā”

http://www.youtube.com/watch?v=s4_pZwPBxos

KARJERA

 • Profesiju apraksti un citi materiāli

http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&;lastmenu=409&career_style=

http://www.profesijupasaule.lv/lv/news

 • Filma par karjeras veidošanu “Zaļais Pipars”( 0:27:05)

http://vimeo.com/23303460

 • Filma «Zaļais pipars» 2 ( 0:24:16)

http://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU

VIDE

 • Latvijas zaļās jostas mājas lapa, kurā dažādi materiāli, filmiņas par vides izglītību dažādiem vecumiem:

Bērnu grāmata , darba burtnīca “Draudzēsimies” 1.- 4. klašu skolēniem.

(Grāmata „Draudzēsimies” ir veidota izmantojot bērniem uztveramus tēlus – Ezīti un zēnu – kuri saprotamā un interesantā valodā skaidro cilvēka un dabas mijiedarbību, iemeslus, kāpēc atkritumi ir jāšķiro un kā tas ir jādara, tādējādi veidojot sabiedrības jaunākajiem pārstāvjiem vides apziņu un audzinot tos kļūt par saudzīgiem dabas apsaimniekotājiem.)

–       “Trakas lietas…par vidi”

(Izglītojoši informatīvās kampaņas „Trakas lietas…” ietvaros ir izveidoti pieci plakāti par dažādām vides aizsardzības tēmām. Papildus katram no plakātiem esam izveidojuši brošūras, kas ir lielisks palīgs skolotājiem, lai runātu ar bērniem par šīm tēmām. Brošūrās ir apkopota aktuālā informācija par konkrēto vides problēmu un iespējamiem risinājumiem; iekļautas faktu lapas, kuras var izmantot arī kā izdales materiālus skolēniem, kā arī aprakstītas dažas idejas un uzdevumi, ar kuru palīdzību bērni un jaunieši spētu dziļāk izprast ar vides problēmas un to risināšanas iespējas.)

–       Mācību grāmata „Cilvēks – Atkritumi – Vide”

(Ilgtspējīga attīstība , Ekoloģiskā pēda, ” Siltumnīcas efekts”, Atkritumi, Atkritumu iedalījums, Speciālie atkritumi, Bīstamie atkritumi, Inertie atkritumi, Iepakojums, Situācija Latvijā, Atkritumu apsaimniekošana, Speciālie konteineri, Atkritumu daudzuma samazināšana, Papīrs, Stikls, Metāls, Plastmasa, Kompostēšana, Sadedzināšana, Skaidu granulas, NOP, Atkritumu apglabāšana, Līdzdalība.)

–       Filmiņa “Dāvana” (6 min)

(Multiplikācijas filma „Dāvana” ir domāta pašiem mazākajiem. Tā vienkārši, bez valodas palīdzības, parāda, ka ikviens no mums var rūpēties par apkārtējo vidi un kopīgi ar filmiņas galveno varoni Ezīti iemācīties, ka konfekšpapīriņu labāk izmest tam paredzētā vietā, nevis kur pagadās.)

–       Filmiņa “Saruna” (3 min)

(Multiplikācijas filmā „Saruna” galvenie varoņi Ezīši noskaidro, ka liela daļa atkritumu ir otrreiz izmantojami, ka tos šķirojot un otrreiz pārstrādājot mēs taupām dabas resursus. Filmiņā, bērniem viegli uztveramā un interesantā veidā, ir izskaidrots kā iepakojums iegūst „otro dzīvi”.)

–       Filma “Bateriju ceļš”

(Filmā „Bateriju ceļš” 15 minūtēs tiek sniegts ieskats bateriju dzīves ciklā, skaidrota bateriju uzbūve un kaitīgā ietekme uz vidi, izskaidrots, ko darīt ar izlietotām baterijām, un sniegti noderīgi ieteikumi vides pasargāšanai no potenciāliem izlietoto bateriju piesārņojuma draudiem.)

–       Filma “Elektroiekārtu ceļš” (0:12:39)

(Izglītojoša īsfilma „Elektroiekārtu ceļš” ir izzinošs materiāls par elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes ciklu, kas raisa pārdomas un uzskatāmi demonstrē ieguvumus no atbildīgas elektroiekārtu atkritumu apsaimniekošanas. Filmas autori aicina ikvienu iedzīvotāju uz videi draudzīgu rīcību un mudina pārliecināties, ka viņu nolietotās elektroiekārtas tiek nogādātas otrreizējai pārstrādei, nekaitējot videi un taupot resursus.

Īsfilmas galvenā mērķauditorija ir vidusskolu un pamatskolu audzēkņi. „Elektroiekārtu ceļš” ir izstrādāta gan patstāvīgai elektroierīču pārstrādes procesa un nozīmes izpratnei, gan kā lielisks palīglīdzeklis vides priekšmetu apguvei skolēniem. Materiāls ir papildināts ar uzdevumiem, kas atvieglo tā pielietojumu vides izziņas nodarbībās.)

http://www.lzj.lv/lat/vides_izglitibas_materiali/

DAŽĀDI

 • Valsts policijas mājas lapa jauniešiem, kurā informācija par atkarībām, drošības jautājumie, karjeru, pirmo palīdzību, rīcību dažādās situācijās u.tml.

http://www.sargi-sevi.lv/

 • Mājas lapā dažādu audzināšanas stundu apraksti, Karjeras ceļvedis 9.,12.kl.skolēniem.

http://www.uzdevumi.lv/vs/metodiskie-materiali/

 • Bērnu tiesību aizsardzības mājas lapa, kurā arī metodiskie materiāli:

http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/

–     Palīgs pedagogiem

–     Pozitīvas disciplinēšanas metodes

–     Par bērniem drošāku internetu

–     Metodiskie ieteikumi darbā ar bērniem

http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/ – klases audzinātāju stundu paraugi u.c.

http://www.bti.gov.lv/lat/informativie_materiali/videoklipi/ – videoklipi par drošību internetā, uzticības tālruni

 

 

VECĀKIEM

 • Multfilma – Kā uzaudzināt bērnu bez pēriena? (0:03:58)- sākumskolas vecākiem, CentrsDardedze

http://www.youtube.com/watch?v=8CJwpGLfPz8