Mācību literatūra 2023./2024.m.g.

  1. klase
Valtasa, I. Matemātika 1. klasei. 1., 2. d. Rīga: Pētergailis, 2007.
Valtasa, I. Darbi matemātikā 1. klasei. Rīga: Pētergailis.
Valtasa, I. Uzdevumi matemātisko spēju attīstībai 1. klasei.
Valtasa, I. Matemātika 1. klasei. Darba burtnīca 1., 2, 3., 4. daļa.
Krastiņa, E., Volāne, E. Matemātika 1. klasei. 1., 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020.
Krastiņa, E., Volāne, E. Matemātika 1. klasei. Darba burtnīca 1., 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020.
Andersone, G., Golubova, V., Ikale, I. Latviešu valoda 1. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Andersone, G., Golubova, V., Ikale, I. Latviešu valoda 2. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Latviešu valodas burtnīca 1. klasei. 1., 2. daļa. Sērijā Raibā pasaule. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Ptičkina, Ā. Zīle. Ābecīte 1. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.
Purēns, V. Sociālās zinības 1. klasei. Rīga: RaKa, 2020.
Andersone, G. Sociālās zinības 1. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Irbe, I., Zēberga, D. Dabaszinības 1. klasei. Rīga: RaKa, 2020.
Balgalve, A., Kalniņa, S. Mūzika 1. klasei. Rīga: Skolas Vārds, 2023.
Cheryl Palin. Bright Ideas Class book 1. Oxford. 2020.
Cheryl Palin, Tamzin Thompson. Aktivity book 1. Oxford. Univ. press.

 

  1. klase
Valtasa, I. Matemātika 2. klasei. 1., 2. d. Rīga: Pētergailis, 2008.
Valtasa, I. Testi matemātikā 2. klasei. Rīga: Pētergailis
Valtasa, I. Matemātika 2. klasei. Darba burtnīca. 1., 2., 3., 4. d. Rīga: Pētergailis
Valtasa, I. Darbi matemātikā 2. klasei. Rīga: Pētergailis
Valtasa, I. Uzdevumi matemātisko spēju attīstībai 2. klasei. Rīga: Pētergailis
Krastiņa, E., Volāne, E. Matemātika 2. klasei. 1., 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021.
Krastiņa, E., Volāne, E. Matemātika 2. klasei. Darba burtnīca 1., 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021.
Andersone, G., Golubova, V., Ikale, I. Latviešu valoda 1., 2. d. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Latviešu valodas burtnīca 1. klasei. 1., 2. daļa. Sērijā Raibā pasaule. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.
Andersone, G. Sociālās zinības 2. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016
Purēns, V. Sociālās zinības 2. klasei. Rīga: RaKa, 2021.
Irbe, I., Zēberga, D. Dabaszinības 2. klasei. Rīga: RaKa, 2021.
Stabulniece, A. Mūzika 2. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Cheryl Palin. Bright Ideas Class book 1. Oxford. 2020.
Cheryl Palin, Tamzin Thompson. Aktivity book 1. Oxford. Univ. press. 2020.

 

  1. klase
Golubova, V., Ikale, I., Lanka, A.  Latviešu valoda 1. d. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.
Golubova, V., Ikale, I., Lanka, A. Latviešu valoda 2. d. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.
Latviešu valodas burtnīca 3. klasei. 1., 2.daļa. Sērijā Raibā pasaule. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.
Irbe, I., Zēberga, D. Dabaszinības 3. klasei. Rīga: RaKa, 2022.
Ansone, G., Vilks, I. Dabaszinības 3. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2022.
Valtasa, I. Matemātika 3. klasei. 1., 2. d. Rīga: Pētergailis, 2009.
Valtasa, I. Matemātika 3. klasei. Kontroldarbi. Rīga: Pētergailis, 2009.
Valtasa, I. Matemātika 3. klasei. Darba burtnīca. 1., 2., 3., 4. d. Rīga: Pētergailis
Gita Andersone. Sociālās zinības 3. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.
Stabulniece, A., Siliņš, Ē. Mūzika 3. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Family and Friends 1 (2 nd Edition). Class Book with Multi Rom. Oxford University Press.

