Stundu saraksts

2023. /2024. m.g.

Pagarinātais mācību gads (no 03.06.2024. – 14.06.2024.)

Rīkojums Nr.1-23/8/2024  24.05.2024.
Konsultāciju grafiks 1.06.2024. – 14.06.2024.
Nr 1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase
8:15-8:55 PIRMDIEN, 3. jūnijā 1 Latv. val. Angļu val. Latv. val. Latv. v. Matemātika
9:05-9:45 2 Matemātika Latv. val. Angļu val. Latv. v. Matemātika Soc. zin.
9:55-10:35 3 Angļu val. Latv. val. Latv. val. Matemātika Krievu val. Latv. val.
10:45-11:25 4 Latv. val. Matemātika Matemātika Krievu val. Krievu val.
11:35-12:15 5 Matemātika Krievu val.
12:25-13:05 6
7
8:15-8:55 OTRDIEN, 4. jūnijā 1 Latv. val. Sports/v. Latv. v. Matemātika Angļu v. Krievu val.
9:05-9:45 2 Matemātika Latv. val. Latv. v. Matemātika Krievu val. Angļu val. Matemātika
9:55-10:35 3 Latv. val. Latv. val. Matemātika Krievu val. Matemātika Angļu v.
10:45-11:25 4 Matemātika Datorika
11:35-12:15 5
12:25-13:05 6
7
8
8:15-8:55 TREŠDIEN, 5. jūnijā 1 Angļu val. Matemātika Latv. v. Matemātika Angļu v. Matemātika
9:05-9:45 2 Latv. val. Angļu val. Matemātika Matemātika Angļu val. Matemātika
9:55-10:35 3 Latv. val. Latv. val. Angļu val. Datorika Literatūra Matemātika
10:45-11:25 4 Matemātika Latv. val. Latv. val. Matemātika
11:35-12:15 5
12:25-13:05 6
7
8
8:15-8:55 CETURTDIEN, 6. jūnijā 1 Latv. val. Latv. val. Angļu val. Latv. v. Matemātika
9:05-9:45 2 Matemātika Latv. val. Latv. v. Latv. v. Matemātika
9:55-10:35 3 Angļu val. Matemātika Matemātika Literatūra Krievu val. Matemātika
10:45-11:25 4 Matemātika Latv. v. Literatūra Krievu val.
11:35-12:15 5 Krievu val. Krievu val.
12:25-13:05 6
7
8
8:15-8:55 PIEKTDIEN, 7. jūnijā 1 Latv. val. Angļu val. Matemātika Latv. v. Angļu v.
9:05-9:45 2 Matemātika Sports/v. Angļu val. Matemātika Latv. v. Matemātika
9:55-10:35 3 Matemātika Sports/v. Angļu val. Krievu val. Matemātika
10:45-11:25 4
11:35-12:15 5
12:25-13:05 6
7
8
8:15-8:55 PIRMDIEN, 10. jūnijā 1 Latv. val. Angļu val. Latv. val. Matemātika Krievu val. Matemātika
9:05-9:45 2 Matemātika Latv. val. Latv. val. Angļu val. Matemātika Krievu val. Matemātika
9:55-10:35 3 Angļu val. Latv. val. Matemātika Krievu val. Latv. v. Krievu val. Matemātika
10:45-11:25 4 Matemātika Datorika Latv. v. Krievu val. Matemātika
11:35-12:15 5 Matemātika Krievu val.
12:25-13:05 6
7
8:15-8:55 OTRDIEN, 11. jūnijā 1 Latv. val. Latv. val. Angļu val. Latv. v. Matemātika Angļu v. Matemātika
9:05-9:45 2 Matemātika Sports/v. Latv. val. Matemātika Matemātika Angļu val. Matemātika
9:55-10:35 3 Latv. val. Sports/v. Latv. val. Matemātika Krievu val. Literatūra Angļu v.
10:45-11:25 4 Matemātika Matemātika Datorika Literatūra Bioloģija
11:35-12:15 5 Latv. val.
12:25-13:05 6
7
8
8:15-8:55 TREŠDIEN, 12. jūnijā 1 Latv. val. Latv. val. Latv. v. Latv. v. Angļu v. Latv. val.
Soc. zin.
Matemātika
9:05-9:45 2 Matemātika Latv. val. Matemātika Latv. v. Angļu val. Matemātika Krievu val.
9:55-10:35 3 Angļu val. Matemātika Literatūra Literatūra Angļu v.
10:45-11:25 4 Matemātika Literatūra Literatūra Matemātika
11:35-12:15 5
12:25-13:05 6
7
8
8:15-8:55 CETURTDIEN, 13. jūnijā 1 Matemātika PD Latv. val. PD Latv. val. PD Matemātika PD Matemātika PD Krievu val. PD Soc. zin. PD Matemātika PD
9:05-9:45 2 Latv. val. Sports/v. – PD Latv. v.PD Latv. v. PD Latv. val.
9:55-10:35 3 Latv. val. Latv. val. – PD Angļu val. PD Literatūra PD Soc. zin. PD
10:45-11:25 4 Matemātika – PD
11:35-12:15 5
12:25-13:05 6
7
8
8:15-8:55 PIEKTDIEN, 14. jūnijā 1 Latv. val. PD Angļu val. PD Krievu val. PD Angļu v. PD Angļu val.PD Angļu v.
9:05-9:45 2 Matemātika PD Datorika Datorika – PD
9:55-10:35 3 Angļu val. PD Krievu val. PD
10:45-11:25 4 Latv. val./ lit. PD
11:35-12:15 5 Krievu val. – PD
12:25-13:05 6
7
8

Konsultāciju saraksts ŠEIT>>