Kontakti

Adrese: Bērzaunes pamatskola,

Bērzaunes pagasts,

Madonas novads, LV – 4853

Tālruņi:            +371 28345322

e-pasts: berzaunesskola@madona.edu.lv

Skolas mājas lapa: www.berzaunesskola.lv

Rekvizīti

Madonas novada Bērzaunes pagasts
Bērzaunes pamatskola,  LV-4853
Reģ. Nr. LV90000042484
AS Citadele, banka
Kods: PARXLV22
Konts LV69PARX0012718760001


Sadarbības partneri

 • Bērzaunes pagasta pārvalde
 • Madonas novada izglītības pārvalde
 • “Sarkanā krusta” Madonas nodaļa
 • Kalsnavas, Mārcienas, Vestienas pamatskola
 • Jēkabpils Agrobiznesa koledža(t.sk. JAK Barkavas struktūrvienība)
 • Sauleskalna Tautas nams
 • Bērzaunes pagasta bibliotēka
 • Bērzaunes pagasta PII “Vārpiņa”
 • Bērzaunes BJC “Rīts”
 • Pagasta pārvaldes izdevums “Bērzaunes Rīts”
 • Bērzaunes Evaņģēliski luterāniskā baznīca
 • Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils”
 • Noslēgts sadarbības līgums par jauniešu uzņēmējdarbības izglītības veicināšanu un Skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu ar  Junior Achievement Latvija
 • VISC  projekts “Karjeras atbalsts  vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 • VISC  projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
 • Izglītības kvalitātes valsts dienesta  projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Skolu atbalsta Bērzaunes pagasta uzņēmēji