“Kalpaka kauss 2024” aktivitātes Barkavas pamatskolā

Atceres pasākumus un konkursus skolēniem organizēja Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju, Madonas novada bibliotēku, Madonas novada izglītības iestādēm un Madonas novada pašvaldību.

Gatavojoties aktivitātēm, mūsu skolas komandas dalībnieki kopā ar skolotājiem paplašināja savu redzesloku dažādās jomās, piemēram, mācījās patriotiskās dziesmas, apguva latvisko dzīvesziņu, atkārtoja pirmās palīdzības pamatus, iepazinās ar Latvijas augiem.

1.martā ar moto “Koks aug no saknēm, cilvēks no dzimtas” Barkavas pamatskolā svinīgi tika atklāts pasākums. Skolu komandas piedalījās militarizētajā stafetē un izzinoši, muzikāli, drošumspēju veicinošos konkursos “Zemkopis”, “Pirmā palīdzība un drošība”, “Patriotiskā dziesma”, “Latviskā dzīvesziņa” un radošajās aktivitātēs “Spēka rota grūtos brīžos”, “Rakstu kā Rakstītāja”, kā arī apmeklēja novadpētniecības istabu “Koks, saknes, dzimta”.

Bērzaunes pamatskolas 7.-9. kl. komanda saņēma Pateicības rakstu par piedalīšanos “Kalpaka kauss 2024” aktivitātēs, stiprinot patriotisma apziņu, sadarbības un vienotības prasmes komandā. Lepojamies, ka aktivitātē “Zemkopis” mūsu komanda ieguva 2. vietu. Trīspadsmit komandu konkurencē mūsu komanda kopvērtējumā ieguva dalīto 5. un 6. vietu. Liels paldies Adrianam, Adriānai, Gustavam, Iļjam, Markusam Z., Beātei, Nellijai un Sindijai!

Savukārt sākumskolas skolēni piedalījās konkursā “Erudīts” par Latviju un latvisko dzīvesziņu, ko tradicionāli organizē un vada Lubānas vidusskolas pedagogu komanda. Katrs skolēns saņēma pateicības dāvaniņu. Paldies Gustavam, Arvim, Melānijai un Kasparam par dalību konkursā!

Pasākumu cikla “Kalpaka kauss 2024” noslēguma pasākums notika 6. martā Visagalā un Ērgļos, kurā bija apskatāms koncerts un dalībnieku apbalvošana. Priecājamies, ka neklātienes zīmējumu  konkursā “Sabiedrības līdzdalība rūpēs par mieru” 5. klases skolniece Elizabete  Rižkova ieguva 1. vietu un 8. klases skolniece Beāte Bāņukalne ieguva 3. vietu.

Kā atzīst skolēni, gatavojoties un piedaloties “Kalpaka kauss 2024” aktivitātēs, daudz ko ir iemācījušies un ieguvuši, turklāt sastapušies ar lielāko pretinieku – sevi pašu.

Paldies Barkavas pamatskolai par viesmīlīgo uzņemšanu! Paldies “Kalpaka kauss 2024” organizētājiem! Paldies Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonda valdes pārstāvei Edītei Zaubei par idejas uzturēšanu un realizēšanu!

Liels jo liels paldies Bērzaunes pamatskolas skolotājiem par skolēnu motivēšanu un  ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus aktivitātēm! Īpašs paldies skolotājām Rigondai Pinkai, Ilgai Gailumai, Gunai Vucānei!

Paldies skolēniem par uzdrīkstēšanos, drosmi, neatlaidību! Komandā ir spēks!

Pulciņa “Medijpratība” dalībnieki

FOTO>>