2019./2020. mācību gada Bērzaunes pamatskolas skolēnu konkurss „Zini, vari, dari labāk!”

Mācīties nozīmē atklāt to, ko tu jau zini,
Darīt nozīmē apliecināt to, ko tu zini…
Zināšanas ir atslēga jūsu iespējām.

Katrs izmantojāt savas iespējas un sasniedzāt gribēto rezultātu. Darbs veidoja darītāju. Darbs radīja izaicinājumus, audzināja raksturu, pārbaudīja jūsu spēju robežas un gribas stiprumu.

Šis laiks mums visiem sniedzis lielāku devu nopietnības, patstāvības un brieduma. Šis mācību gads atnesis daudz pārbaudījumu mums visiem, dzīvojot un strādājot šodienai, domājot par rītdienu un analizējot,  vai pietiekami daudz esam paveikuši vakardienā.

Esmu pateicīga tiem skolēniem, kuri godprātīgi izmantojuši ik mirkli, lai labi paveiktu savu mācību darbu, apliecinātu savas zināšanas un spējas olimpiādēs, konkursos, kuri likuši izskanēt skolas vārdam novadā un valstī.

Man patiess prieks, skolēni, par jūsu veikumu!

 Atzinības rakstu Bērzaunes pamatskolas skolēnu konkursā „Zini, vari, dari labāk!” par labām un teicamām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu nodarbībās, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs saņem  ARTA PINKA, iegūstot titulu “GADA SKOLĒNS” un balvu 100 Eiro. Balvas mecenāts: MĀRIS ŠTROMBERGS – uzņēmējs, Bērzaunes pamatskolas absolvents.

34 labākajiem šī mācību gada skolēniem par labām un teicamām sekmēm,  aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu nodarbībās dāvanā  izzinoša ekskursija uz Kurzemes kultūrvēsturiskajiem objektiem rudenī.

1.-4. klase

Vieta Vārds, uzvārds Klase Punkti Sasniegumi
1.         Sabīne  Valtere 2. 209 *Reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” Valmierā SMU „Zumzums” sastāvā iegūta nominācija „Labākā pārdošanas komanda”; Gulbenē  –nominācija „Labākais stends”; Madonā – simpātiju balva; SMU Latvijas mēroga pasākumā – „Labākais stends”

*Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” – 2. vieta.

*Radošo darbu (zīmējumi) konkursā „ “Par drošu elektrību kopā ar Baltik Elektro!” – 1. vieta

*Aktīvi iesaistījusies 5 skolas pulciņos un karatē pulciņā Pļaviņās.

*Mācās Madonas mākslas skolā

2.         Līva  Vanaga 2. 196 *Reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” Valmierā SMU „Zumzums” sastāvā iegūta nominācija „Labākā pārdošanas komanda”; Gulbenē  –nominācija „Labākais stends”; Madonā – simpātiju balva; SMU Latvijas mēroga pasākumā – „Labākais stends”

*Piedalījusies dažādos radošo darbu neklātienes konkursos novadā un valstī

*Aktīvi iesaistījusies 6 skolas pulciņos

*Mācās Madonas mākslas skolā

3.         Beāte  Bāņukalne 4. 185 *Pasākuma “Kalpaka kauss – 2020” Erudīcijas konkursā iegūta 2. vietu

*Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā konkursā “Latvijas armijai – 100” – simpātiju balva

*Aktīvi iesaistījusies 3 skolas pulciņos, Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā un BJA “Rīts” šūšanas nodarbībās

*Mācās Madonas mākslas skolā un pilnveidojas Madonas sporta skolā

4.         Līga  Dauguļe 2. 166 *Reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” Valmierā SMU „Zumzums” sastāvā iegūta nominācija „Labākā pārdošanas komanda”; Gulbenē  –nominācija „Labākais stends”; Madonā – simpātiju balva; SMU Latvijas mēroga pasākumā – „Labākais stends”

*Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” – ATZINĪBA

*Aktīvi iesaistījusies 5 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

5.         Kristers Sviridenko 2. 163,5 *Novada pasākuma “Kalpaka kauss – 2020” Veiklības sacensībās palīdzēja komandai iegūt 3. vietu

*Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā konkursā “Latvijas armijai – 100” – 2. vieta

* Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” – ATZINĪBA

*Aktīvi iesaistījies 6 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

6.         Marta  Kārkliņa 4. 155 *Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā konkursā “Latvijas armijai – 100” – 1. vieta

*Dzied skolas korī

*Iesaistījusies Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā, BJA “Rīts” šūšanas nodarbībās un “Mazo pētnieku skolā” Madonā

