Attālinātās mācības Bērzaunes pamatskolā

Jau otro mēnesi Latvijā noteikumus diktē Covid-19, un tas ir ieviesis būtiskas pārmaiņas ikviena dzīvē. Arī vārdi „mācīties skolā” ieguvuši citu nozīmi, jo „skola” vairs nebūt nav tikai konkrēta ēka konkrētā adresē, bet gan ikviens miteklis, kurā dzīvo skolēns vai skolotājs. Savukārt vārda „mācīties” nozīme ir ļoti precizējusies, konkretizējusies: tā ir katra paša ieguldītā enerģija un darbs un katra paša atbildība.

Lai mācību process varētu notikt attālināti, nepieciešami vairāki priekšnosacījumi: atbilstošas ierīces un tehnoloģiskās iespējas, pašdisciplīna un tuvinieku atbalsts. Organizējot attālināto mācību procesu mūsu skolā, tika izstrādāti saistošie noteikumi „Attālinātā mācību procesa norise Bērzaunes pamatskolā”, ar norādēm skolēniem, pedagogiem un vecākiem. Katra no iesaistītajām pusēm savu iespēju robežās centās pielāgoties situācijai, kurā mēs visi esam iemesti.  Dažiem skolēniem uzdotā ir par daudz, dažiem – par maz; daži ir iemācījušies izlasīt un saprast nosacījumus, citi negrib lasīt vai nespēj saprast; daži ievēro skolas dienas režīmu, daži dzīvo savā ritmā.  Daži vecāki ļoti atbalsta savus skolēnus, palīdz, kā spēj, daži ir noslogoti ar saviem darbiem un nevar palīdzēt, dažiem nācies atlikt visus savus darbus un kļūt par pilna laika skolēnu. Visi skolotāji meklē labākas darba formas, atlasa piemērotākās tēmas, kuras skolēns varētu spēt apgūt patstāvīgi, izvēlas vai veido vienkāršotus uzdevumus, sniedz komentārus, kā tos pildīt, sūta ziņas, cenšas sazvanīt savus skolēnus, lai palīdzētu, paskaidrotu, noskaidrotu…

Mācību procesā tiek izmantoti gan tradicionālie mācību līdzekļi (mācību grāmata, pierakstu klade, darba lapas), gan digitālie resursi: eklase, soma.lv, uzdevumi.lv, maconis.lv, tiešsaistes platformas padlet,  Zoom un Google disks. Pateicoties Bites, LMT un firmas Emergn  atbalstam, visi skolēni tika nodrošināti ar nepieciešamajām ierīcēm. Protams, ka interesantāki šķiet netradicionālie un praktiskie uzdevumi, kā jau viss, kas ir atšķirīgs, tomēr jāpatur prātā, ka skola nav izklaides un atpūtas centrs. Mācīšanās ir sevis pārvarēšana, un tas nav patīkami, toties absolūti nepieciešami.

Izvērtējot, kā šajā laikā veicies, skolēni saskata vairākus plusus: nav bijis jāceļas no rīta (kaut gan mūsu skolas attālināto mācību kārtība paredz, ka mācības sākas 8.15), darbus varēja veikt lēnākā tempā, visu rūpīgi apdomājot. Skolēni nonākuši pie atziņas, ka spēj patstāvīgi saplānot savu laiku, lai izmācītos un vēl palīdzētu klasesbiedriem. Daudzi iemācījušies pilnvērtīgi izmantot internetu. Tomēr ir arī savi mīnusi: esot mājās, ir grūtāk sevi piespiest mācīties, gribas visu ātri izdarīt un doties ārā spēlēties ar draugiem (kaut arī tas nav ieteicams); ne vienmēr izdevies saprast uzdevumu nosacījumus un skolotāja skaidrojumus. Tāpat kā skolotājiem, arī skolēniem e-klases pastā un telefonā tik daudz ziņu vēl nebija pieredzēts, tāpēc dažreiz gribējās padoties un nelasīt vairs neko. Kamēr lielākā daļa skolēnu saņēmušies un pierādījuši, ka spēj būt patstāvīgi un atbildīgi, dažiem attālinātās mācības izrādījusies neiespējamā misija. Tomēr arī šāds atklājums ir solis uz priekšu, jo tad var sākt meklēt problēmu cēloņus un risinājumu tām.

Paralēli mācību darbam skolēni iesaistījās arī dažādos ārpusstundu pasākumos. Atzīmējot Eiropas dienu, ikviens Latvijas iedzīvotājs bija aicināts pārbaudīt daudzpusīgas zināšanas par mums Eiropā, piedaloties Eiropas eksāmenā. Šogad to kārtojuši 14 828 dalībnieki, kuru skaitā ir arī 23 mūsu skolas 5.-9. klašu skolēni.

Attālinātajā procesā neapsīka dažādu radošo darbu konkursu piedāvājumi. Visaktīvākā bijusi 2.klase, piedaloties 9 dažādos konkursos: zīmējumu konkursos „Koki un spārni”, „F.Bārdas dzeja”, „Par drošu elektrību kopā ar Baltik Elektro!” „Vesels, kustīgs, laimīgs – 2020”, H.K. Andersena pasaku starptautiskais konkurss „Papīrpasakas”, „Sibīrijas bērni”, „Es vēroju putnus”, dzejoļu konkursā „Garā pupa” un finanšu pratības konkursā „Mana vārdnīciņa”. Dažos no šiem konkursiem piedalījās arī 4.klases skolēni. Konkursā „Par drošu elektrību kopā ar Baltik Elektro!” Gusts Purvietis un Sabīne Valtere bija uzvarētāju vidū un saņēma balvas.

Radošo darbu konkursos piedalījās arī vairāki 8.klases skolēni, un viņu darbiem var iepazīties skolas mājas lapā. Lasīt šiet>>>

Vislielākais apmulsums ilgu laiku saistījās ar 9.klasi: kad būs eksāmeni, kādi tie būs un  vai vispār būs. Nu visi 11 mūsu skolas topošie absolventi var uzelpot: eksāmenu nebūs, bet skolu varēs beigt, ja būs sekmīgi gada vērtējumi. Tad absolventi varēs saņemt apliecību par vispārējo pamatizglītību un turpināt mācīties kādā no iecerētajām izglītības iestādēm. Lai varētu izvēlēties atbilstošāko skolu un mācību virzienu, arī attālinātājā procesā bija pieejamas karjeras izglītības iespējas: karjeras konsultante Jolanta Pabērza piedāvāja iepazīties ar dažādiem mērķtiecīgi atlasītiem materiāliem, veikt testus, paplašināt savas iespējas, reģistrējoties karjeras izaugsmes platformā profolio.lv. Tāpat kā citus gadus, arī šogad devītos uzrunāja vairākas profesionālās skolas, iepazīstinot ar iespējām, ko tās piedāvā, tikai šoreiz tas notika attālināti, piedāvājot noskatīties prezentācijas internetā. Lai izdodas devītajiem justies gandarītiem par sevi, ejot izvēlēto ceļu!

Atgriežoties skolā, kad Covid-19 to beidzot atļaus, mainījies būs viss – skolēnu paradumi, vecāku iesaiste, mācību saturs un stundas struktūra, ieviešot Skola 2030 pieeju. Šis process parādīja, cik gatavi esam pašvadītām mācībām, kādas ir mūsu sadarbības prasmes, kāda ir vērtību sistēma. Pandēmija izcēla dienas gaismā visu, ko bijām vēlējušies paslēpt, piesegt, neieraudzīt. Tas nevar būt tāpat vien – joka pēc…

 Daina Briede