 

  1. klase
Andersone, G., Filatova, M., Ptičkina, Ā. Zīle. Latviešu valoda 4. klasei. Valodas gudrības grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
Ērgle, D., Golubova, V., Ikale, I. Zīle. Latviešu valoda 4. klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
Sālījuma, G.,Valtere, V. Literatūra 4. klasei + CD. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Valtasa, I. Uzdevumi matemātisko spēju attīstībai 4. klasei. Rīga: Pētergailis.
Valtasa, I. Darbi matemātikā 4. klasei. Rīga: Pētergailis
Lude, I., Valtasa, I. Matemātika 4. klasei. 1., 2. d. Rīga: Pētergailis, 2005.
Valtasa, I. Matemātika 4. klasei. Darba burtnīca. Rīga: Pētergailis, 2005.
Valtasa, I. Matemātika 4. klasei. Uzdevumu krājums. Rīga: Pētergailis,
Mencis, J. (jun.), Kumerdanka, A., Matemātika 4. klasei. 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.
Mencis, J. (jun.), Kumerdanka, A., Matemātika 4. klasei. 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.
Vilks, I., Ansone, G., Gribuste, M. Dabaszinības 4. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2020.
Vilks, I., Ansone, G., Gribuste, M. Dabaszinības 4. klasei. Darba burtnīca. Lielvārde: Lielvārds, 2020.
Andersone, G. Sociālās zinības 4. klasei 1., 2. burtnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
Purēns, V. Sociālās zinības un vēsture 4. klasei. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.
Arhangeļska, E. Просто по-русски: mācību grāmata 4. klasei. Rīga: Retorika A, 2020.
Brasnujeva, S., Lāce, S. Просто по-русски. Darba burtnīca iesācējam. Rīga: Retorika A, 2020.
Brasnujeva, S., Lāce, S. Просто по-русски. Pārbaudes darbi 4. klasei. Rīga: Retorika A, 2020.
Aīda Stabulniece, Ēvalds Siliņš. Mūzika 4. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
Family and Friends 2. (2nd Edition). Class Book with Multi Rom.

5.klase

France, I., Lāce, G. Matemātika 5. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2013
Dzērve, I., Mencis, J. Uzdevumu krājums matemātikā 5. un 6. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.
Veckāgana, V. Latviešu valoda 5. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2004.
Ābola, S., Zemīte, I. Literatūra 5. klasei 1., 2. daļa + CD. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Ābola, S., Zemīte, I., Literatūra 5. klasei, 1., 2. d. Kompetenču pieeja. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021.
Karpenko, I. Pārbaudes darbi 5. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
Kulakova, M., Marksa, M. M. Mājturība zēniem un meitenēm. 5. klase. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
Rubana, I. M. Sociālās zinības 5. klasei. Rīga: Raka, 2006.
Arhangeļska, E. Просто по-русски: krievu valoda 5. klasei. Rīga: Retorika, 2021.
Romanovska, G., Purēns, V. Sociālās zinības un vēsture 5. klasei. RaKa, 2021.
Vilks, I., Gribuste, R., Vilciņa, S. Dabaszinības 5. klasei. Lielvārds, 2006.
Vilks, I., Ansone, G., Gribuste, M. Dabaszinības 5. klasei. Lielvārds, 2021.
Siliņš, Ē., Stabulniece, A. Mūzika 5. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Family and Friends 3. (2 nd Edition). Class Book with Multi Rom.

6.klase

France, I., Lāce, G. Matemātika 6. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2015.
Veckāgana, V. Latviešu valoda 6. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2005.
Strēle, I., Strēlis, J. Literatūra 6. klasei 1., 2. daļa+ CD. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Strēle, I., Strēlis, J. Literatūra 6. klasei 1., 2. d. Kompetenču pieeja. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021.
Siliņš, Ē. Mūzika 6. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Vilks, I., Gribuste, R.,Vilciņa, S. Dabaszinības 6. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2007.
Ivanovna, I., Pestune, J. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 6. klasei. Zvaigzne ABC, 2007.
Ivanovna, I., Pestune, J.  Zdrastvui, eto ja. Krievu val. 6. klasei.  Darba burtnīca. Zvaigzne ABC, 2007.
Ivanovna, I., Pestune, J. Zdrastvui, eto ja. Krievu val. 6. klasei.  Pārbaudes darbi. Zvaigzne ABC, 2007.
Kulakova, M., Marksa, M. M. Mājturība  zēniem un meitenēm. 6. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.
Alkimionoks, R., Falka, S. Jozus, A., Purēns, V. Sociālās zinības 6. klasei.  Rīga: RaKa, 2007.
Family and Friends 4. (2nd Edition). Class Book with Multi Rom. Oxford University Press
Goldmane, S., Kļaviņa, A. Latvijas vēsture I. Vēsture pamatskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I. Pasaules vēsture I. pamatskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.