*Mācās Madonas mākslas skolā un pilnveidojas Madonas sporta skolā

7.         Alberts Markuss Buske 4. 153,5 *Novada pasākuma “Kalpaka kauss – 2020” Veiklības sacensībās palīdzēja komandai iegūt 3. vietu

*Aktīvi iesaistījies 4 skolas pulciņos

*LEGO robotikas komandas sastāvā iekļuva FLL sacensību finālā

*Pilnveidojas Madonas Mūzikas skolā un Sporta skolā

8.         Gusts  Purvietis 2. 126 *Radošo darbu (zīmējumi) konkursā „ “Par drošu elektrību kopā ar Baltik Elektro!” – 1. vieta

*Radošo darbu (zīmējumi) konkurss “Starp skolu un mājām” – 3. vieta

*Aktīvi iesaistījies 4 skolas pulciņos

9.         Everts  Bekasovs 3. 109 * MONSTER EnrgY neklātienes konkursā valstī iegūta 3. vieta

*Piedalījies radošo darbu konkursos

*Aktīvi iesaistījies skolas sporta dzīvē

*Dzied skolas korī

*Pilnveidojas Madonas sporta skolā

10.     Gustavs  Saulītis 3. 105 *Piedalījies radošo darbu konkursos

*Aktīvi iesaistās skolas muzikālajā dzīvē, dziedot korī un vokālajā ansamblī

*Pilnveido sevi Madonas Mūzikas skola

11.     Adrians  Meržvinskis 3. 104 *Aktīvi iesaistījies 3 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

*Pilnveidojas Madonas sporta skolā

12.     Sintija Daniela Bajāre 4. 102 *Reģionālajā pasākumā Madonā SMU „Puķudobe” sastāvā iegūta – simpātiju balva

*Piedalījusies radošo darbu konkursos

*Iesaistījusies 3 skolas pulciņos, Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā, BJA “Rīts” šūšanas nodarbībās

13.     Simona  Vjatkina 4. 97 *Piedalījusies radošo darbu konkursos

*Iesaistījusies 3 skolas pulciņos, Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

*Pilnveidojas Madonas Mūzikas skolā un Sporta skolā

14.     Adriāna  Zariņa 3. 90 *Aktīvi iesaistījusies skolas korī un Mazpulkos

*Piedalījusies radošo darbu konkursos

15.     Kristaps  Zviedris 2. 66 *Reģionālajā pasākumā Madonā SMU „Puķudobe” sastāvā iegūta – simpātiju balva

*Aktīvi iesaistījies 6 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

16.     Dženija  Krusta 2. 59 *Reģionālajā pasākumā Madonā SMU „Puķudobe” sastāvā iegūta – simpātiju balva

* Radošo darbu (zīmējumi) konkursā “Starp skolu un mājām” – ATZINĪBA

*Aktīvi iesaistījusies 5 skolas pulciņos un Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

17.     Evelīna  Brennere 4. 57 *Piedalījusies radošo darbu konkursos

*Aktīvi iesaistījusies 3 skolas pulciņos un BJA “Rīts” šūšanas nodarbībās

*Pilnveido sevi Madonas sporta skolā

5.-9. klase

Vieta Vārds, uzvārds Klase Punkti Sasniegumi
1. Arta  Pinka 8. 259 * Latviešu val un lit valsts 46.olimpiādes 2.posmā – 1. vieta un iegūta iespēja piedalīties Valsts olimpiādē

*Ģeogrāfijas olimpiādē komandas sastāvā iegūta 2. vieta un iespēja piedalīties Valsts olimpiādē

*“Kalpaka kauss 2020” pasākuma konkursā “Prāts un erudīcija”, “Latvijas vēsture”, “Drošība un pirmā palīdzība” palīdzēja komandai iegūt 1.vietu; “Viss par Latviju” – 2.vietu

* J.Akuratera muzeja radošo darbu konkursa „Mans svētdienas rakstu darbs” fināliste

*Dzied skolas korī un mācās Madonas Mūzikas skolā

*Darbojas skolas Līdzpārvaldē

2. Jēkabs  Saliņš 6. 183 *Valmieras, Madonas un Gulbenes reģionālajos pasākumos “CITS BAZĀRS” SMU “S-Vilki” sastāvā iegūtas simpātiju balvas

*Latvijas valsts līmeņa SMU pasākumā “CITS BAZĀRS ziemā” – izvirzīti nominācijai “Labākā pārdošanas komanda”

