Mācībām

Jēgpilnas mācības – tā ir sadarbība starp skolotāju un skolēnu…

uzdevumiLV
Uzdevumi.lv

Tiešsaistes rīki skolotājiem

Skolēnu zināšanu testveida pārbaude tiešsaistē– http://socrative.com/

Dažādi tiešsaistes rīki mācību stundu bagātināšanai un izklaidei – http://neave.com/

Video pamācību veidošana– http://screencast-o-matic.com

Multimediju rīki (audio, video failu griešana, konvertēšana, apstrāde, balss un video ierakstīšana)- http://123apps.com/

Testu veidošanas rīki intedrnetā:

Exam Builder – Ļauj veidot online testus, reģistrējot tiem savus skolēnus, tādējādi, ļaujot tos vērtēt, veidot atskaites par rezultātiem u.c. iespējas. Sīkāk ar iespējām var iepazīties šeit.

Quiz Center – Līdzīga satura resurs, kas ļauj veidot un publizēt testus un uzdevumus. Sākotnēji gan skolotājam ir jāveic reģistrācija.

Easy Test Maker

Charles Kelly’s Online Quiz Generator – dažāda veida un tipu testu veidošana

Samērā jauns Testu un uzdevumu veidošanas resurss http://examprofessor.com/

www. classmaker.com –  viens no labākajiem testu veidošanas rīkiem.

http://fs-it.blogspot.com/2010/01/tiessaistes-testu-servisi.htmlFrīdis Sarcevičs (Auce) iesaka tiešsaistes testu servisus un DAUDZ citas noderīgas lietas

Citus rīkus varam apskatīt šajā Sarakstā