Pulciņi

Bērzaunes pamatskolas
interešu izglītības programmu un fakultatīvo nodarbību grafiks
2017./2018.mācību gadā

Nr. p.k. Nodarbība Diena Laiks Skolotājs

Telpa

1.          1.-2.klašu masu koris Pirmdiena 11:40 – 12:20 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
2.          3.-4.klašu koris Trešdiena 12:35 – 13:15 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
3.          5.-9.klašu koris Pirmdiena 13:25 – 14:55 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
4.          1.-4.klašu vokālais ansamblis Pirmdiena 12:35 – 13:15 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
5.          Vokālā studija Pirmdiena
Trešdiena
7:40 – 8:10 Ināra Stepāne Mūzikas kabinets
6.          Mazpulki Pirmdiena
Otrdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
13:25 – 14:05 (4.kl.)
11:40 – 12:20 (2. kl.)
12:35 – 13:15 (3. kl.)
13:25 – 14:05 (5.-6.kl.)
11:40 – 12:20 (1. kl.)
Ilze Stradiņa Bibliotēka
7.          „Vispārējās fiziskās sagatavotības sporta grupa” Pirmdiena 13:25 – 14:55 Helmuts Polis Sporta laukums
8.          Vizuāli lietišķās mākslas pulciņš Trešdiena 13:25 – 14:05 Rigonda Pinka 3. klase
9.          Mazā biznesa skola Trešdiena 12:35 – 14:05 Gunta Beloraga 4. klase
10.       Mazā veselības skola Otrdiena 13:25 – 14:55 Vika Valcere Sporta laukums
11.       „Jaunie korespondenti” Ceturtdiena 13:25 – 14:55 Daina Briede 5. klase
12.       Datorzinības Otrdiena 7:40 – 8:10 Solveiga Purviņa Informātikas kabinets
13.       Skolēnu mācību uzņēmumi Ceturtdiena 13:25 – 14:55 Dace Saliņa Informātikas kabinets
14.       Dambrete Pirmdiena 13:25 – 14:05 Solveiga Purviņa 6. klase
15.       Lego Robotika Otrdiena 13:25 – 14:55 Dace Saliņa Informātikas kabinets/ 6.klase