Karjeras izglītības izaicinājumi Bērzaunes pamatskolā 2020./2021. mācību gadā

2020./2021.mācību gads ir ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noslēguma gads (aktivitātes un pasākumi plānoti līdz 2021.gada jūnijam).

Prioritātes:

1.Profesionālās izglītības popularizēšana, pievilcības un izcilības veicināšana;
2. Vecāku iesaistīšana karjeras izglītības jautājumos (Vecāku konference  plānota 2.semestrī);
3. Karjeras jautājumu integrēšana pilnveidotajā mācību saturā.

Galvenie akcenti:
1.Pasākumi tautsaimniecībā pieprasītāko nozaru iepazīšana;
2.Izglītības iespēju izpēte;
3. Sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un vecākiem.

Aktuāli:

  1. 1.-6. klašu skolēniem tiks organizēti centralizētie pasākumi novadā;
  2.  Grupu nodarbības 7.- 9. klašu skolēniem;
  3.  Individuālās karjeras konsultācijas 7.- 9. klašu skolēniem ( pieteikšanās pie pedagoga karjeras konsultanta Jolantas Pabērzas, tālr. 29382304, e-pasts – jolanta_paberza@inbox.lv );
  4. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi (par projekta līdzekļiem) 7.- 9. klašu skolēniem.

1.semestris ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ir noslēdzies. Covid 19 ierobežojumu dēļ  izpalika  centralizētie pasākumi 7., 8., 9.klasei novadā  kas tika plānoti realizēt 1.semestrī. Tomēr karjeras izglītības darbs nav apstājies, ir realizēti vairāki pasākumi gan klātienē, gan neklātienē – nozīmīgākie – 08.10. notika KAA pasākums „Tikšanās ar drošības, glābšanas un aizsardzības jomas speciālistiem”, 30.10. – Karjeras nedēļas ietvaros KAA pasākums „Info pietura „Kau! Sadzirdi savas iespējas!”. Vēl Karjeras nedēļas ietvaros 7.-9.klašu vecākiem un pedagogiem tika piedāvāta iespēja piedalīties tiešsaistes diskusijā „Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”, savukārt  jauniešiem noklausīties diskusiju „Uzklausi, padomā un izlem pats!”. 7., 8. klašu skolēniem gan klātienē , gan attālināti novadītas grupu nodarbības – „Mana sapņu profesija”, „Tavas karjeras izvēles pamatsoļi”, „4 veiksmīga cilvēka atslēgas”. Veiktas arī aptaujas par interesējošajām profesijām, karjeras izglītības nepieciešamību vispār. Ļoti nozīmīgs darbs ir veikts sadarbībā ar skolas vadību, skolotājiem, informējot gan skolēnus, gan viņu vecākus par jaunumiem karjeras izglītībā. Īpaši aicinu vecākus  iepazīties ar publikāciju „Vecāku loma karjeras izglītībā” „Madonas novada Vēstneša” decembra numurā vai Madonas novada pašvaldības mājas lapā (SKATĪT >>)

Paldies par ieinteresētību un atsaucību ikvienam, kas darbojas šajā projektā! Pārvarot grūtības, lēnām, bet mērķtiecīgi virzīsimies tālāk, lai 2.semestrī piedzīvotu jaunus izaicinājumus karjeras izglītībā.

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza