Konsultāciju saraksts

 

Skolotājs Diena Plkst. Telpa
IVETA ZEMĪTE Trešdiena 740 – 800 9. klase
Trešdiena 1410 – 1500 6. klase
Ceturtdiena 1325 – 1442 5. klase
GUNTA BELORAGA Otrdiena 740 – 800 4. klase
Ceturtdiena 1320 – 1351
DAINA BRIEDE Pirmdiena 1410 – 1500 5. klase
Piektdiena 1320 – 1342
VERONIKA CAUNE Pirmdiena 1325 – 1355 7. klase
TAMĀRA DZENOVSKA Pirmdiena 1230 – 1317 2. klase
ILUTA KĀRKLIŅA Trešdiena 740 – 801 7. klase
DACE SALIŅA Pirmdiena 1325 – 1355 Informātikas kabinets
Piektdiena 1320 – 1345
INTA OZOLA Pirmdiena 740 – 758 Dabaszinību kabinets
INĀRA STEPĀNE Piektdiena 1320 – 1343 Mūzikas kabinets
GUNA VUCĀNE Otrdiena 1140 – 1200 1. klase
Trešdiena 1325 – 1338
Ceturtdiena 740 – 800
LĪGA RAGAINE Otrdiena 750 – 800 Dabaszinību kabinets
ILGA GAILUMA Trešdiena 740 – 758 8. klase
SOLVEIGA PURVIŅA Pirmdiena 1235 – 1315 6. klase
Otrdiena 740 – 800
Ceturtdiena 1235 – 1241 Informātikas kabinets
RIGONDA PINKA Pirmdiena 1325 – 1405 3. klase
Otrdiena 750 – 801