Pulciņi

Bērzaunes pamatskolas
interešu izglītības programmu, fakultatīvu grafiks
2023./2024.m. g.  

Nr. p.k. Nodarbība Diena Laiks Skolotājs Telpa
1.         1.-2. klašu koris Pirmdiena 6. stunda Artūrs Grandāns Mūzikas kabinets
Trešdiena 6. stunda
2.         4.-9.klašu koris Pirmdiena 7. stunda Artūrs Grandāns Mūzikas kabinets
Piektdiena 7. stunda
3.         Vokālais ansamblis
(3. kl)
Trešdiena 7. stunda Artūrs Grandāns Mūzikas kabinets
4.         Instrumentālais ansamblis
(2. – 9. kl)
Pirmdiena 7:30 – 8:10 Artūrs Grandāns Mūzikas kabinets
5.         Madonas novada zēnu kora grupa (2.-7. kl.) Trešdiena 7:30 – 8:10 Artūrs Grandāns Mūzikas kabinets
Piektdiena 6. stunda
6.         Mazpulki (1. – 5. kl.) Ceturtdiena 6./ 7. stunda Gita Bondare Bibliotēka
7.         „Atspole” sports (1.-9. kl.) Pirmdiena 7. stunda Helmuts Polis Sporta laukums
Ceturtdiena 6. stunda
8.         “Rodi prieku darot!”
(4. – 9. kl.)
Pirmdiena 6. stunda Tamāra Dzenovska Mājturības kab.
9.         “Dari, jo vari!” (1. – 3. kl.) Otrdiena 5. stunda Rigonda Pinka 1. klase
Ceturtdiena 6. stunda
10.     Mazā biznesa skola
(1.-4. kl. / 5.-6. kl. )
Ceturtdiena 7:30 – 8:10 Gunta Grīva Mūzikas kabinets
7./8. stunda Mājturības kabinets
11.     Mazā veselības skola
(1. – 5. kl.)
Otrdiena 7. stunda Gunita Miķelsone Sporta laukums
Ceturtdiena 7. stunda
12.     „Medijpratība” (5. – 9. kl.) Piektdiena 7:30 – 8:10 Gita Bondare Bibliotēka
13.     Skolēnu mācību uzņēmumi
(7. – 9. kl.)
Trešdiena 7./8. stunda Dace Saliņa Informātikas kabinets
Ceturtdiena
14.     Dambrete (1. – 4. kl.) Pirmdiena 6. stunda Solveiga Purviņa 3. klase
15.     LEGO Robotika (3. kl.) Pirmdiena 6. stunda Dace Saliņa Informātikas kabinets
(2. kl.) Pirmdiena 7. stunda
(4. – 9. kl.) Otrdiena 7./ 8. stunda
16.     Jaunsardze* Trešdiena 14:00 -.. R. Mūrnieks Sporta laukums
17.     Teātra māksla** Trešdiena 8. stunda D. Briede 9. klase

* LR Aizsardzības ministrijas aktivitāte
** Fakultatīvs