Zinību diena Bērzaunes pamatskolā

Kaut kur tālumā uz lauka,
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.
Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

 1. septembra rīts pēc lietainās augusta pēdējās dienas uzausa skaists un saulains. Zinību dienā Bērzaunes pamatskolas pagalms uz svinīgo pasākumu pulcēja 97 skolēnus, viņu vecākus, pedagogus, tehniskos darbiniekus un svētku viesus. Skolas saimei šogad piepulcējas 17 droši un aktīvi pirmklasnieki – skaitliski lielākā klase skolā, un viņus iedrošināja 10 devītās klases skolēni. Bērzaunes pamatskolu par savu skolu izvēlējušies ne tikai bērzaunieši, bet arī vairāki kaimiņu pagastu bērni: mārcēnieši, kalsnavieši, vestienieši, kusēnieši, madonieši.

Gaisā virmoja atkalredzēšanās prieks, sajūsma, neliels satraukums un zināmas bažas par epidemioloģisko situāciju Latvijā un turpmāko mācību procesu. Krāšņie puķu klēpji pedagogu rokās liecināja par skolēnu un vecāku pausto mīlestību, ko saņem šeit – mazajā, taču sirsnīgajā, mājīgajā skolā.

Sveicot jaunajā mācību gadā, skolas direktore Ilga Gailuma aicināja skolēnus būt aktīviem un atraktīviem, radošiem un varošiem, darbīgiem un atbildīgiem. Visiem novēlēja spēku un sirdsdegsmi zinību un jaunu prasmju apgūšanā. Svinīgajā pasākumā svētku runu teica pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Lācis un Skolas padomes priekšsēdētāja Indra Kārkliņa, vēlot visiem veiksmi, izturību, pacietību un panākumus.

Jaunais mācību gads nesis nelielas izmaiņas pedagogu saimē: no šī mācību gada angļu valodu mācīs Ināra Tomaševiča, sporta nodarbības 2., 3., 4., 5. un 9. klasei vadīs Sandis Kļaviņš, direktores vietniece ārpusklases darbā –Rigonda Pinka.

Ar jautrām un skanīgām dziesmām skolas saimi priecēja skolas vokālie ansambļi, izpildot arī skolotāja Artūra Grandāna komponēto “Dziesma Bērzaunes skolai”. Burtu meitiņa klātesošos iesaistīja pazudušo burtu meklēšanā. Jāsaka, tie veiksmīgi tika atrasti dziesmu tekstos un skolas logos. Skaļi ieskandinot skolas zvanu, skolēni devās uz pirmo klases stundu šajā mācību gadā, savukārt skolas direktore pagalmā informēja vecākus par jaunā mācību gada aktualitātēm.

Paldies Bērzaunes pagasta pārvaldei par sagādāto saldo pārsteigumu – ikvienam skolēnam un darbiniekam tika gards tortes gabaliņš. Īpašs paldies skolas mākslinieciskā noformējuma autorei un veidotājai Rigondai Pinkai par interesantajām dekorācijām un puķu kompozīcijām.

Lai veiksmīgs, radošs un veselīgs 2021./2022. mācību gads!

 Gita Bondare