*Piedalās skolas korī, LEGO robotikas un SMU pulciņā

*Darbojas BJA “Rīts” Tehnoloģiju pulciņā

*Pilnveido sevi Madonas Mākslas skolā, sporta skolā un “Estrādes mūzikas studijā”

3. Elza  Jermacāne 5. 134 *Dzied skolas korī un vokālajā studijā

*Aktīvi iesaistās skolas “jaunajos korespondentos”

*Mācās Madonas Mākslas skolā

4. Diāna  Rudene 5. 132,5 *Piedalījusies reģionālajā Madonas SMU pasākumā “CITS BAZĀRS”

*Dzied skolas korī un vokālajā studijā

*Mācās Madonas Mākslas skolā

5. Agnese  Tipaine 7. 128 *“Kalpaka kauss 2020” pasākuma

konkursā “Prāts un erudīcija”, “Latvijas vēsture”, “Drošība un pirmā palīdzība” palīdzēja komandai iegūt 1.vietu;

“Viss par Latviju” – 2.vietu

*Aktīvi iesaistās Jaunsardzē

*Darbojas skolas Līdzpārvaldē un “Jaunajos korespondentos”

6. Jolanta  Cīrule 5. 116,5 *Piedalījusies reģionālajā Madonas SMU pasākumā “CITS BAZĀRS”

*Dzied skolas korī un vokālajā studijā

*Aktīvi iesaistās skolas Līdzpārvaldē

*Piedalās Sauleskalna TN tautisko deju pulciņā

*Mācās Madonas Mākslas skolā

7. Krišjānis  Vanags 7. 101 *LEGO robotikas komandas sastāvā iekļuva FLL sacensību finālā

*Dzied skolas korī

*Aktīvi darbojas LEGO robotikas pulciņā skolā

*Darbojas BJA “Rīts” Tehnoloģiju pulciņā

*Pilnveidojies Madonas sporta skolā

8. Rolands  Sirsniņš 6. 95 *Dzied skolas korī un piedalās sporta pulciņā

*Darbojas BJA “Rīts” Tehnoloģiju pulciņā

9. Menarda  Actiņa 6. 90 *Dzied skolas korī un vokālajā studijā

*Piedalījusies zīmēšanas konkursā
“LOK talismans”

10. Anete Alisone Andrejeva 5. 89 *Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī

*Iesaistījusies skolas Līdzpārvaldē un “Jaunajos korespondentos”

11. Sindija  Rūnika 5. 84 *Dzied skolas vokālajā studijā

*Iesaistās Līdzpārvaldē un “Jaunajos korespondentos”

12. Miks Aksels Lācis 7. 84 *Valmieras reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” SMU “S-Vilki” sastāvā iegūtas simpātiju balvas

*Latvijas valsts līmeņa SMU pasākumā “CITS BAZĀRS ziemā” – izvirzīti nominācijai “Labākā pārdošanas komanda”

*Iesaistījies Jaunsardzē

13. Nellija  Rūnika 5. 82 *Dzied skolas vokālajā studijā

*Iesaistās Līdzpārvaldē un “Jaunajos korespondentos”

14. Alita  Savickaite 8. 68 *Pilnveido sevi Madonas Mākslas skolā
15. Adrija  Sondare 7. 67 *Aktīvi darbojas skolas “Jaunajos korespondentos” un Mazpulkos
16. Inese Madara Rubene 8. 66 *Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī

*Darbojas skolas Līdzpārvaldē

17. Elīna  Krūmiņa 6. 65 *Dzied skolas korī un vokālajā ansamblī

Skolotāj, dod savam audzēknim spārnus,
Lai viņš var just, radīt, priecāties un brīnīties,
Lai viņš var savu laimi dalīt ar citiem. (Eigil Kjelgaard un Rima Martineniene)

Paldies jums, skolotāji, pa ieguldīto darbu, augstu pienākuma apziņu, atbalstu, jēgpilnu darbošanos un ticību skolēniem un viņu iespējām!

Bērna iekšējā gaisma, dvēseles bagātība, attieksme pret pasauli, cilvēkiem, lietām  tā, vecāki, ir jūsu dotā bagāža. Paldies par atbalstu skolēniem ikdienas mācībās, ārpusstundu aktivitātēs (sportojot, dziedot, muzicējot, zīmējot), tā palīdzot bērniem atklāt savus talantus. Paldies, ka līdzdzīvojāt skolas dzīvē, ka šodien ir labi padarīta darba sajūta, un, šķiet, ka dvēsele dzied.

Lai  kopīgi padarīta darba prieks mums visiem!

Direktore Ilga Gailuma