2020./2021. mācību gada noslēgumā

2020./2021. mācību gada noslēgumā skolā pulcējās skolēnu konkursa “Zini, vari, dari, labāk!” balvu ieguvēji. 

Šis laiks mums visiem sniedzis lielāku devu nopietnības, patstāvības un brieduma. Šis mācību gads atnesis daudz pārbaudījumu mums visiem, dzīvojot un strādājot šodienai, domājot par rītdienu un analizējot, vai pietiekami daudz esam paveikuši vakardienā.
Esmu pateicīga tiem skolēniem, kuri godprātīgi izmantojuši ik mirkli, lai labi paveiktu savu mācību darbu.
Es lepojos ar saviem SKOLOTĀJIEM, kuri ne tikai veiksmīgi pielāgojās pārmaiņām, bet arī meklēja jaunas pieejas, tehnoloģiskus risinājumus, apguva dažādus digitālus rīkus, atbalstīja, mudināja un atgādināja par darāmajiem darbiem, iedrošināja un palīdzēja piedalīties konkursos, olimpiādēs. Paldies SKOLOTĀJIEM par nesavtīgo darbu!
Paldies VECĀKIEM, kuri savus darbus apvienoja ar pedagoģisko darbību, pielāgojoties bērnu un skolas vajadzībām, lai palīdzētu mūsu kopīgajā mācīšanās procesā. Paldies par izturību, atbalstu, sapratni!
Direktore Ilga Gailuma