7. klase

France, I., Lāce, G., Slokenberga, E. Matemātika 7. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2016.
Veckāgana, V. Latviešu valoda 7. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2006.
Štokmane, D., Vīduša, I. Literatūra 7. klasei 1., 2. daļa. Zvaigzne ABC, 2015.
Štokmane, D., Vīduša, I. Literatūra 7. klasei 1., 2. daļa. Kompetenču pieeja. Zvaigzne ABC, 2020.
Karpenko, I. Pārbaudes darbi 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Ivanovna, I., Pestune, J.  Zdrastvui, eto ja. Krievu val. 7. klasei.  Darba burtnīca. Zvaigzne ABC, 2008.
Ivanovna, I., Pestune, J.  Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 7. klasei.  Zvaigzne ABC, 2008.
Ivanovna, I., Pestune, J.  Zdrastvui, eto ja. Krievu val. 7. klasei. Pārbaudes darbi. Zvaigzne ABC, 2008.
Sausiņa, L. Bioloģija 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020.
Purēns, V. Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei. Rīga : Raka, 2020.
Romanovska, G.  Sociālās zinības 7. klasei. Rīga : RaKa, 2020.
Lipsberga, A. Ģeogrāfija 7. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2020.
Markota, D., Šustere, G. Ģeogrāfija 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020.
Šustere, G. Ģeogrāfija 7. klasei: darba burtnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021.
Kulakova, M., Marksa. Mājturība  zēniem un meitenēm. 7. klase. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Pasaules vēsture 2.
Ben Wetz, Diana Pye. English Plus 2 (second edition)
Siliņš, Ē. Mūzika 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
Goldmane, S., Kļaviņa. I. Latvijas vēsture II. Vēsture pamatskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.

8.klase

France, I., Lāce, G., Pickaine, L. Matemātika 8. klasei. Lielvārde: Lielvārds 2007.
Veckāgana, V. Latviešu valoda 8. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2007.
Karpenko, I., Milzere, M. Literatūra 8. klasei 1., 2. d. + CD. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Karpenko, I., Milzere, M. Literatūra 8. klasei 1., 2. Kompetenču pieeja. Zvaigzne ABC, 2021.
Karpenko, I. Pārbaudes darbi literatūrā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Vilks, I. Fizika 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.
Drille, M., Kakse, V. Ķīmija 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Lipsberga, A. Ģeogrāfija 8. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2022.
Siliņš, Ē. Mūzika 8. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Sausiņa, L. Bioloģija 8. klasei. Kompetenču pieeja. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021.
Alhimionoks, R. Sociālās zinības 8. klasei. Rīga: RaKa, 2007.
Siņicins, M. Sociālās zinības 8. klasei. Rīga: RaKa, 2021.
Kulakova, M., Marksa, M. Mājturība  zēniem un meitenēm. 8. klase. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
Ivanovna, I., Pestune, J. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 8. klasei. Zvaigzne ABC, 2009.
Ivanovna, I., Pestune, J. Zdrastvui, eto ja. Krievu val. 8. klasei. Pārbaudes darbi. Zvaigzne ABC, 2009.
Ivanovna, I., Pestune, J. Zdrastvui, eto ja. Krievu valoda 8. klasei. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC, 2009.
Ben Wetz, Katrina Gormley. English Plus 3 (second editions).
Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Pasaules vēsture 3.
Goldmane, S., Kļaviņa, A. Latvijas vēsture III. Vēsture pamatskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.

