Latvijai 102

Es mīlu savu Latviju, jo tā ir skaisti zaļa un prieka pilna. Latvija ir mana sirds. Šeit dzīvo dzīvespriecīgi un stipri cilvēki. Te ir mana dzimtene, mani senči un mana unikālā valoda. Man patīk, ka te ir miers no kara un pakļautības. Latvija ir “rokdarbu zeme”, “deju un dziesmu zeme”, “puķu zeme”. Šeit dzīvo radoši jaunieši ar inovatīvām idejām. Es lepojos, ka esmu latviete. Es varu droši teikt, ka savu dzimteni nekad nepametīšu – es to mīlēšu un cienīšu, jo šī ir mana tēvu zeme. MANA zeme.

Šīs ir BĒRZAUNES PAMATSKOLAS 6.klases skolnieku pārdomas par to, kas ir TAS, kāpēc Latvija ir tik mīļa un dārga, kāpēc katru gadu novembris visā Latvijā ir īpašs.

Arī mūsu skolā katru gadu novembris ir īpašs. Tas ir svētku un atceres mēnesis. Šis ir laiks, kad mēs tā īpaši piedomājam pie tā, ko mums katram nozīmē Latvija, atskatāmies uz svarīgiem vēstures notikumiem, godinām savus varoņus, ejot Lāpu gājienā un apmeklējot atdusas vietas, tiek organizēti erudīcijas konkursi, sporta sacensības, svinīgā līnija un svētku koncerts. Šie pasākumi vieno mūs, rada kopības, piederības un saliedētības sajūtu un liek sirdīs uzvirmot īpašām – patriotiskām noskaņām.

Lai gan šogad novembris ir atnācis ne tāds kā citus gadus, mūsu skolā neviens ”nesēž rokas klēpī salicis” un aktīvi meklē iespējas, kā izrādīt savu cieņu un mīlestību zemei, kurā dzīvo un strādā, jo nav vajadzīgi ne skaļi vārdi, ne lozungi, lai pateiktu to, kas katram no mums mīt dziļi jo dziļi ieslēgts sirdī.

1.klases skolēni ar klases audzinātāju T.Dzenovsku visu mēnesi aktīvi runā, pārrunā, daudz ko uzzina par dzimteni Latviju, tās galvaspilsētu, Lāčplēša dienu; griež, līmē, krāso, lai “uzburtu” savai klases telpai svētku “tērpu”; raksta glītrakstā tautasdziesmu par Tēvzemi;  dzied, lai, pēc iespējas ātrāk varētu kopā ar visiem izdziedāt mūsu lūgsnu “Dievs, svētī Latviju”, taču netika aizmirsts  arī par seno latviešu Mārtiņdienas tradīcijām, kad katram bija iespēja izvēlēties, cik krāšņu un krāsainu izkrāsot tradicionālo simbolu – gaili.

Lai veicinātu bērnos patriotismu un veidotu izpratni par Latvijas vēsturi, 2.klases skolēni ar klases audzinātāju R.Pinku ir nolēmuši piedalīties radošajā konkursā “Latvija manā sirdī”, kur, izmantojot dažāda veida uzskates līdzekļus un zīmējot dažādās tehnikās, atainos Latvijas vēstures notikumus un svētku dienas aktivitātes. Kā latvieši nodibināja savu valsti, kā radās himna, ģerbonis, karogs, kas ir prezidents – 2.klases skolēni uzzināja klases stundas laikā noskatoties filmu “Ceļā uz brīvību”. Arī “otrīši” zīmēja, līmēja Mārtiņdienas gaiļus, skandēja tautasdziesmas, minēja mīklas, tā neaizmirstot arī senlatviešu tradīcijas. Interaktīvajā nodarbībā, izmantojot interneta resursus, lika puzles, spēlēja “Atmiņas spēli” par Latvijas tēmu, iepazinās ar Karoga stāstu.

3.klases skolēni (audzinātāja Gunta Beloraga) piedalījās glītrakstu konkursā – glīti rakstīja sev tuvās un mīļās tautasdziesmas par Tēvzemi, kā arī rūpīgi noformēja savu darbu. Tā kā ar Latvijas vārdu saistās arī visu MŪSU mājas, tad katrs skolēns SAVĀS mājās paveica kādu labu darbu, pēc tam par to pastāstot pārējiem. 11.novembrī tuvāk iepazinās ar Lāčplēša dienas vēsturi un apmeklēja Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietas Bērzaunes kapsētā, kur tika aizdegtas svecītes, kā arī  skandētas tautasdziesmas par karavīriem. Bet īpašs un patīkams pārdzīvojums katram šīs klases skolēnam bija došanās uz mūsu Latvijas augstāko virsotni – Gaiziņkalnu, kur tika uzņemts video sveiciens – pašu sacerēts dzejolis Latvijai dzimšanas dienā.

4.klases skolēni ar audzinātāju G. Vucāni zīmēja apsveikumus un rakstīja novēlējumus Latvijai. Tika izveidota izstāde “Latvju raksti manā audeklā” (skolēni apguva latvju rakstus, to nozīmi un izmantošanu). Arī 4.klases skolēni 11.novembrī apmeklēja Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietas Bērzaunes kapsētā, tādā veidā apliecinot savu cieņu pret dzimtās zemes aizstāvjiem.

5.klases skolēni ar audzinātāju G.Bondari apguva patriotiskus dzejoļus, dziedāja un skandēja tautasdziesmas, kā arī skatījās videomateriālus par Latvijas rašanās vēsturi.

Katram 4. un 5. klases skolēnam noteikti paliks atmiņā starpdisciplinārā nodarbība “Latvijai 102”, kurā, apvienojot mācību priekšmetus (latviešu valodu, datoriku, sociālās zinības, dabaszinības un vēsturi), skolēni varēja apliecināt un papildināt savas zināšanas par Latvijas vēsturi iepriekšminēto priekšmetu apguves stratēģijās.

6.klases skolēni (audzinātāja I.Zemīte) katru rītu, dodoties uz skolu, centās neaizmirst pie krūtīm piespraust sarkanbaltsarkano lentīti, piedalījās viktorīnā “Ko tu zini par Latviju”, dziedāja patriotiskās dziesmas, kā arī rakstīja eseju un dalījās savās pārdomās par tēmu “Es mīlu Latviju, jo…..”.

Attālinātajā mācību procesā 7.-9.klašu skolēni noskatījās vairākas filmas un dažādus video sižetus, lai atsvaidzinātu savas zināšanas par Latvijas valsti un tās vēsturi, bet kā atgriezenisko saiti formulēja atziņas par redzēto, sasaistot tās ar mūsdienām.

Šis ir laiks, kad varam kaut vai domās visi būt kopā. Kopā – mūsu mājās, mūsu skolā, mūsu Latvijā. “Skaistākas un labākas zemes nav. Lai ko mēs darītu, lai kur atrastos, lai kurp dotos- mūsu Latvija būs ar mums – mūsu domās, mūsu darbos un mūsu sirdīs.”

Bērzaunes pamatskolas direktora vietnieks audzināšanas jomā

Iveta Zemīte