FLL (First Lego League) sacensības Salaspilī

7.martā mūsu skolas LEGO robotikas pulciņa komanda „Dabas draugi” – Krišjānis (7. klase), Jēkabs (6.klase), Alberts (4.klase) un skolotāja Dace – piedalījās FLL 2019/2020 CITY SHAPER sezonas sacensību pusfinālā Salaspilī. No citām robotikas sacensībām FIRST LEGO League atšķiras ar to, ka robotikas turnīri notiek uz speciāli šai programmai izgatavotiem laukumiem ar misijām jeb uzdevumiem, kurus izpilda komandas veidots autonoms LEGO MINDSTORMS robots.

Sacensībās Salaspils 1. vidusskolas telpās piedalījās 14 komandas, un katrai no tām bija jāuzbūvē robots, tas jāieprogrammē precīzi veikt pēc iespējas vairāk misiju. Kopš mācību gada sākuma LEGO robotikas pulciņā programmējām robotus atbilstoši sacensību uzdevumam: mācījām tiem veikt vairākas darbības pēc kārtas, simulējot pilsētvides situācijas. Mūsu robotam bija jāspēj pacelt un pārvietot „celtniecības materiālus”, jānovērš satiksmes sastrēgums, atbrīvojot ceļu no šķēršļiem, un jāveic citas darbības. Tas bija patiešām grūts, taču reizē arī aizraujošs process.

Sacensību dienā tiesneši novērtēja mūsu robota dizainu, kā arī programmu un ieteica, kā vēl efektīvāk varētu paveikt ieplānotos uzdevumus. Kad sākās sacensības, kuras norisinājās 3 raundos, robots 2,5 minūšu laikā izpildīja ieprogrammētās misijas. Starp sacensību kārtām uzlabojot un precizējot programmu, mūsu robota labākais sniegums bija 150 punkti.

Sacensībās bija nepieciešams demonstrēt ne tikai savas spējas LEGO MINDSTORMS robotu būvēšanā un programmēšanā, bet arī prezentēt savas zināšanas par mūsdienu zinātnes aktualitātēm. Šī gada tēmas ietvaros pētījām problēmu ar skolas ēku. Sapratām, ka skolai nepieciešama piebūve, kas atrisinātu skolēnu brīvā laika izmantošanas iespējas. Tāpēc izstrādājām risinājumu – neizmantotā, krūmiem aizaugušā laukumā aiz skolas izbūvēt nojumi, kurā bērni starpbrīžos un pēc stundām varētu nodarboties ar galda spēlēm, veikt eksperimentus, būvēt lego konstrukcijas vai vienkārši pavērot dabas procesus. Par ideju pastāstījām arī būvinženierim, kas ir arī mūsu pagasta pārvaldnieks. Viņš bija ļoti ieinteresēts un piedāvāja arī, kā varētu pilnveidot projektu. Arī skolasbiedri bija ļoti atbalstoši, tāpēc domājam, ka kopīgiem spēkiem šī iniciatīva būtu realizējama.

Šis mājasdarbs prasīja daudz izdomas un darba, jo bija nepieciešams izplānot būvi, izveidot maketu un sagatavot 5 minūšu prezentāciju tiesnešiem. Tās ievadā komandai tika dots uzdevums, kurā demonstrējām savas spējas darboties komandā. Tiesneši vēroja, kā mēs varam vienoties par kopīgu uzdevuma risinājumu nesarunājoties, tikai pieliekot izdomu un radošo domāšanu, kā arī demonstrējot sadarbības prasmes.

Kamēr gaidījām apbalvošanas ceremoniju, aktīvākās komandas bija sagatavojušas savus cīņas robotus. Tas bija uzjautrinoši, jo roboti bija atraktīvi uzbūvēti un tie, mēģinot izvairīties no pretinieka, vāca savā laukuma pusē pēc iespējas vairāk spēles elementu, dažbrīd arī apgāžoties.

Kopumā sacensības norisinājās draudzīgā, pozitīvā atmosfērā, jo komandas viena otru atbalstīja, palīdzēja un arī iedvesmoja.

Krišjānis Vanags, 7.klase, Dace Saliņa