Nodarbība 8.- 9. klasei „Iepazīsti Saeimu”

 

 

 

 

24.janvārī Bērzaunes pamatskolā bija ieradušies ciemiņi no Saeimas. Skolu programmas „Iepazīsti Saeimu” nodarbības vadītāji Herta un Kārlis pārstāvēja Saeimas Sabiedrisko attiecību biroju.

Nodarbības sākumā skolēniem uz piezīmju sienas, izmantojot atbilstošu programmu telefonos, bija jāatbild uz jautājumu, ko viņiem nozīmē demokrātija. Apkopojot skolēnu viedokli, tika secināts, ka viņu izpratne par šo jēdzienu sakrīt ar tā oficiālo definīciju: demokrātija ir tautas vara. Tālāk skolēniem tika izskaidrots, kas ir parlaments, kā tas veidojas un kāpēc neieciešami likumi. Video skolēni varēja uzzināt, ka Saeima un valdība nav viens un tas pats. Īpaši tika izstāstīts, kas ir Saeimas prezidijs un kādi darba pienākumi ir 5 Saeimas prezidija pārstāvjiem.

Saeimai ir vairāki uzdevumi:

  1. Pieņemt likumus (gada laikā tiek pieņemti apmēram 9 tūkstošu likumu un likuma grozījumu).
  2. Uzraudzīt valdības darbu.
  3. Apstiprināt budžetu.
  4. Veidot starptautisko sadarbību, apstiprina starptautiskos līgumus.
  5. Apstiprina amatpersonas (pērn, atklāti balsojot, tika ievēlēts valsts prezidents Egils Levits).

Lai šos uzdevumus varētu veikt, ir Saeimas darbiniekiem ir saspringta darba nedēļa Pirmdienās notiek Saeimas prezidija sēdes, kurās tiek spriesti visdažādākie jautājumi, piemēram, ceturtdienas sēžu darba kārtība, deputātu atvaļinājumi, Saeimas organizētie pasākumi utt. Otrdienās un trešdienās ir Saeimas 16 komisiju sēdes, kur pirmreizēji tiek skatīti likumi. Šajās dienās arī ir izbraukuma sēdes, kur komisiju pārstāvji iepazīstas ar dažādu nozaru specifiku. Ceturtdienās ir Saeimas atklātās sēdes, kuras translē arī TV. Piektdienās deputāti tiekas ar vēlētājiem, bet, tā kā viņi ir tautas kalpi, tad viņu darbalaiks ir nenormēts, deputāta pienākumi jāveic 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.

Interesanti skolēniem bija iejusties deputāta lomā. Izmantojot krāsainās balsošanas kartītes, skolēni balsoja par 2 jautājumiem: vai par Saeimas deputātu var kļūt jaunietis no 18 gadu vecuma un vai nepieciešams mācību gadu pagarināt par 1 mēnesi, ja visu gadu nav jāpilda mājasdarbi. Parādījās viedokļu dažādība. Kāds uzskatīja, ka jaunietis no 18 gadiem jau būtu gatavs būt par deputātu, bet vairākums tomēr uzsvēra, ka jaunietis 18 gados vēl ir vidusskolēns, viņam nav reālas dzīves pieredzes deputāta darbam. Arī otrajā jautājumā viedokļi dalījās, tomēr tikai retais vēlējās, lai mācību gads tiktu pagarināts par 1 mēnesi un mājas darbu rēķina.

Jaunieši uzzināja, ka no 15 gadu vecuma paši var darboties Jauniešu Saeimā (www.jauniešusaeima.lv), mēģinot ietekmēt procesus valstī.

Noslēgumā skolēniem, interaktīvi izmantojot mobilos telefonus, bija jāatbild uz 3 jautājumiem par nodarbībā dzirdēto. Uzmanīgākais izrādījās Dainis no 9.klases, iegūstot 1.vietu. Viņš un arī citi veiksmīgākie saņēma balvas!

Paldies brīnišķīgajiem lektoriem Hertai un Kārlim par atraktīvi vadīto nodarbību! Tā ļāva ieskatīties Saeimas ikdienā un labāk to izprast.

Pedagogs karjeras konsultants – Jolanta Pabērza

Šis pasākums notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.