Pulciņi

Bērzaunes pamatskolas
interešu izglītības programmu un fakultatīvo nodarbību grafiks
2018./2019.mācību gadā

Nr. p.k. Nodarbība Diena Laiks Skolotājs

Telpa

1.          1.-2.klašu masu koris Trešdiena 12:35 – 13:15 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
2.          3.-4.klašu koris Ceturtdiena 12:35 – 13:15 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
3.          5.-9.klašu koris Pirmdiena 13:20 – 14:50 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
4.          1.-4.klašu vokālais ansamblis Pirmdiena 12:35 – 13:15 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
5.          Vokālā studija Trešdiena
Ceturtdiena
7:40 – 8:10 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
6.          Mazpulki

Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
11:40 – 12:20 (1. kl.)
13:20 – 14:00 (3.-6.kl.)
11:40 – 12:20 (2. kl.)
Ilze Stradiņa Bibliotēka
7.          „Vispārējās fiziskās sagatavotības sporta grupa” Pirmdiena 13:20 – 14:00 Helmuts Polis Sporta laukums
8.          Vizuāli lietišķās mākslas pulciņš (IKP) Pirmdiena
Trešdiena
13:20 – 14:00 Rigonda Pinka 4. klase
9.          Mazā biznesa skola Ceturtdiena 11:40 – 14:00 Gunta Beloraga 1. klase
10.       Mazā veselības skola Otrdiena 13:25 – 14:50 Vika Valcere Sporta laukums
11.       „Jaunie korespondenti” Otrdienaa 7:30 – 8:10 Daina Briede 6. klase
12.       Datorzinības Ceturtdiena 14:10 – 14:50 Solveiga Purviņa Informātikas kabinets
13.       Skolēnu mācību uzņēmumi Ceturtdiena 13:20 – 14:50 Dace Saliņa 5. klase
14.       Dambrete Ceturtdiena 13:20 – 14:00 Solveiga Purviņa 7. klase
15.       Lego Robotika Otrdiena 13:20- 14:50 Dace Saliņa Informātikas kabinets/ 7.klase

Jaunums:

Šajā mācību gadā piedāvājam iesaistīties Jaunsardzes pulciņā, kurš notiks trešdienās: 4.-6. klasei 7. un 8. stundas laikā; 7.-9.klasei – pēc 8. stundas.