I semestra noslēgums

Gads tuvojas izskaņai, bet mācību gads vēl tikai pusē. Noiets pusceļš, bet paveikts daudz. I semestra nozīmīgākais notikums – skolas akreditācija jeb skolas izvērtēšana dažādās darbības jomās. Akreditācijas komisija lēma, ka skola visās darbības jomās uzrādījusi labus vai ļoti labus rādītājus un tā akreditēta uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem.

Skolas ikdiena rit savu gaitu. Turpinot iesaistītes iniciatīvā „Skolas soma”, piedāvājam jauniešiem iepazīt Latvijas kultūras aktualitātes. Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros iepazīstinām skolēnus ar dažādu profesiju pārstāvjiem un aicinām domāt par savu nākotnes profesiju. Skolā aktīvi darbojas dažādi pulciņi, norit gatavošanās Dziesmu svētkiem, piedalāmies labdarības akcijās un, protams, neaizmirstam par galveno – par mācībām.

19.decembrī mācību gada noslēguma svinīgajā pasākumā ne tikai vērojām skolēnu sagatavotos priekšnesumus, bet arī priecājāmies par tiem, kas ar savu centību un neatlaidību spējuši iegūt I vai II pakāpes labinieka titulu.

2.-4.klašu grupā tie ir:

2.klase 3.klase 4.klase
Līga Dauguļe Everts Bekasovs Beāte Bāņukalne I pakāpe
Gusts Purvietis Adrians Meržvinskis Alberts Markuss Buske I pakāpe
Kristers Sviridenko Gustavs Saulītis Mata Kārkliņa II pakāpe
Sabīne Valtere Adriāna Zariņa Niks Gunārs Rudzītis II pakāpe
Līva Vanaga Simona Vjatkina II pakāpe

5.-9.klašu grupas labinieki:

5.klase 6.klase 7.klase 8.klase
Jolanta Cīrule II Rolands Sirsniņš II Agnese Tipaine II Arta Pinka I
Elza Jermacāne I
Marats Lācis I
Diāna Rudene II

Lai nākamais mācību cēliens vēl veiksmīgāks, ražīgāks, labām domām un gudriem darbiem bagātāks!

Apkopoja Daina Briede