Mācībām

Jēgpilnas mācības – tā ir sadarbība starp skolotāju un skolēnu…

Mūsu skola IR PIESLĒGTA digitālajam zinību resursam letonika.lv.
LAI VARĒTU IZMANTOT VISUS RESURSUS, ATVEROT WWW.LETONIKA.LV [1],
JĀIELOGOJAS TAJĀ ar savu E-klase pieeju ŠEIT:
http://www.letonika.lv/Login.aspx [2]
Skolotājiem ar savu, skolēniem – ar savu (nederēs vecāku pieejas).


Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.


Pilnveidotais pamatizglītības standarts, kas nosaka, ko un kā mācīsies bērni skolā no 1. līdz 9.klasei, šā gada 27. novembrī apstiprināts LR Ministru kabinetā. Tas ir otrais saistošais vispārējās izglītības dokuments, kas nostiprina pārmaiņas mācību saturā un pieejā vispārējā izglītībā pēctecīgi visos līmeņos un pēc kura pamatskolas skolotāji sāks strādāt no 2020. gada septembra. Iepriekš valdība apstiprināja pirmsskolas vadlīnijas, kas stāsies spēkā nākamajā mācību gadā.


uzdevumiLV
Uzdevumi.lv

informacija-uzdevumi_lv-eksameni

Tiešsaistes rīki skolotājiem

Skolēnu zināšanu testveida pārbaude tiešsaistē– http://socrative.com/

Dažādi tiešsaistes rīki mācību stundu bagātināšanai un izklaidei – http://neave.com/

Video pamācību veidošana– http://screencast-o-matic.com

Multimediju rīki (audio, video failu griešana, konvertēšana, apstrāde, balss un video ierakstīšana)- http://123apps.com/

Testu veidošanas rīki intedrnetā:

Exam Builder – Ļauj veidot online testus, reģistrējot tiem savus skolēnus, tādējādi, ļaujot tos vērtēt, veidot atskaites par rezultātiem u.c. iespējas. Sīkāk ar iespējām var iepazīties šeit.

Quiz Center – Līdzīga satura resurs, kas ļauj veidot un publizēt testus un uzdevumus. Sākotnēji gan skolotājam ir jāveic reģistrācija.

Easy Test Maker

Charles Kelly’s Online Quiz Generator – dažāda veida un tipu testu veidošana

Samērā jauns Testu un uzdevumu veidošanas resurss http://examprofessor.com/

www. classmaker.com –  viens no labākajiem testu veidošanas rīkiem.

http://fs-it.blogspot.com/2010/01/tiessaistes-testu-servisi.htmlFrīdis Sarcevičs (Auce) iesaka tiešsaistes testu servisus un DAUDZ citas noderīgas lietas

Citus rīkus varam apskatīt šajā Sarakstā