9. klase

France, I., Lāce, G., Pickaine, L., Miķelsone, A. Matemātika 9. klasei. Lielvārde: Lielvārds 2007.
Veckāgana, V. Latviešu valoda 9. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2008.
Silova, L., Vanaga, A. Literatūra 9. klasei. 1., 2. d. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Karpenko, I. Pārbaudes darbi 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Purēns, V. Sociālās zinības 9. klasei. Rīga: RaKa, 2022.
Drille, M., Kakse, V. Ķīmija 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Vilks, I. Fizika 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.
Sausiņa, L. Bioloģija 9. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.
Šustere, G. Latvijas ģeogrāfija 9. klasei. Mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
Burgmanis, Ģ., Eglīte, I., Kukuļs, I., Ģeogrāfija 9. klasei.  Lielvārde: Lielvārds, 2023.
Siliņš, Ē. Mūzika 9.-12. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Purēns, V. Pasaules vēsture. 4. daļa. Mūsu laikmets. Rīga: RaKa, 2005.
Goldmane,S., Kļaviņa,A. Latvijas vēsture IV. Vēsture pamatskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
Kulakova, M., Marksa, M. Mājturība  zēniem un meitenēm. 9. klase. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012
Ivanovna, I., Pestune, J., Saratova, T. Zdrastvui, eto ja. Krievu val. 9. klasei. Zvaigzne ABC, 2009.
Ivanovna, I., Pestune, J. Zdrastvui, eto ja. Krievu val. 9. klasei. Pārbaudes darbi. Zvaigzne ABC, 2009.
Ivanovna, I., Pestune, J. Zdrastvui, eto ja. Krievu val. 9. klasei. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC, 2009.
Ben Wetz, Diana Pye. English Plus 4 (second edition)

 

Papildliteratūra

Lude, I. Matemātika 5. klasei. Rīga: Pētergailis, 2002.
Lude, I. Matemātika 6. klasei. Rīga: Pētergailis, 2003.
Grunsberga, S. Standartuzdevumi algebrā ar risinājumu piemēriem 7. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2002.
Grunsberga, S. Standartuzdevumi algebrā ar risinājumu piemēriem 8. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2003.
Grunsberga, S. Standartuzdevumi algebrā ar risinājumu piemēriem 9. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2005.
Mini testi matemātikā 5. un 6. klasei. Rīga: Pētergailis.
Problēmuzdevumi un pētnieciskie darbi matemātikā pamatskolā.  Rīga: Pētergailis.
Rakēviča, I. Mācies rakstīt skaisti! Glītraksti 1. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC
Ķēniņš, I. Seno laiku vēsture I, II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
Pāvulāne, V. Aizvēsture un seno laiku vēsture I, II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.
Misāns, I., Pāvulāns, V. Viduslaiku vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
Kļava, V. Eiropa jauno laiku sākumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Freibergs, J. Jaunāko laiku vēsture. 20. gadsimts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.
Purēns, V. Pasaules vēsture pamatskolai. 1. daļa. Rīga: RaKa, 2005.
Purēns, V. Pasaules vēsture pamatskolai 2. daļa. Rīga: RaKa, 2006.
Purēns, V. Pasaules vēsture pamatskolai 3. daļa. Rīga: RaKa, 2007.
Veckāgana, V. Latviešu valoda 8. un 9. klasei. Uzdevumu krājums. Lielvārde: Lielvārds, 1997.
Veckāgana, V. Latviešu valoda 8. un 9. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 1997.
Vilkārse, I., Čerpinska, I. Mūzika 2. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.
Sīmane, Z. Zīmēšana un krāsu mācība 1. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 1996.
Sīmane, Z. Zīmēšana un krāsu mācība 2. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 1997.
Sīmane, Z. Zīmēšana un krāsu mācība 3. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 1998.
Sīmane, Z. Zīmēšana un krāsu mācība 4. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 1999.

Pamatojums:

  1. Ministru kabineta noteikumi Nr.894, 2013.gada 17.septembra, “Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam”
  2. Ministru kabineta noteikumi Nr.530, 2013.gada 6.augusta, “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”
  3. 2023. gada 25. maija Pedagoģiskās sēdes Nr.4 lēmums Nr. 1

 

Bērzaunes pamatskolas direktore                                                                                 Ilga Gailuma