Konsultāciju saraksts

2023./ 2024. m. g.

Nr. Skolotājs Diena Laiks Telpa
1.  GUNTA GRĪVA Ceturtdiena 7.30-8.10 2. klase
13.20-14.01 2. klase
2.  GUNA VUCĀNE Otrdiena 7.30-8.10 3. klase
13.20-14.10
3.     DAINA BRIEDE Pirmdiena 13.20-14.25 9. klase
Ceturtdiena 13.20-14.00 Mūzikas kab.
4.   INA JAUNDĀLDERE Otrdiena 7.40-8.10 5. klase
Trešdiena 7.40-8.10
5.    HELMUTS POLIS Pirmdiena 14.00-14.20 Sp. l./ Mājt. kab.
6.   DACE SALIŅA Piektdiena 12.35-13.15 Informātikas kab.
13.20-14.01 8. klase
7. INTA OZOLA Pirmdiena 13.20 – 13.51 Dabaszinību kab.
8.    ARTŪRS GRANDĀNS Piektdiena 14.00 – 14.36 Mūzikas kab.
9.  RIGONDA PINKA Pirmdiena 7.30-8.10 1. klase
Trešdiena 11.40-12.20
10.   SOLVEIGA PURVIŅA Pirmdiena 7.30-8.00 7. klase
Pirmdiena 14.00-14.50
Trešdiena 7.40-8.02
11. VERONIKA CAUNE Trešdiena 13.20-13.47 5. klase
12. ZANDA CĪRULE Otrdiena 7.40-8.00 Dabaszinību kab.
13. GITA BONDARE Pirmdiena 12.35-14.02 Bibliotēka
14. GUNITA MIĶELSONE Piektdiena 13.20-13.44 Sporta laukums
15. ILGA GAILUMA Trešdiena 14.10-14.20 Informātikas kab.
16. TAMÅRA DZENOVSKA Pirmdiena 7.30-8.10 4. klase
Ceturtdiena 7.30-8.10