Mācību literatūra

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksts 2016./2017. mācību gadam

1.klase

Ingrīda Vilkārse, Ieva Čerpinska. Mūzika 1.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000

Valtasa I. Matemātika 1.klasei. I daļa. – Rīga: Pētergailis

Valtas I. Darbi matemātikā 1.klasei. – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Uzdevumi matemātisko spēju attīstībai 1.klasei.

Valtasa I. Matemātika 1.klasei. Darba burtnīca I daļa.

Valtasa I. Matemātika 1.klasei. Darba burtnīca II daļa.

Valtasa I. Matemātika 1.klasei. Darba burtnīca III daļa.

Valtasa I. Matemātika 1.klasei. Darba burtnīca IV daļa.

Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte Vilciņa. Dabaszinības 1.klasei. – Lielvārde: Lielvārds, 2004

Ārija Ptičkina. Zīle. Ābecīte 1.klasei. – Zvaigzne ABC, 2003

Gita Andersone, Daina Ērgle, Māra Filatova, Vita Golubova, Iveta Ikale. Mazā zīle. Latviešu valoda 1.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005

Gita Andersone, Daina Ērgle, Māra Filatova, Vita Golubova, Iveta Ikale. Zīle. Latviešu valoda 1.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005

Gita Andersone. Sociālās zinības 1.klasei I. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005

Gita Andersone. Sociālās zinības 1.klasei II. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005

Ianuzzi S. First Friends 1. – Oxford University Press

2.klase

Aīda Stabulniece. Mūzika 2.klasei. –Rīga: Zvaigzne ABC, 1996

Valtasa I. Testi matemātikā 2.klasei. – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Matemātika 2.klasei. – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Matemātika 2.klasei. Darba burtnīca. I daļa – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Matemātika 2.klasei. Darba burtnīca. II daļa – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Matemātika 2.klasei. Darba burtnīca. III daļa. – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Matemātika 2.klasei. Darba burtnīca IV daļa. – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Matemātika 2.klasei. Kontroldarbi. – Rīga: Pētergailis

Valtasa i. Darbi matemātikā 2.klasei – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Uzdevumi matemātisko spēju attīstībai 2.klasei. – Rīga: Pētergailis

Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte Vilciņa. Dabaszinības 2.klasei. – Lielvārde: Lielvārds, 2008

Ārija Ptičkina. Zīle 2.klasei. I daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008

Ārija Ptičkina. Zīle 2.klasei. II daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008

Gita Andersone. Sociālās zinības 2.klasei., 1.burtnīca – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005

Gita Andersone. Sociālās zinības 2.klasei., 2.burtnīca – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005

Ianuzzi S. First Friends 2. – Oxford University Press

3.klase

Aīda Stabulniece, Ēvalds Siliņš. Mūzika 3.klasei. –Rīga: Zvaigzne ABC, 1996

Daina Ērgle, Māra Filatova, Vita Golubova, Iveta Ikale. Zīle 3.klasei. I daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006

Daina Ērgle, Māra Filatova, Vita Golubova, Iveta Ikale. Zīle 3.klasei. II daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001

Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte Vilciņa. Dabaszinības 3.klasei. – Lielvārde: Lielvārds, 2007

Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte Vilciņa. Dabaszinības 3.klasei. Darba burtnīca– Lielvārde: Lielvārds, 2007

Valtasa I. Matemātika 3.klasei. – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Matemātika 3.klasei. Kontroldarbi. – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Matemātika 2.klasei. Darba burtnīca. I daļa – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Matemātika 2.klasei. Darba burtnīca. II daļa – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Matemātika 2.klasei. Darba burtnīca. III daļa. – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Matemātika 2.klasei. Darba burtnīca IV daļa. – Rīga: Pētergailis

Gita Andersone. Sociālās zinības 3.klasei 1.,2. burtnīca.– Rīga: Zvaigzne ABC, 2005

Family and Friends 1. (2nd Edition). Class Book with Multi Rom.- Oxford University Press

4.klase

Aīda Stabulniece, Ēvalds Siliņš. Mūzika 4.klasei. –Rīga: Zvaigzne ABC, 1995

Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina. Zīle. Latviešu valoda 4.klasei. Valodas gudrības grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005

Daina Ērgle, Vita Golubova, Iveta Ikale. Zīle. Latviešu valoda 4.klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006

Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte Vilciņa. Dabaszinības 4.klasei. – Lielvārde: Lielvārds, 2005

Valtasa I.Uzdevumi matemātisko spēju attīstībai 4.klasei. – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Darbi matemātikā 4.klasei – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Soļo uz matemātikas olimpiādi. 1. – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Matemātika 4.klasei. Darba burtnīca. – Rīga: Pētergailis

Valtasa I. Matemātika 4.klasei. Uzdevumu krājums. – Rīga: Pētergailis

Lude I., Valtasa I. Matemātika 4.klasei. – Rīga: Pētergailis, 2005

Family and Friends 2. (2nd Edition). Class Book with Multi Rom.

