Valsts pārbaudes darbi

 2017./2018. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki.

Līdzīgi kā iepriekš, diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem paredzēti februārī un martā,

valsts pārbaudījumi 9.  klases skolēniem notiks maijā un jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

  1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa – 22. februārī;
  2. matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 28. februārī.

 Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

Diagnosticējošie darbi notiek:

1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;

2. matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 27. februārī;

3. dabaszinībās (rakstiski) – 2018. gada 6. martā.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi 9. klasei

Eksāmeni notiek:

  1.  latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2018. gada 23. maijā,
    mutvārdu daļa – 23. un 24. maijā
    ;
  2. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2018. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 29. un 30. maijā;
  3. matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 5. jūnijā;
  4.  Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2018. gada 12. jūnijā.

 

Iepriekšējo mācību gadu valsts pārbaudes darbu SATURS

VPD norises grafiks un komisijas Bērzaunes skolā 2018. gadā –(būs pēc rudens brīvdienām)