Izmaiņas

Otrdien, 21. novembrī

Nr

1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase 6. klase 7. klase 8. klase

9. klase

1 Sports Latv. val. Latv. val. Latv. val. Matemātika Latv. val. Matemātika Krievu val. Matemātika
2 Sports Latv. val. Latv. val. Matemātika Latv. val. Krievu val. Matemātika Bioloģija Pas.vēsture
3 Matemātika Sports Sports Mājturība Literatūra Informātika Soc.zin. Mājt./ Mājt. Bioloģija
4 Latv. val. Sports Sports Literatūra Viz.m. Matemātika Krievu val. Mājt./ Mājt. Literatūra
5     Angļu val. Sports Sports Mājt./ Mājt. Bioloģija Matemātika Latv. val.
6       Sports Sports Mājt./ Mājt. Klases st. Matemātika Angļu val.
7           Latv.vēsture Latv. val. Mājt./ Mājt.
8                 Mājt./ Mājt.