Valsts pārbaudes darbi

2018./2019. mācību gada Valsts pārbaudes darbu norises laiki

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;

matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 27. februārī.

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;

matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 26. februārī;

dabaszinībās (rakstiski) – 2019. gada 7. martā.

Valsts pārbaudes darbi, pabeidzot 9. klasi

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2019. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā;

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2019. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 29. un 30. maijā;

matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 4. jūnijā;

Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2019. gada 11. jūnijā.

 

Iepriekšējo mācību gadu valsts pārbaudes darbu SATURS

VPD norises grafiks un komisiju sastāvs 2019. gadā