Dzejas dienas 2021

Dzejas dienu aizsākumi meklējami 1965. gadā, kad par godu Raiņa simtgadei Latvijā tika izveidota tradīcija – katru gadu septembrī svinēt Dzejas dienas. Dzejas lasījumi un tikšanās ar dzejniekiem notiek visā valstī.

Ar devīzi “Dzeja dzīvo” arī mūsu skolā no 6. līdz 10. septembrim tika atzīmētas ikgadējās Dzejas dienas. Latviešu valodas un literatūras stundās tika runāts par Dzejas dienu vēsturi un to nepieciešamību. Skolēni tika rosināti radoši izpausties – atrast vārdu haosā savu dzejoli, uzrakstīt savu dzejoli, noformēt to radoši. Tapa dzejoļi – īsi, gari, smieklīgi, jautri, nopietni un dziļdomīgi. Dzejoļi tika arī deklamēti, pievēršot uzmanību intonācijai, izrunai, mīmikai, žestiem, tādējādi mēs, skolēni, iejutāmies dzejnieku lomā. Šķiet, mūsu skoliņā mācās topošie dzejnieki. Kādam varbūt liekas, ka uzrakstīt dzejoli ir pavisam viegli un vienkārši, taču nē! Lai to izdarītu, nepieciešama griba un pašiedvesma. Kā atzina lielākā daļa skolēnu, šādas stundas ir aizraujošas, interesantas un pat nepieciešamas. Jauno dzejnieku radošie darbi ir apskatāmi skolas vestibilā un mājaslapā.

Lūk, arī mūsu skolā skanēja dzeja! Paldies skolotājiem un skolēniem par dzejas noskaņas radīšanu un darbošanos! Novēlam lasīt un baudīt dzeju, lai gūtu iedvesmu un prieku ikdienas steigas virpulī.

Beāte Bāņukalne, 6. klases skolniece