Pulciņi

Bērzaunes pamatskolas
interešu izglītības programmu un fakultatīvo nodarbību grafiks
2018./2019.mācību gadā

Nr. p.k. Nodarbība Diena Laiks Skolotājs Telpa
1.          1.-2.klašu koris Trešdiena 12:35 – 13:15 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
2.          3.-4.klašu koris Ceturtdiena 12:35 – 13:15 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
3.          5.-9.klašu koris Pirmdiena 13:20 – 14:50 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
4.          1.-4.klašu vokālais ansamblis Pirmdiena 12:35 – 13:15 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
5.          Vokālā studija Ceturtdiena

Trešdiena

7:30 – 8:10 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
6.          Mazpulki Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

11:40 – 12:20

13:25 – 14:00

11:40 – 12:20

Ilze Stradiņa Bibliotēka
7.          „Vispārējās fiziskās sagatavotības sporta grupa” Pirmdiena

 

13:20 – 14:00 Helmuts Polis Sporta laukums
8.          Vizuāli lietišķās mākslas pulciņš (IKP) Pirmdiena Trešdiena 13:20 – 14:00 Rigonda Pinka 4. klase
9.          Mazā biznesa skola Otrdiena 12:35 – 14:00 Gunta Beloraga 1. klase
10.       Mazā veselības skola Otrdiena 13:20 – 14:50 Vika Valcere Sporta laukums
11.       „Jaunie korespondenti” Otrdiena 7:30 – 8:10 Daina Briede 6. klase
12.       Datorzinības (IKP) Ceturtdiena 14:10 – 14:50 Solveiga Purviņa Informātikas kabinets
13.       Skolēnu mācību uzņēmumi Ceturtdiena 13:20 – 14:50 Dace Saliņa 5. klase
14.       Dambrete Ceturtdiena 13:20 – 14:00 Solveiga Purviņa 7. klase
15.       Lego Robotika Otrdiena 13:20 – 14:50 Dace Saliņa Informātikas kabinets/
5. klase
16.       Jaunsardze Trešdiena 13:20 – 14:50 Sandis Kļaviņš Sporta laukums

Jaunums:

Šajā mācību gadā piedāvājam iesaistīties Jaunsardzes pulciņā, kurš notiks trešdienās: 4.-6. klasei 7. un 8. stundas laikā; 7.-9.klasei – pēc 8. stundas.