Gita Andersone. Sociālās zinības 4.klasei 1.,2. burtnīca.– Rīga: Zvaigzne ABC, 2005

Guna Sālījuma, Vija Valtere. Literatūra 4.klasei + CD. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013

5.klase

Ēvalds Siliņš, Aīda Stabulniece. Mūzika 5.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1996

Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte Vilciņa. Dabaszinības 5.klasei. – Lielvārds, 2006

Tom Hutchinson. Project Third edition 1. Student’s Book. – Oxford University Press, 2013

Tom Hutchinson, Cherly Pelteret. Project Third edition 1. Workbook with CD-ROM. – Oxford University Press, 2012

Ilze France, Gunta Lāce. Matemātika 5.klasei. – Lielvārde: Lielvārds, 2013

Ināra Dzērve, Jānis Mencis (jun.). Uzdevumu krājums matemātikā 5.un 6.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004

Vēsma Veckāgana. Latviešu valoda 5.klasei. – Lielvārde: Lielvārds, 2004

Signe Ābola, Inga Zemīte. Literatūra 5.klasei + CD. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013

Maija Kulakova, Maija Marksa, Malda Stare, Viktorija Sīviņa. Mājturība  zēniem un meitenēm. 5.klase. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2002

Inta Māra Rubana. Sociālās zinības 5.klasei. – Rīga: Raka, 2006

Family and Friends 3. (2nd Edition). Class Book with Multi Rom.

6.klase

France I., Lāce G. Matemātika 6.klasei. – Lielvārde: Lielvārds

Ēvalds Siliņš. Mūzika 6.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1996

Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte Vilciņa. Dabaszinības 6.klasei. – Lielvārde: Lielvārds, 2007

Tom Hutchinson. Project Third edition 2. Student’s Book. – Oxford University Press, 2013

Tom Hutchinson, Cherly Pelteret. Project Third edition 2. Workbook with CD-ROM. – Oxford University Press, 2013

Irina Ivanova, Jeļena Pestune, Tatjana Saratova, Biruta Skindževska. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 6.klasei. – Zvaigzne ABC, 2007

I.Ivanovna, J. Pestune, T. Saratova,  B. Skrindževska. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 6.klasei.  Darba burtnīca.– Zvaigzne ABC, 2007

I.Ivanovna, J. Pestune, T. Saratova,  B. Skrindževska. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 6.klasei.  Pārbaudes darbi.– Zvaigzne ABC, 2007

Ingrīda Strēle, Jānis Strēlis. Literatūra 6.klasei+CD. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014

Vēsma Veckāgana. Latviešu valoda 6.klasei. – Lielvārde: Lielvārds, 2005

Maija Kulakova, Maija Marksa, Malda Stare, Viktorija Sīviņa. Mājturība  zēniem un meitenēm. 6.klase. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004

Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube. Latvijas vēsture I. Vēsture pamatskolai. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2011

Vilnis Purēns. Pasaules vēsture pamatskolai. 1.daļa. Senie laiki. – Rīga: RaKa, 2003

Romāns Alkimionoks, Sandra Falka, Anita Jozus, Edmunds Kuprišs, Inta Māra Rubana, Vilnis Purēns. Sociālās zinības 6.klasei. – Rīga: RaKa, 2007

7.klase

Milzere, L. Silova, D. Štokmane, A. Vanaga, A. Vēvers, I. Vīduša. Literatūra 7.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999

I.Ivanovna, J. Pestune, T. Saratova,  B. Skrindževska. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 7.klasei.  Darba burtnīca.– Zvaigzne ABC, 2008

I.Ivanovna, J. Pestune, T. Saratova,  B. Skrindževska. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 7. klasei.  – Zvaigzne ABC, 2008

I.Ivanovna, J. Pestune, T. Saratova,  B. Skrindževska. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 7. klasei. Pārbaudes darbi. – Zvaigzne ABC, 2008

Tom Hutchinson, Cherly Pelteret. Project Third edition 3. Workbook with CD-ROM. – Oxford University Press, 2013

Tom Hutchinson. Project Third edition 2. Student’s Book. – Oxford University Press, 2013

Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. Metemātika 7.klasei. – Lielvārde: Lielvārds 2007

Ēvalds Siliņš. Mūzika 7.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1995

Agris Lipsberga. Ģeogrāfija 7.klasei. – Lielvārde: Lielvārds, 2009

Romāns Alhimionoks, Sandra Falka, Gunita Romanovska, Anita Ūdre. Sociālās zinības7.klasei. – Rīga: RaKa, 2006

Anna Aizpure. Bioloģija. Botānika 7.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008

Maija Kulakova, Maija Marksa, Malda Stare, Viktorija Sīviņa. Mājturība  zēniem un meitenēm. 7.klase. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006

Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube. Latvijas vēsture II. Vēsture pamatskolai. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012

Vilnis Purēns. Pasaules vēsture pamatskolai. 2.daļa. Viduslaiki. – Rīga: RaKa, 2003

8.klase

Ilgonis Vilks. Fizika 8.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013

Modris Drille, Velga Kakse. Ķīmija 8.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013

Agra Lipsberga. Ģeogrāfija 8.klasei. – Lielvārde: Lielvārds, 2010

Ēvalds Siliņš. Mūzika 8.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1996

Vilnis Purēns. Pasaules vēsture. 3.daļa. Jaunie laiki. – Rīga: RaKa, 2005

Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube. Latvijas vēsture III. Vēsture pamatskolai. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012

Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. Metemātika 8.klasei. – Lielvārde: Lielvārds 2007

Andris Piterāns, Līga Sausiņa, Didzis Tjarve. Bioloģija. Zooloģija 8.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC,2006

Tom Hutchinson, Cherly Pelteret. Project Third edition 4. Workbook with CD-ROM. – Oxford University Press, 2013

Tom Hutchinson. Project Third edition 4. Student’s Book. – Oxford University Press, 2013

Milzere, L. Silova, D. Štokmane, A. Vanaga, A. Vēvers, I. Vīduša. Literatūra 8.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999

Romāns Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 8.klasei. – Rīga: RaKa, 2007

Maija Kulakova, Maija Marksa, Malda Stare, Viktorija Sīviņa. Mājturība  zēniem un meitenēm. 8.klase. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012

I.Ivanovna, J. Pestune, T. Saratova,  B. Skrindževska. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 8. klasei.  – Zvaigzne ABC, 2009

I.Ivanovna, J. Pestune, T. Saratova,  B. Skrindževska. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 8. klasei. Pārbaudes darbi. – Zvaigzne ABC, 2009

I.Ivanovna, J. Pestune, T. Saratova,  B. Skrindževska. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 8.klasei.  Darba burtnīca.– Zvaigzne ABC, 2009

9.klase

Ilgonis Vilks. Fizika 9.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013

Vilks I., Daņiloha E. Fizika 9.klasei.Darba burtnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC

Modris Drille, Velga Kakse. Ķīmija 9.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013

Šustere G. Latvijas ģeogrāfija 9.klasei. Mācību grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2011

Ēvalds Siliņš. Mūzika 9. – 12.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1996

Vilnis Purēns. Pasaules vēsture. 4.daļa. Mūsu laikmets – Rīga: RaKa, 2005

Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube. Latvijas vēsture IV. Vēsture pamatskolai. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012

Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. Metemātika 9.klasei. – Lielvārde: Lielvārds 2007

Kusiņa M. Cilvēka anatomija, fizioloģija, higiēna. 9.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Tom Hutchinson, Cherly Pelteret. Project Third edition 5. Workbook with CD-ROM. – Oxford University Press, 2013

Tom Hutchinson. Project Third edition 5. Student’s Book. – Oxford University Press, 2013

Milzere, L. Silova, D. Štokmane, A. Vanaga, A. Vēvers, I. Vīduša. Literatūra 9.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999

Romāns Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 9.klasei. – Rīga: RaKa, 2007

Romāns Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 9.klasei. Darba burtnīca. – Rīga: RaKa, 2007

Maija Kulakova, Maija Marksa, Malda Stare, Viktorija Sīviņa. Mājturība  zēniem un meitenēm. 9.klase. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012

I.Ivanovna, J. Pestune, T. Saratova,  B. Skrindževska. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 9. klasei.  – Zvaigzne ABC, 2009

I.Ivanovna, J. Pestune, T. Saratova,  B. Skrindževska. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 9. klasei. Pārbaudes darbi. – Zvaigzne ABC, 2009

I.Ivanovna, J. Pestune, T. Saratova,  B. Skrindževska. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 9.klasei.  Darba burtnīca.– Zvaigzne ABC, 2009