Glītrakstīšanas konkurss skolā

Kā zināms,  mūsdienās valda plašas tehnoloģiju izmantošanas iespējas, līdz ar to  ir samazinājies ne tikai ar roku rakstīto tekstu daudzums, bet arī to kvalitāte. Tādēļ, atzīmējot folklorista Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienu un Latvijas 102. dzimšanas dienu, skolā notika glītrakstīšanas konkurss, kura mērķis – pilnveidot latviešu valodas rakstu darbu kultūru un popularizēt tautas mutvārdu daiļradi jeb folkloru.

Visaktīvākie konkursa dalībnieki – visi 3. klases skolēni, kuri bija glīti norakstījuši un skaisti noformējuši sev tīkamās tautasdziesmas, turklāt arī mācēja norunāt dainas no galvas. Par veiksmīgu piedalīšanos konkursā dalībnieki saņēma pateicības rakstu un pārsteigumu balviņas.

Paldies skolotājai Guntai Beloragai par atsaucību, sadarbību un skolēnu motivēšanu! Paldies arī 5. klases skolniecei Beātei Bāņukalnei – arī viņa bija glīti rakstījusi 3 dainas, ievērojot burtu formu, lielumu un savienojumu precizitāti.

Novēlu, lai arī ikdienas mācību darbā skolēni rakstītu rūpīgi, tādējādi parādot, cik nozīmīga ir kulturāla rokraksta vērtība reālajā dzīvē.

 

Bērzaunes pamatskolas bibliotekāre Gita

Glītrakstīšanas konkurss skolā

 

Kā zināms,  mūsdienās valda plašas tehnoloģiju izmantošanas iespējas, līdz ar to  ir samazinājies ne tikai ar roku rakstīto tekstu daudzums, bet arī to kvalitāte. Tādēļ, atzīmējot folklorista Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienu un Latvijas 102. dzimšanas dienu, skolā notika glītrakstīšanas konkurss, kura mērķis – pilnveidot latviešu valodas rakstu darbu kultūru un popularizēt tautas mutvārdu daiļradi jeb folkloru.

Visaktīvākie konkursa dalībnieki – visi 3. klases skolēni, kuri bija glīti norakstījuši un skaisti noformējuši sev tīkamās tautasdziesmas, turklāt arī mācēja norunāt dainas no galvas. Par veiksmīgu piedalīšanos konkursā dalībnieki saņēma pateicības rakstu un pārsteigumu balviņas.

Paldies skolotājai Guntai Beloragai par atsaucību, sadarbību un skolēnu motivēšanu! Paldies arī 5. klases skolniecei Beātei Bāņukalnei – arī viņa bija glīti rakstījusi 3 dainas, ievērojot burtu formu, lielumu un savienojumu precizitāti.

Novēlu, lai arī ikdienas mācību darbā skolēni rakstītu rūpīgi, tādējādi parādot, cik nozīmīga ir kulturāla rokraksta vērtība reālajā dzīvē.

 

Bērzaunes pamatskolas bibliotekāre Gita