Ēnu diena

12.februārī daudzi mūs skolas skolēni piedalījās Ēnu dienā, kas ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem. Ēnu dienas laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Arī 37 mūsu skolēni devās ēnot dažādu profesiju pārstāvjus gan tepat skolā, gan pagastā, gan Madonas novadā, gan tālāk. Skolēni iepazinās ar tādām profesijām kā ugunsdzēsējs, pārdevējs-konsultants, pavārs, veterinārārsts, skolotājs, kultūras nama vadītājs, jaunatnes lietu speciālists u.c.

Par Ēnu dienā pieredzēto skolēni dalījās sociālo zinību stundās. Interesanti bija uzzināt, kā katram veicies, ko jaunu uzzinājis, ko sapratis. Daudziem ēnotājiem gadījās piedzīvot arī ko jautru un neparastu. Piemēram, 5. klases meitenes Elza un Diāna, kas ēnoja PII skolotājas, tika appikotas, bet Ance, veikala pārdevējas ēna, salika precēm nepareizas cenas.

Es pati šogad neēnoju, jo vēl neesmu nopietni domājusi par savu nākotnes profesiju. Tiklīdz būšu izlēmusi, par ko vēlos kļūt, arī es došos Ēnu dienā „pielaikot” savu nākotnes profesiju, jo, kā apgalvo šīs programmas veidotāji, „Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē”.

Nellija Rūnika, 5.klase