Jaunais mācību gads

Laužoties cauri ieteikumu, noteikumu, rīkojumu, direktīvu un vadlīniju labirintam, pie mums tomēr ieradies jaunais mācību gads. Šis 1.septembris Bērzaunes pamatskolas pagalmā uz svinīgo pasākumu pulcēja 94 skolēnus, viņu vecākus un pedagogus.

Gaisā virmoja pretrunīgas sajūtas: satraukums un bažas par Covid-19 izplatības riskiem, prieks par iespēju atkal satikties ar draugiem un klasesbiedriem, apmulsums par to, kā noritēs mācības jaunajā situācijā, labsirdīga ziņkāre par jaunajiem skolēniem un skolotājiem. Svinīgajā līnijā klātesošos uzrunāja pagasta pārvaldes vadītājs E.Lācis un Skolas padomes priekšsēdētāja I.Kārkliņa. Skolas direktore, uzsākot jauno mācību gadu, sveica iepriekšējā gada centīgākos skolēnus, pasniedzot dāvanas gan konkursa „Zini, vari, dari labāk!” uzvarētājiem un Gada skolēnam Artai Pinkai, gan novada olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējiem un viņu skolotājiem.

Jaunajā mācību gadā mūsu skola durvis ver 94 skolēniem, to skaitā 7 pirmklasniekiem un 11 devītajiem. Bērzaunes pamatskolu par savu skolu izvēlējušies ne tikai bērzaunieši, bet arī vairāki kaimiņu pagastu bērni: vestienieši, mārcieniši, kusēnieši, kalsnavieši, madonieši. Skola izceļas ar bagātu vēsturi un noturīgām tradīcijām, mājīgu vidi, ģimenisku gaisotni, radošu, enerģisku un atsaucīgu kolektīvu, ļaujot katram sajusties ievērotam, novērtētam, pieņemtam.

Jaunais mācību gads nesis nelielas izmaiņas pedagogu saimē – no šī gada mūziku mācīs, kori un ansambļus vadīs mūzikas skolas pedagogs Artūrs Grandāns.

Būsim vērīgi, uzmanīgi, likumpaklausīgi, sekosim līdzi informācijai par norisēm skolā, novadā, valstī un pasaulē un novērtēsim katru iespēju būt un mācīties kopā!

Daina Briede