Panākumi Kalpaka piemiņai veltītajā erudītu konkursā

Lai veicinātu jaunatnes patriotisko audzināšanu, valstiskās identitātes, vēstures un latviskās dzīvesziņas apzināšanos
Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds sadarbībā ar Kalpaka Meirānu pamatskolu jau vairākus gadus aicina jauniešus iesaistīties pasākumu ciklā.

Šogad piemiņas pasākumu norises noteikumus diktēja COVID-19, un 1.-4. klašu skolēniem notika erudīcijas konkurss ZOOM platformā. Konkursa uzdevums bija sniegt pēc iespējas precīzākas atbildes uz jautājumiem par folkloru (tautasdziesmas, gadskārtu ieražas), par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju un dabu, sportu, par ievērojamiem Latvijas cilvēkiem un zīmīgiem faktiem par Latviju.

Mūsu skolu konkursā pārstāvēja Loreta Marta Ivanova (1.klase), Emīlija Lange (2.klase), Kristers Sviridenko (3.klase) un Everts Bekasovs (4.klase). Konkursa rīkotāji bija parūpējušies par sirsnīgu, atbalstošu, iedrošinošu atmosfēru, un katrs dalībnieks izjuta prieku neklātienē satikties ar citu skolu skolēniem, pārliecināties par savām zināšanā un uzzināt kaut ko jaunu.

Pārsteidzoši, bet varbūt arī likumsakarīgi, ka visi mūsējie katrs savā klašu grupā ieguva 1. vietu! Lai sasniegtu tik izcilus rezutlātus, tika veikts  nopietns sagatavošanās darbs: skolotāji palīdzēja saprast, kam pievērst uzmanību, ko palasīt, pārskatīt, iemācīties, vecāki uzmundrināja un palīdzēja iegaumēt to, kas varētu noderēt, bērni paši atbildīgi uztvēra viņem uzticēto pienākumu. Paldies skolotājām Tamārai, Gunai, Guntai, Rigondai un vecākiem par ieguldīto darbu un paldies konkursa rīkotājiem, kas mudina turēt cieņā patiesas vērtības!

Daina Briede