„Izstāsti man savu sapni”

2019./2020. mācību gada sākumā Latviešu valodas aģentūra izsludināja ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu, tēma – „Izstāsti man savu sapni”.  

Skolotājas mudināti, pie sapņošanas ķērās arī tolaik vēl 2. klases skolēni, un konkursam tikai iesniegti Sabīnes Valteres un Krirstera Sviridenko radošie darbi. 

Žūrija atzīst, ka ticis saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 1234 radošie darbi, 693 no tiem bija literārie darbi, bet pārējie – zīmējumi. Izvērtējot 1.-4. klašu grupā iesniegtos 154 radošos darbus, tika izraudzīti 11 uzvarētāji. To skaitā nebija mūsu skolas skolēnu, bet Kristera dzejolis tika publicēts radošo darbu krājumā „Izstāsti man savu sapni”, kurā iekļauti gan konkursa uzvarētāju darbi, gan, žūrijasprāt, interesantākie darbi. 

Kristers dāvanā saņēma grāmatu, kurā publicēts viņa dzejolis, un pateicību par līdzdalību konkursā un grāmatas tapšanā. 

Sapņojiet izvēlīgi, jo sapņi mēdz piepildīties!

Gunta Beloraga, 3. klases audzinātāja