Drošības diena

  1. oktobrī mūsu skolā viesojās Madonas novada pašvaldības policijas darbinieki Gatis Kušķis un Iveta Vāvere.

Trešās mācību stundas laikā policisti 1.-4. kl. skolēniem atgādināja par vispārējo drošību un ceļu satiksmes noteikumiem, skolēnu pienākumiem, atbildību, pieklājību un uzturēšanos sabiedriskās vietās.

Ceturtajā stundā 5.-9. kl. skolēniem tika atgādināts par skolas iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu un skolēnu drošību citviet. Tika pastāstīts, cik svarīgi ir  justies drošam un būt uzmanīgam, kā arī tika atgādināts par atkarību izraisošo vielu lietošanas kaitīgumu.

Paldies Madonas novada pašvaldības policijas darbiniekiem Gatim Kušķim un Ivetai Vāverei!

Pulciņa “Medijpratība” dalībnieki