TĒVZEMES NEDĒĻA

Novembris – gada tumšākais mēnesis, taču nozīmīgs atceres un svētku laiks. Laiks, kad atskatāmies uz svarīgiem vēstures notikumiem, kas izveidojuši mūsu valsti – brīvu un neatkarīgu.

Sarkanbaltsarkanajam karogam plīvojot un svecīšu liesmiņām sildot mūsu sirdis, sagaidījām Tēvzemes nedēļu. Skola tika ietērpta Latvijas valsts karoga krāsu rotā, radot svētku sajūtu un piederību savai valstij, pagastam un skolai.

Tēvzemes nedēļa sākās ar Mārtiņdienas svinēšanu. Jaunāko klašu skolēni, ievērojot Mārtiņdienas tradīciju, skolā bija ieradušies pašdarinātās maskās. Stundās un starpbrīžos satikām lapsas, vilkus, zaķus, ežus un lāčus, kuri zīmēja latvju rakstu zīmes, aplicēja gaili, minēja mīklas, no teikumu jūkļa izveidoja tautasdziesmas, glīti tās norakstīja un deklamēja. Un kā tad svētki bez rotaļām?! Akordeona skaņu pavadījumā bērni kopā ar mūzikas skolotāju Artūru devās jautrās rotaļās: “Diena un nakts”, “Zvejnieks”, “Podu māte” un “Ādamam bij’ septiņ’ dēli”.

5. un 6. klase vizuālās mākslas stundās zīmēja radošo darbu par tēmu “Mana Latvija”, bet 7., 8. klases skolēni vizuālās mākslas un datorikas stundās veidoja latviešu ornamentus un savas spēka zīmes.

11. novembrī, Lāčplēša dienā, skolēni kopā ar audzinātājām devās uz Bērzaunes kapiem, kur atdusas vietās iededza svecītes un godināja Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus: Pēteri Briežkalnu, Jāni Ozoliņu, Jāni Rutki un Jāni Baumani. Starpbrīžos un stundās klausījās latviešu patriotiskās dziesmas, runāja karavīru tautasdziesmas, skatījās filmas par Latvijas vēsturi, iededza sveces, izgaismojot rakstu zīmes skolas pagalmā.

Lūk, ko par Mārtiņdienu un Lāčplēša dienu saka skolēni:

Konstantīna Līga: “Man patika aizdegt svecītes un vilkt zaķa masku.”

Andris: “Man patika iet uz kapiem un nolikt svecītes mūsu varoņiem. Mārtiņdienā biju ļoti priecīgs, jo bērni šajā dienā staigāja maskās un bija laimīgi.”

Vera Brigita: “Mārtiņdienā minēju mīklas, gāju rotaļās, un tas bija jautri, interesanti.”

Aleksis: “Arī man patika doties rotaļās, skola vairs nebija klusa. Ar prieku mācījos un runāju karavīru tautasdziesmas.”

Elizabete: “Man patika rotaļas, jo skolēni smaidīja, smējās, priecājās.”

13. novembrī jaunāko klašu skolēni zīmēja un veidoja apsveikumu Latvijai 103. dzimšanas dienā.

12. un 13. novembrī Tēvzemes nedēļas ietvaros norisinājās erudīcijas konkurss par Latviju platformā nearpod.com, kurā tika ietverti dažādu jomu jautājumi par Latviju. Skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas latviešu valodā, vēsturē, matemātikā, ģeogrāfijā, sociālajās zinībās, datorikā un sportā. Lai konkurss būtu jēgpilns, stundās tika pārrunāti viktorīnas jautājumi. Kā atzīst skolēni, jautājumi bija gan interesanti, gan viegli, gan grūti, daži – āķīgi. Piedaloties konkursā, dalībnieki esot uzzinājuši noderīgu informāciju, ko iepriekš nezinājuši vai aizmirsuši.

17. novembrī skolas pagalmā tika izveidots svecīšu raksts – izgaismots sveiciens Latvijai, pēc tam katra klase atsevišķi vestibilā dziedāja latviešu spēka dziesmas, izstarojot pacilātību un gaišumu. Skolēni, saposušies svētku apģērbā, šo dienu padarīja īpaši svinīgu. Ļoti pārliecinoši, braši un skanīgi 1. klases skolēni nodziedāja mūsu valsts himnu “Dievs, svētī Latviju!”. Direktores vietniece ārpusklases darbā Rigonda Pinka un direktore Ilga Gailuma novēlēja visiem priecīgus svētkus un atgādināja, ka savā valstī svarīgi esam mēs paši. Tika apbalvoti erudīcijas konkursa labāko rezultātu ieguvēji.

17. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienā, svinot svētkus savās mājās, skolēni un vecāki saņēma sirsnīgu video apsveikumu – rakstu rakstiem izrotātu sveicienu Latvijai, ko veidojuši Bērzaunes pamatskolas skolēni kopā ar vizuālās mākslas un datorikas skolotājām. Uzrunā skolas direktore saka, ka “ir daudz notikumu, kuros pietiktu tikai ar mūsu līdzdalību, lai mēs paši sev apliecinātu un atgādinātu – esam vienota tauta, kurai ir sava valsts”. Aicināja katram paveikt kādu lielu vai mazu darbu, lai vairotu savas ģimenes, skolas, novada lepnumu vai atpazīstamību.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par svētku noskaņas radīšanu skolā,  patriotisma stiprināšanu un sirsnīgo  kopā būšanu!

Gita Bondare